קצבת הזקנה הממוצעת מעמיתים: 4,207 שקל לחודש

‎‎לולא הסיוע הממשלתי היה לקרנות גירעון אקטוארי שגובהו נאמד ב-114 מיליארד שקל ■ לבסוף הוצג עודף אקטוארי של 1.9 מיליארד שקל‏

‎‎‎‎שיעור קצבת הזקנה הממוצעת שמשלמות קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, עמיתים, המנוהלות על ידי יעל אנדורן, עמד ב-2009 על 4,207 שקל לחודש, והן שולמו לכ-149 אלף מקבלי קצבת זקנה מהקרנות. זאת לעומת קצבת זקנה ממוצעת של 4,179 ב-2008. כך עולה מהדו"ח השנתי לשנת 2009 של עמיתים - שמונה קרנות פנסיה הוותיקות שבהסדר. מדובר בגוף המוסדי הגדול ביותר במשק, המנהל את כספיהם של כ-160 אלף עמיתים פעילים וכ-220 אלף מקבלי קצבאות. בקרנות: מבטחים הוותיקה, מקפת הוותיקה, קג"מ, בניין, חקלאים, אגד, הדסה ונתיב.

מנתוני עמיתים לשנת 2009 עולה כי עמיתי קרן הפנסיה של אגד מקבלים את קצבת הזקנה הגבוהה ביותר מקרב שמונה הקרנות שהולאמו והיא עומדת על 6,407 שקל לחודש. אחריהם ניצבים עמיתי הדסה המקבלים קצבה חודשית של כ-5,291 שקל לחודש. מקרב הקרנות הגדולות, שבהן נמצאים רוב מקבלי הקצבאות, נציין שקצבת הזקנה הממוצעת של עמיתי מבטחים הוותיקה גדלה ב-2009 בכ-7% ביחס ל-2008 ועמדה על 3,841 שקל לחודש. במקפת הוותיקה עמדה הקצבה הממוצעת על 4,749 שקל לחודש, ובקג"מ על 3,710 שקל. מנגד, הפנסיונרים בקרן חקלאים מקבלים קצבת זקנה ממוצעת של 1,616 שקל לחודש כשהפנסיונרים בקרן בנין קיבלו קצבה ממוצעת של 2,566 שקל לחודש.

‎‎‏תשואה מצטברת: 19%

‎‎כמו כן, ב-2009 רשמו הקרנות תשואה של 14.9% על התיק של מבטחים הוותיקה, תשואה של 14% בקג"מ ותשואה של 15.6% במקפת הוותיקה. מכאן שהתשואה הממוצעת של הקרנות הסתכמה ב-2009 בכ-15.5%, כך שהתשואה המצטברת לשנים 2008 ו-2009 עמדה על כ-19%.

אלמלא הסיוע הממשלתי שהקרנות צפויות לקבל היה לקרנות גירעון אקטוארי שגובהו נאמד ב-114 מיליארד שקל, לעומת כ-119.5 מיליארד שקל ב-2008. עם זאת, הקרנות זוכות לסיוע מהמדינה שבשקלולו הן נמצאות באיזון מלא. כך, למעשה, אין גירעון בשורה החשובה של בדיקת הגירעון לאחר שקלול הסבסוד באג"ח המיועדות והסיוע הממשלתי, הרלוונטית לסוגיית שינוי זכויות העמיתים בקרנות, ובסיום 2009 הקרנות דווקא הציגו עודף אקטוארי של כ-1.9 מיליארד שקל. עם זאת, העודף האמור טרם חולק בין הקרנות.

בסיכום 2009 עולה כי היקף הסיוע הממשלתי הישיר לקרנות הפנסיה הוותיקות שהולאמו בשנת 2003 יעמוד בסופו של יום על כ-93 מיליארד שקל (בסוף 2008 עמד האומדן הנ"ל על 90.4 מיליארד שקל). עוד נציין כי נכסי הקרנות הסתכמו בכ-160 מיליארד שקל בסוף 2009, כשמדברי עמיתים עולה שהאיחוד התפעולי של הקרנות הביא לחיסכון אקטוארי של כ-800 מיליון שקל לאורך השנים שבהן יפעלו הקרנות בעתיד. כמו כן, מהדו"חות עולה שבשנת 2043 (בממוצע) יתאפסו דמי הגמולים שהקרנות מקבלות מהמבוטחים. ‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988