רשות ניירות ערך מתאימה באופן סופי את כללי הדיווח ל-IFRS

הרשות ביטלה או התאימה חלק מתקנות הדיווח שהתבססו על התקינה הישראלית ■ בשבועות הקרובים תגיע עונת הדו"חות השנתיים לשיאה, וכבר אז יחויבו החברות הציבוריות באופן רשמי לדווח לפי הכללים

רשות ניירות ערך מתאימה באופן סופי את כללי הדיווח של הדו"חות הכספיים לכללי ה-IFRS. בשבועות הקרובים תגיע עונת הדו"חות השנתיים לשיאה, וכבר אז יחויבו החברות הציבוריות באופן רשמי לדווח לפי הכללים.

הרשות ביטלה או התאימה חלק מתקנות הדיווח שהתבססו על התקינה הישראלית. כך, לדוגמה, הוקלה ההגדרה של חברה כלולה שצריך לכלול את תוצאותיה בדו"חות. אם עד היום הרף היה 10% מהיקף המאזן והרווח, כעת הוא הועלה ל-20%. יחד עם זאת, חברות שנמצאות בטווח שבין 10% ל-20% יצטרכו לדווח על תמצית הנתונים שלהן.

כמו כן, חברות יצטרכו לכלול פירוט הנוגע למחזור התפעולי שלהן, כלומר תוך כמה זמן העסק שלהם משלים מחזור פעילות. ברוב החברות מדובר בשנה, אך בחלקן - לדוגמה בחברות קבלניות - המחזור הוא ארוך יותר, והדבר משפיע על סיווג חובות לטווח קצר או ארוך.

התקנות החדשות גם מרחיבות את הגילוי בנוגע לשיעבודים ובטוחות, וכן מידע על מכירות הכוללות עסקאות אשראי. בנוסף, נוספה בתקנות החדשות דרישה לפרסם מידע כספי נפרד במטרה לאפשר למשקיע להעריך את סיכון הנזילות של התאגיד. במסגרת זו התאגיד נדרש גם לפרסם תיאור של מכלול הקשרים, ההתקשרויות, ההלוואות, ההשקעות והעסקאות המהותיים הקיימים בין התאגיד לבין חברות המוחזקות על-ידו.

מנגד, הרשות מקלה על חברות בצורך בדיווח בשקלים. עד היום חברות היו מחוייבות לדווח על התוצאות גם בשקלים, אך החל מהדו"חות הקרובים הן יוכלו להסתפק בדיווח בדולרים או ביורו, ללא המרה לשקלים.

צרו איתנו קשר *5988