רשות ני"ע דרשה מזיו-האפט לצרף לדו"חות אוקיאנה הערת עסק חי

הדו"חות, שפורסמו באיחור של שבוע מהמועד הנדרש, תפסו ככל הנראה את עינם של אנשי רשות ני"ע, שדרשו ממשרד רואי החשבון המבקר את דו"חות אוקיאנה להחליף את חוות-הדעת על החברה

האם ההערה שצירפו רואי החשבון של משרד זיו האפט לדו"חות אוקיאנה לשנת 2009, שפורסמו ביום רביעי שעבר, אכן הולמים את מצבה? התשובה היא ככל הנראה, לא. מי שקובע זאת הוא לא אחר מאשר משרד רואי החשבון של החברה, זיו האפט, שנאלץ לפרסם חוות דעת מתקנת לדו"חות הכספיים לדרישת רשות ניירות ערך.

חברת אוקיאנה, המתמחה בעבודות הנדסה ימית, מחקרים ימיים ומכירת מחשבים, פרסמה בשבוע שעבר "באיחור אופנתי" את הדו"חות השנתיים שלה, שלא הביאו בשורה חיובית במיוחד לבעלי המניות. נהפוך הוא.

לדו"חות החברה צורף, כמו בכל דו"ח שנתי, דו"ח רואה החשבון המבקר בו הסבו רוה"ח, כאמור זיו האפט, את תשומת הלב של המשקיעים להפסדי החברה ולגירעונות בהון העצמי ובהון החוזר, למקרה שבעלי המניות לא הבחינו בתוצאות העגומות בעצמם.

כן ציינו רוה"ח, כי אוקיאנה אינה עומדת באמות המידה הפיננסיות בגין ההלוואות והאשראים הבנקאיים שלה.

"על מנת שהחברה תוכל לפרוע את התחייבויותיה השוטפות, וכן להמשיך ולפעול במתכונת הנוכחית כ'עסק חי', נדרש כי תושגנה הסכמות למול משרד הביטחון באשר להגדלה מהותית של התמורה לה זכאית החברה בגין הפרויקט המהותי, או שתמומשנה תוכניות החברה להשגת פרויקטים נוספים, או שבעלי השליטה יתמכו בפערי תזרים מזומנים שינבעו בחברה", כתבו רואי החשבון בדו"ח. עוד ציינו, כי "במידה והאמור לעיל לא יתקיים, החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ'עסק חי'".

לכאורה, על פי הערת רואי החשבון מצבה של החברה אינו טוב, אך האזהרה לבעלי המניות מתעמעמת במידת מה, למרות שהחברה למעשה אינה תלויה בעצמה בלבד אלא ב"הסכמות למול משרד הביטחון".

צעד חריג למדי

הדו"חות, שפורסמו כאמור באיחור של שבוע מהמועד הנדרש, תפסו ככל הנראה את עינם של אנשי רשות ני"ע, שבחנו אותם לעומקם, כולל הערת רוה"ח שצורפה אליהם. לאחר מכן, בצעד חריג למדי, ביקשה הרשות ממשרד זיו האפט לתקן את חוות הדעת, ולמעשה להחליפה בחוות דעת חדשה בה יודגשו האזהרות לבעלי המניות. בעקבות החלפת חוות הדעת פורסמו מחדש דו"חות אוקיאנה היום בבוקר.

וכך נכתב באזהרה החדשה, כתוספת שקובעת ומדגישה, כי "לאור העובדה שהאמור לעיל אינו בשליטתה המלאה של החברה, ומותנה בחלקו בהגעה להסכמות עם צדדים שלישיים, מתעוררים ספקות משמעותיים באשר להמשך קיומה של החברה כ'עסק חי'".

בזיו האפט מציינים עוד, כי בדו"חות הכספיים לא נכללו ההתאמות הנדרשות לערכי הנכסים וההתחייבויות, למקרה שהחברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".

תגובת זיו האפט לדברים לא התקבלה עד לרגע סגירת הגיליון.

חוות הדעת המחודשת של זיו האפט היא אירוע נוסף בשרשרת האירועים השליליים שפוקדים את החברה, שזהות בעל השליטה העתידי בה איננו ברור. באוקטובר האחרון הודיעה אוקיאנה כי השליטה בחברה עתידה לעבור לידי מיקי פלג ואנשי העסקים היוונים דריוס מלאס ואיאס צ'קוס, אולם עד מועד פרסום הדו"חות חלק מהתנאים שדרשו הבנקים המלווים טרם הושלמו. לפיכך, השליטה בחברה עדיין נתונה בידיהם של המייסדים יוסי כבשני, יוחנן שפיר ויעקב ארליכמן וחברת SS Aquamarine.

פרויקט בעייתי למשרד הביטחון

מקור הבעיה העיקרי של אוקיאנה הוא בפרויקט "פולינום", הפרויקט הגדול ביותר שלה בחמש השנים האחרונות, במסגרתו היא מבצעת עבודות בינוי ימי עבור משרד הביטחון. היקף הפרויקט הוא 158 מיליון שקל, ולמרות שהוא הניב לאוקיאנה כמחצית מהכנסותיה אשתקד, הרי שבמקביל צמחו העלויות שלו בצורה משמעותית, והוא הסב לה הפסד של כ-17 מיליון שקל.

היקף הכנסותיה של אוקיאנה אשתקד עלה ב-67% ל-93.4 מיליון שקל, אך היא סיימה את השנה עם הפסד של 21.7 מיליון שקל.

בין יתר הנתונים שמציגה אוקיאנה בדו"חות, ניתן לציין גירעונות בהון העצמי ובהון החוזר של 9.4 ו-39 מיליון שקל בהתאמה, הפסד גולמי ותפעולי של 12.2 ו-21.2 מיליון שקל בהתאמה, ויתרת מזומנים לא משמעותית של 173 אלף שקל.

באוקיאנה אופטימים ומאמינים כי בפרויקט פולינום "סעיף ההכנסות יגדל באופן משמעותי, עקב נכונות משרד הביטחון לדון בדרישות החברה לתוספות וחריגים", שיסייעו להוביל אותו לאיזון.

לפי הערכות אוקיאנה, ההכנסות מתחום העבודות הימיות יובילו אותה לרווחיות ולתזרים מזומנים חיובי בשלוש השנים הבאות. בדו"חות היא מציינת כי לאחר שהציגה ב-2008-2009 את צבר ההזמנות הגדול ביותר בעשר השנים האחרונות, בשנה הקרובה צפויה המגמה להימשך, עם עלייה בהכנסות ושיפור ברווחיות.

צרו איתנו קשר *5988