לסוויטות נולדנו: שרי הממשלה הצביעו נגד פיקוח על הוצאותיהם בחו"ל

(עדכון) - הצעת החוק ביקשה לקבוע תקרת הוצאות לשרים לכל יום שהות בחו"ל ■ הוצע כי אם שר חרג מהתקרה, הוא יישא אישית בעלות החריגה ■ השרים העדיפו להשאיר ההוצאות ללא הגבלה

חברי ועדת השרים לענייני חקיקה דחו היום הצעת חוק שמטרתה לקבוע כללים ברורים בדבר ההוצאות המותרות בעת נסיעה של שר או ראש ממשלה לחו"ל, כאשר הנסיעה ממומנת מכספי הציבור.

הצעת החוק של חברי הכנסת נחמן שי, יואל חסון ואריה אלדד, שנועדה למנוע חריגה מהוצאות ובזבוז כספי ציבור, הוגשה בעקבות דו"ח מבקר המדינה שעסק בביקורו של שר הביטחון, אהוד ברק, ומערכת הביטחון בסלון האווירי בפריז. הדו"ח חשף הוצאות בזבזניות על בתי מלון וסוויטות מפוארות.

מבקר המדינה המליץ בדו"ח שחיבר כי נוכח תדירות נסיעתם של חברי הממשלה לחו"ל, ראוי שיעוגנו כללים אשר יגדירו את ההוצאות המרביות ואת רמת בתי המלון בעבור השרים והנלווים להם בעת שהותם בחו"ל.

הצעת החוק ביקשה לעגן את המלצותיו של מבקר המדינה בחקיקה ולקבוע בחוק כי שר האוצר, באישור הממשלה, יקבע כללים לפיקוח על הוצאות שרי הממשלה בעת שהותם בחוץ לארץ, כאשר הכללים יכללו, בין היתר, פירוט בדבר תקרת ההוצאות המותרת לכל יום שהות בחוץ לארץ.

בכדי לשמור על גמישות במקרים חריגים במיוחד, הוצע לקבוע כי במקרים חריגים תהיה רשאית הממשלה לאשר סטייה מהכללים שיקבעו. עוד הוצע לקבוע סנקציה אישית לפיה במידה ששר חרג מהכללים מבלי לקבל מראש את אישור הממשלה לכך, הוא יישא באופן אישי בעלות החריגה.

בכדי למנוע מצב בו יישום הצעת החוק יידחה למשך שנים, מוצע לקבוע כי כללים הראשונים על פי חוק זה יוגשו לאישור הממשלה בתוך שלושה חודשים לכל היותר מיום קבלת חוק זה, וכי הממשלה תאשר את הכללים בתוך תקופה שלא תעלה על חצי שנה מיום קבלת חוק זה.

עם זאת, בחרו השרים לדחות את ההצעה שעלולה להגביל את הוצאותיהם, והעדיפו להשאיר את המצב הקיים כיום, לפיו לא חלה הגבלה על החזר הוצאות לינה בבתי מלון או על רמת בתי המלון, כאשר ראשי ממשלה ושרים שוהים בחוץ לארץ במסגרת תפקידם, והעניין נתון לשיקולם של השרים או לשכותיהם.

בתום ההצבעה הביע יוזם ההצעה, ח"כ נחמן שי אכזבה. "אפילו האילן של מבקר המדינה לא היה מספיק גבוה בשביל השרים להיתלות עליו", אמר ל"גלובס". "השרים נאחזים בהטבה ומסרבים לוותר עליה. הם הוכיחו היום שבשום פנים ואופן הם אינם מוכנים לוותר על התנאים שלהם, על אף שמדובר בהטבה מעוותת לחלוטין מבחינה ציבורית. אולי כשהציבור יחמיץ להם את השמנת, הם יסכימו לוותר עליה", הוסיף שי.

אהוד ברק
 אהוד ברק

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988