הנהלת בתי המשפט לא תפרסם קוד התנהגות לשופטים

לשכת עורכי הדין רצתה לכלול בקוד ההתנהגות החדש גם את השופטים - אך בשל ההתנגדות פירסמה כללי התנהגות באולמות הדיונים לעורכי דין בלבד ■ בין הכללים: עורך דין ייצא מהאולם בקידה, כשפניו אל השופט

הנהלת בתי המשפט סירבה לדרישת לשכת עורכי הדין לכלול ב"קוד ההתנהגות" החדש להתנהלות באולמות המשפט כללים הנוגעים לשופטים. כתוצאה מכך אישרה השבוע (ג') הלשכה כללי התנהגות לעורכי הדין בלבד, במסגרת "שנת תרבות הדיון" שהוכרזה במשותף על-ידי ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ומנהל בתי המשפט, משה גל.

ל"גלובס" נודע כי אף שבמסגרת "שנת תרבות הדיון" בערכאות השיפוטיות הקימו הצדדים צוות משותף לגיבוש המלצות מעשיות לשיפור ההתנהלות באולמות המשפט, סירבה הנהלת בתי המשפט לשתף פעולה והודיעה כי את כללי ההתנהגות לשופטים היא תגבש ותפרסם בנפרד.

בעניין זה התקיים דיון סוער בוועד המרכזי של הלשכה. חלק מחברי הוועד הודיעו לראש הלשכה כי אף שאין להם התנגדות לכללי ההתנהגות כשלעצמם - הרי שאין מקום ללכת לקראת הנהלת בתי המשפט, כשזו מסרבת לשתף פעולה עם הלשכה בגיבוש כללים מקבילים לשופטים, ובפרט לאור ההנחיה שנכנסה לתוקף לפני כשבועיים, המצמצמת במידה ניכרת את האפשרות לדחות דיונים, גם כאשר עורכי הדין משני הצדדים מסכימים לכך.

רוב דחוק

גיא-רון הודיע כי בישיבה הבאה ידון הוועד המרכזי בעמדת הלשכה ביחס לנוהל איסור דחיית הדיונים, שפירסמה נשיאת העליון דורית ביניש, ואולם הוא סירב לעכב את אישור כללי ההתנהגות לעורכי הדין ולקשור בין עניין זה לבין נוהל דחיית הדיונים. התברר כי גיא-רון פנה לביניש זמן קצר לפני שפירסמה את הנוהל החדש והביע את התנגדותו, ואולם זו נדחתה בלא נימוק. בסופו של דבר אישר הוועד את כללי ההתנהגות ברוב דחוק של 6 נגד 5.

בין הכללים: השופט והצדדים שזומנו לדיון יתייצבו באולם במועד הנקוב בהזמנה; שני הצדדים יקפידו ללבוש מדי משפט בהתאם להוראות; במקרים שבהם נדרשת גלימת משפט, יש לעטות אותה לפני הכניסה לאולם; עורך דין ייצא מהאולם בקידה, כשפניו אל השופט; עורך דין ינהג כלפי השופטים והצדדים האחרים בכבוד ובדרך-ארץ; עורך דין יימנע מהרמת קול ומביטויים פוגעניים; דברי ביקורת יישמעו באופן ענייני; יש להימנע מהפרעה לצד השני או לשופט בעת כתיבת החלטה; במהלך הדיון עורך דין יישב במקומו ויימנע מקריאות ביניים; בפנותו לבית המשפט יעמוד עורך הדין על רגליו; עורך דין יימנע מהכשלה מכוונת של הצד שכנגד.

ואולם כללים נוספים שהוצעו, המחייבים גם את השופטים להתנהג כיאות, לא התקבלו. "מדובר בפטפוט חסר כל ערך שאיננו מתייחס לבעיות הממשיות של ציבור עורכי הדין", אמר חבר הוועד המרכזי, עו"ד יראון פסטינגר. "אנחנו ממשיכים להשלות את עצמנו שיש מראית-עין של הידברות. מדובר בדיאלוג בין סוס לרוכבו".

"אין סירוב"

דוברת בתי המשפט מסרה כי "אין כל סירוב מצד הנהלת בתי המשפט לשיתוף-פעולה, אלא ההיפך מכך. הנהלת בתי המשפט והלשכה החליטו בעצה אחת שלא לפרסם קוד התנהגות משותף אלא שני קודים שונים - לעורכי דין ולשופטים - במסגרת פרויקט 'תרבות הדיון'. לכשיפורסם הקוד לשופטים, הוא יכלול דגשים בתחום ההתנהלות הדיונית".

דוברת לשכת עורכי הדין מסרה בתגובה כי "ההחלטה שהתקבלה בישיבת הוועד המרכזי היא חלק מעשייה משותפת של הלשכה והנהלת בתי המשפט במסגרת פרויקט 'תרבות הדיון'. רק לאחר שיושלם קוד ההתנהגות לשופטים יפורסמו קודי התנהגות לשופטים ולעורכי דין".

צרו איתנו קשר *5988