המחוזי: רשמי הוצל"פ חייבים לדון לגופה בבקשת חייב להכריז עליו כמוגבל באמצעים

נקבע כי כאשר מוגשת לרשם ההוצל"פ בקשת חייב להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים - הוא מוסמך אך ורק ליידע את החייב והזוכה בדבר האפשרות לפנות להליכי פשיטת-רגל, ועליו לדון בבקשות לגופן

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע השבוע, בפסיקה "פרו-חייבים" מובהקת, כי כאשר מוגשת לרשם ההוצאה לפועל בקשת חייב להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים - הוא מוסמך אך ורק ליידע את החייב והזוכה בדבר האפשרות לפנות להליכי פשיטת-רגל, ועליו לדון לגופן בבקשות ולשקול בנסיבות המקרה האם לקבלן או לדחותן.

השופטת יהודית שטופמן קיבלה את ערעורה של נינה דוידאן, נגדה היו פתוחים 7 תיקי הוצאה לפועל בהיקף חובות כולל של מיליון שקל, על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה את בקשתה להכריז עליה כחייבת מוגבלת באמצעים ולהורות על עיכוב הליכי ההוצאה לפועל נגדה.

החוב הפרטני בתיק ההוצאה לפועל נשוא הערעור עמד על סך 175 אלף שקל, והחייבת הציעה לשלם 100 שקל לחודש לפירעון כל חובותיה. רשם ההוצאה לפועל דחה את הבקשה וקבע כי המשך הליכי ההוצאה לפועל בנסיבות אלה לא יביאו לפירעון החוב, אלא רק להנצחתם באופן שלא יפרעו לעולם.

לאור חוסר התוחלת והתועלת שבהמשך הליכי הוצאה לפועל בכלל, ובאיחוד תיקים בפרט, ומאחר שרק בהליכי פשיטת-רגל יש אכן אפשרות שהחייב יקבל הפטר מכל חובותיו, נראה היה לרשם ההוצאה לפועל כי יש להפנות את החייבת להליכי פשיטת-רגל.

בית המשפט המחוזי, בפסיקה שמקלה מעט את העול שעל כתפי החייבים, דחה את עמדתו של הרשם וקבע כי "כיום, לא די בכך שאין תועלת בניהול הליכי ההוצאה לפועל, בשל היחס שבין גובה החובות לגובה צו התשלומים המוצע על-ידי החייב, ועל רשם ההוצאה לפועל לבחון האם יהיה בפנייה להליכי פשיטת-רגל משום תועלת לחייב".

השופטת שטופמן ביססה את קביעתה על סעיף 77א' לחוק ההוצאה לפועל, שנכנס לתוקף במאי 2009 במסגרת תיקון 29 לחוק וקובע את דרך יידוע הצדדים להליך על פנייה להליכי פשיטת-רגל.

התיקון, ציינה, מסיים מחלוקת שהיתה קיימת בין בתי המשפט המחוזיים במחוזות השונים, שהשתקפה בפסקי הדין השונים שניתנו בסוגיה.

"הדבר אכן עלול ליצור מצב שהחייב משלם סכומי כסף קטנים בלבד על חשבון החוב באופן המנציח את החוב, אין בו תועלת ממשית לנושיו, והוא מהווה הכבדה על מערכת ההוצאה לפועל. עם זאת, יש לזכור כי הנושים אינם תלויים בחייב, ושמורה לנושים עצמם הזכות לפנות בבקשה להכריז על החייב פושט-רגל", סיכמה השופטת.

המערערת יוצגה בידי עו"ד יובל סדו; המשיבים: יעד פרזול יוצגה ידי עו"ד רוני קשליס, עיריית תל-אביב - בידי עו"ד אבי נימצוביץ, בנק לאומי - בידי עו"ד גיא גולדפרב, אדנים תשתיות עץ - בידי עו"ד פנחס וולר, וגרוס אורי בע"מ - בידי עו"ד יורם דהן. (רצ"פ 1323-09).

צרו איתנו קשר *5988