החפלה של אהוד ברק: שר הביטחון הזמין חברים לקבלת-הפנים ביום העצמאות

מבקר המדינה: מ-2004 חלה עלייה של 230% במספר ההזמנות לאורחי שר הביטחון ■ "לא ברור מה הקשר של האורחים לאירוע" ■ משרד הביטחון: "עלות קבלת-הפנים של יום העצמאות ב-2009 היתה זהה לעלות קבלות-הפנים ב-4 השנים האחרונות"

כשליש מהמוזמנים לקבלת-הפנים המסורתית שנערכה ביום העצמאות האחרון במשרד הביטחון היו אורחיו של שר הביטחון, אהוד ברק, ביניהם אנשי עסקים, עיתונאים, סופרים וחברי מפלגה - כך קובע מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס. עלות האירוע ב-2009 הסתכמה בכ-1.5 מיליון שקל.

מנתוני משרד מבקר המדינה עולה כי בשנת 2009 נשלחו כ-6,063 הזמנות זוגיות לקבלת-הפנים שעורך שר הביטחון במוצאי יום העצמאות בכל שנה, מהן 1,443 הזמנות לאנשי מערכת הביטחון ו-2,187 לאורחי שר הביטחון.

מבקר המדינה מציין כי ברשימת אורחי של שר הביטחון, שאותה מרכיבים השר, רעייתו, עוזריו ויועציו, קיים מספר רב של אורחים שלא ברור הקשר שלהם לאירוע.

מדו"ח מיוחד שמפרסם היום (ה') מבקר המדינה על קבלת-הפנים המסורתית של שרי הביטחון ביום העצמאות עולה כי בין השנים 2004 ל-2009 חל גידול של כ-60% במספר הכולל של ההזמנות שנשלחו. מספר ההזמנות שנשלחו לאורחי שר הביטחון גדל ב-230%, בשעה שמספר ההזמנות שנשלחו לצה"ל ירד בכ-20% בשנים 2007-2009, בעת כהונתם של עמיר פרץ וברק כשרי ביטחון.

המבקר העיר כי התהליך לקביעת רשימת המוזמנים "התנהל באופן לקוי ביסודו, ללא יד מכוונת וללא שליטה מרכזית". בנוסף, ב-3 השנים האחרונות חל גידול משמעותי ביותר במספר ההזמנות שנשלחו לאורחי שר הביטחון לעומת מספר ההזמנות שנשלחו לקבוצות האחרות.

"התנהלות שכזו, הנעשית שלא בהתאם לכללי מינהל תקין, היא ליקוי מהותי, במיוחד כשמדובר במספר רב של אורחים שלא ברורה החשיבות והרלוונטיות שלהם לאירוע. הדבר חמור במיוחד כשמדובר באירוע ממלכתי מרכזי של מערכת הביטחון, הקבוע וידוע מראש ושיש לו נראות ציבורית בולטת", קובע לינדנשטראוס.

"אי-סדרים מהותיים"

על-פי נתוני משרד מבקר המדינה, לקבלת-הפנים שקיים שר הביטחון דאז, שאול מופז, ב-2004, הוציא המשרד 3,793 הזמנות, וביניהן 1,821 לאנשי מערכת הביטחון ו-660 לאורחי שר הביטחון; לקבלת-הפנים שנערכה בשנת 2007, בעת ששימש עמיר פרץ כשר הביטחון, נשלחו 5,187 הזמנות, ובהן 1,820 לאנשי מערכת הביטחון ו-1,536 לאורחי שר הביטחון; ולקבלת-הפנים שקיים ברק ב-2009 הוצאו כאמור 6,063 הזמנות, מהן 1,443 לאנשי מערכת הביטחון ו-2,187 לאורחי שר הביטחון.

מבקר המדינה, שבדק את תהליך קביעת הרשימה של האורחים לקבלת-הפנים ואת מספר המוזמנים לאירועים אלה ב-5 השנים האחרונות, קובע כי התהליך כולו, והאירוע שקיים ברק ב-2009 בפרט, נגועים באי-סדרים מהותיים, בעיקר בנוגע להכנת רשימת המוזמנים בקבוצת "אורחי שר הביטחון".

על-פי הדו"ח, במשרד הביטחון ובלשכת השר אין מסמך המגדיר את ייעודו של האירוע או את תוכנו. כמו כן, לא נקבע גורם אחראי על האירוע, מעבר לאחריות של ראש מטה שר הביטחון בכל עניין הנוגע ללשכת השר. כמו כן, לא נקבעו כללים או אמות-מידה בנוגע לתמהיל המוזמנים, לא בנוגע למספר הכולל של המוזמנים ולא בנוגע למספר האורחים של שר הביטחון. בהיעדר גורם מרכז, קובע המבקר, האירוע מתנהל על-פי קביעות משתנות של שרי הביטחון ועוזריהם, ללא בקרה ושליטה ראויה.

עוד קובע הדו"ח כי לשכת שר הביטחון אינה מעבירה לאגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים שבמשרד, האחראי להדפסת ההזמנות ולהפצתן, רשימה אחת הכוללת את כל המוזמנים, אלא עוזרי השר ורמ"ט השר מעבירים רשימות חלקיות, המתעדכנות כמה פעמים עד האירוע; חלק מהמוזמנים הוזמנו כאורחי השר וגם קיבלו הזמנה נוספת.

המבקר: לתקן

המבקר דרש כי הנושא יתוקן לפני קבלת-הפנים הקרובה שתתקיים השנה על-ידי קביעת כללים לארגון האירוע, ובהם תמהיל המוזמנים, מספרם הכולל ומספר האורחים שיזמין שר הביטחון. כמו כן, על המשרד לקבוע מיהם בעלי התפקידים המופקדים על הכנת רשימת המוזמנים, ומיהו הגורם הנושא באחריות הכוללת לנושא ולריכוזו.

תגובה: שר הביטחון פועל ליישום הליקויים שנחשפו

בפברואר 2010 הודיע שר הביטחון למבקר המדינה כי הערות הביקורת מקובלות, וכי בעקבותיהן "בימים אלה אנו פועלים ליישום הלקחים על מנת ששליחת ההזמנות לקבלת הפנים במוצאי יום העצמאות התש"ע-2010 תבוצע בהתאם לכללים ברורים, תוך התייחסות לקבוצות המוזמנים, לתמהיל הנכון ולהיקפים השונים".

עוד הוסיף שר הביטחון כי "הוקמה ועדה מייעצת העוסקת במכלול הסוגיות הנוגעות להיערכות לקבלת-הפנים, כך שהאירוע המתקיים ברחבת משרד הביטחון במוצאי יום העצמאות יוסיף להיות אירוע ממלכתי, מרכזי מכובד".

ממשרד הביטחון נמסר בהמשך לדו"ח מבקר המדינה כי "עלות קבלת-הפנים של יום העצמאות בשנת 2009 היתה זהה לעלות קבלות-הפנים ב-4 השנים האחרונות".

ברק
 ברק

צרו איתנו קשר *5988