ועדת האתיקה: קבלת כרטיסים להופעת מדונה אינה טובת הנאה

ועדת האתיקה של הכנסת קבעה כי הכרטיסים שקיבל בעבר שר התיירות להופעה של מדונה אינם עבירה אתית ■ מיסז'ניקוב טען כי השתתפותו בהופעה נעשתה במסגרת מילוי תפקידו כשר התיירות

אין בכרטיסים שקיבל שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב, להופעה של מדונה משום טובת הנאה או הפרה של כללי האתיקה - כך קבעה הבוקר (ד') ועדת האתיקה של הכנסת.

הוועדה דנה בנושא בעקבות שתי קובלנות שהונחו בפניה, של תנועת אומ"ץ ושל התנועה לאיכות השלטון, לפיהן קבלת הכרטיסים מהווה קבלת טובת הנאה שלא כדין ועבירה על כללי האתיקה.

חברי הוועדה החליטו לקבל את תשובתו של מיסז'ניקוב שבה טען כי השתתפותו בהופעה של מדונה נעשתה במסגרת מילוי תפקידו כשר התיירות ובמסגרת האירוח הרשמי שערך המשרד. לדברי השר, משרד התיירות התקשר עם מפיק ההופעה לצורך שיתוף פעולה בכמה עניינים, לרבות במהלך ההופעה עצמה (הקרנת חומרי הסברה של המשרד על גבי מסכים). כדי לפקח על קיום ההתקשרות קיבלו כמה מעובדי המשרד כרטיסים להופעה.

עוד ציין השר, כי לפי נהלי משרד התיירות, נהוג כי השר ו/או המנכ"ל נפגשים עם מעצבי דעת קהל המתארחים בארץ. לרוב הדבר נעשה במסגרת ארוחת ערב חגיגית, ואולם במקרה הנדון, בשל הביקור הקצר, הוחלט כי המפגש ייערך במתחם סגור במסגרת ההופעה.

השר מיסז'ניקוב ציין כי ביקש מראש את חוות דעתו של היועץ המשפטי של משרדו, והדגיש כי היועץ המשפטי אישר זאת, בהיותו השר הממונה והמארח, "שכן אך טבעי כי אירוח אח"מים כולל את הפגישה עמם".

עוד הוסיף השר כי לאור העובדה שמדובר באירוע הקשור למילוי תפקידו, ובמיוחד אחרי שקיבל לכך אישור מהיועץ המשפטי של משרדו (הכפוף ליועץ המשפטי לממשלה), אין בקבלת הכרטיסים משום הפרה של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה או של החלטות ועדת האתיקה.

בקובלנות נזכר כי גם עובדי משרד התיירות, פרט לשר, קיבלו הזמנות להופעה. הכללים בדבר איסור קבלת טובות הנאה חלים על כלל עובדי הציבור, אולם בדיקת הנושא ביחס לעובדים אינה בתחום סמכותה של ועדת האתיקה, המוגבלת לדון בתלונות הנוגעות לחברי הכנסת ולשרים בלבד.