בן המבורגר - מנכ"ל הראל השקעות; יאיר המבורגר ימשיך כיו"ר

במקביל, קבוצת הראל דיווחה הערב על תוצאותיה הכספיות לשנת 2009 ■ בשנה החולפת רשמה החברה רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-459 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-279 מיליון שקל ב-2008

קצת יותר משלוש שנים לאחר שהצטרף לעסק שבשליטת המשפחה, בן המבורגר מונה למנכ"ל קבוצת הראל השקעות בביטוח ופיננסים. בן יחליף בתפקיד את דודו יאיר המבורגר, ששימש כמנכ"ל החברה מאז הקמתה בשנת 1982.

יאיר המבורגר ימשיך לשמש כיו"ר פעיל של הקבוצה, ולהוביל אותה. במסגרת זו הוא ימשיך לכהן כיו"ר הראל חברה לביטוח והראל פיא. במקביל, יאיר המבורגר משמש מלאחרונה גם בתפקיד יו"ר דקלה, שהראל השלימה בימים האחרונים את רכישת מניות שותפתה בה (שירותי בריאות כללית).

הראל הינה קבוצת הביטוח והפיננסים השלישית בגודלה בשוק המקומי. מינויו של בן המבורגר למנכ"ל הקבוצה נעשה בהמשך לסימונו ליורש של יאיר המבורגר כראש הקבוצה, מבני הדור השלישי של המשפחה. מינויו נעשה בעקבות חוק החברות ולפיו לא ישמש מנכ"ל חברה ציבורית גם בתפקיד היו"ר. מאז ניתנו בהראל מספר אורכות, באישור האסיפה הכללית של החברה, של ארבע שנים, במהלכן המשיך יאיר המבורגר לשמש בשני התפקידים במקביל. כעת על הראל ויאיר המבורגר לפצל את התפקידים.

בן המבורגר (35), הינו בנו של גדעון המבורגר, מבעלי השליטה בהראל ונשאי הראל ביטוח, והוא מכהן כדירקטור בהראל השקעות מאז נובמבר 2006. הוא הצטרף לקבוצה כסמנכ"ל ובתחילת דרכו שימש ככמנכ"ל הראל בית השקעות. החל ממחצית 2007 הוא משמש כיו"ר הראל פיננסים וחבר בדירקטוריונים נוספים של חברות במגוון פעילויות הקבוצה. קודם להצטרפותו להראל בן המבורגר כיהן כשותף ומנהל השקעות בקרן הפרייבט אקוויטי SKY, עבד כיועץ ומנהל פרויקטים במשרד רו"ח סוארי-יומן, ועבד במחלקת מיזוגים ורכישות בדלויט בריטמן אלמגור.

במקביל, קבוצת הראל דיווחה הערב על תוצאותיה הכספיות לשנת 2009. בשנה החולפת רשמה החברה רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-459 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-279 מיליון שקל ב-2008.

בחברה הסבירו כי המעבר מהפסד בשנת 2008 לרווח בתקופת הדוח נובע בעיקר מהשפעת התשואות החיוביות בשוק ההון ומהשפעת הירידה בשיעור האינפלציה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל של החברה המיוחס לבעלי המניות, הכולל רווחים שנזקפו לקרנות הון, עמד על 708 מיליון שקל לעומת הפסד של 349 מיליון שקל ב-2008. עד כה מדובר ברווחיות (במונחי רווח נקי המיוחד לבעלי המניות) השנייה בגובהה בענף הביטוח, לאחר מגדל. ברבעון הרביעי, נציין, החברה רשמה רווח נקי של 113 מיליון שקל.

החברה הציגה רווח של 351.5 מיליון שקל בתחום החיסכון לטווח ארוך, לעומת הפסד של 228.8 מיליון שקל ב-2008. תחום ביטוח החיים הניב לחברה רווח של 242.6 מיליון שקל לעומת הפסד של 313 מיליון שקל בשנה שקדמה. הפדיונות עמדו ב-2009 על 2.6% מהעתודה הממוצעת לעומת 2.8% ב-2008.

תחום הפנסיה הניב לחברה רווח שנתי של 19.2 מיליון שקל ותחום הגמל הניב רווח של 89.7 מיליון שקל. בתחום הביטוח הכללי רשמה החברה רווח של 160.5 מיליון שקל לעומת רווח של 60.3 מיליון שקל ב-2008. נציין שכלל וגם מגדל הציגו רווח גבוה משל הראל בביטוח הכללי.

תחום ביטוחי הבריאות הניב להראל רווח של 222.1 מיליון שקל על פרמיות של כ-1.8 מיליארד שקל, וזאת לעומת רווח של כ-151.3 מיליון שקל על פרמיות של קצת פחות מ-1.7 מיליארד שקל ב-2008. במגזר השירותים הפיננסים החברה צימצמה את הפסדיה לסך של כ-22 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988