כחלון שוב דורש מ-HOT תוכנית מעודכנת לקבלת רישיון ISP

הפעם דורש אגף הרישוי במשרד התקשורת כי HOT תשלח את התוכנית העסקית לכל הגורמים שמטפלים בבקשה שלה, ושתוודא כי התוכנית תלווה בתצהירים ושתהיה מושלמת מבחינת כל הפרטים החשובים שצריכים להיכלל בה

משרד התקשורת דורש מ-HOT להמציא תוכנית עסקית מעודכנת כדי להמשיך את הטיפול בבקשה שלה לרישיון ISP (ספק אינטרנט).

הפעם דורש אגף הרישוי כי HOT תשלח את התוכנית העסקית לכל הגורמים שמטפלים בבקשה שלה, ושתוודא כי התוכנית תלווה בתצהירים ושתהיה מושלמת מבחינת כל הפרטים החשובים שצריכים להיכלל בה.

הבקשה לתוכנית עסקית מגובשת ועדכנית מ-HOT באה לאחר דיון שנערך ביום חמישי במשרד התקשורת, ממנו עלה כי החברה הציגה תוכנית שלא בהתאם לדרישות אגף הרישוי במשרד התקשורת.

כזכור, בשבוע שעבר ביטל אגף הרישוי את הבקשה של HOT לרישיון ISP לאחר שלא שלחה לו, לטענתו, תוכנית עסקית כפי שדרש. ביום חמישי הגישה החברה ערעור, ומנכ"ל המשרד, עדן בר-טל, קיבל אותו והורה להמשיך ולטפל בבקשה, בטענה כי HOT כן הגישה תוכנית עסקית. בר-טל וגורמים אחרים במשרד לא העבירו את התוכנית לאגף הרישוי כתוצאה מחילוקי דעות פנימיים לגבי תנאי הרישיון.

HOT, שידעה על הצורך להעביר את התוכנית העסקית גם לאגף הרישוי, בחרה להיענות לבקשתו של מנכ"ל המשרד ולא העבירה את התוכנית לאגף הרישוי - אלא רק למנכ"ל ולאגף הכלכלה.

בדיון ביום חמישי, כאשר מנכ"ל משרד התקשורת עדן בר טל קיבל את ערעור HOT על פסילת בקשתה לרישיון ISP, התברר כי התוכנית שהגישה החברה אינה שלמה ואינה מלווה בתצהירים כנדרש, ולכן החליטו היום (א') באגף הרישוי לדרוש מ-HOT למלא אחר כל הדרישות בדרך לקבלת הרישיון על-פי הנהלים.