מסתמן: 180% פיצויים ל-2,000 עובדי חב' החשמל שיפרשו

הנהלת החברה והעובדים נמצאים בדיונים על השינוי המבני בחברה, כולל גם הקמת "חברת חשמל ב'" פרטית ■ יחד עם התחנה הפחמית החדשה שאמורה להיבנות באשקלון, תשלוט החברה החדשה במערך תחנות בעל כושר ייצור של כשליש מכושר ייצור החשמל

תחנות הכוח החדשות שמקימה חברת החשמל במסגרת תוכנית החירום יופרטו, כך מסתמן בדיונים על מתווה הרפורמה בחברה.

על פי הבנות ראשוניות שטרם סוכמו תוקם חברה חדשה שתהיה בבעלות פרטית ומניות המיעוט שלה יוחזקו בידי חברת החשמל. ייתכן שגם עובדי החברה יורשו להחזיק חלק ממניות המיעוט בחברה תמורת הסכמתם לרפורמה. החברה החדשה תשלוט בנתח של כשליש מכושר ייצור החשמל המותקן והמתוכנן של חברת החשמל עד 2014. בדרך זו תוכל החברה החדשה להיות מתחרה של ממש לחברת החשמל, בניגוד ליצרני החשמל הפרטיים, שאינם עומדים בציפיות שתלו בהם במשרדי האוצר והתשתיות.

מחר אמורה להיערך בתל אביב פגישת ביניים בין ראשי הצדדים המנהלים את המשא ומתן לרפורמה בחברת החשמל. בפגישה ישתתפו בין השאר מזכ"ל ההסתדרות עופר עיני, הממונה על התקציבים באוצר אודי ניסן, הממונה על השכר באוצר אילן לוין, מנהל רשות החברות הממשלתיות דורון כהן, מנכ"ל חברת חשמל עמוס לסקר ויו"ר המזכירות הארצית של ועד עובדי חברת החשמל מיקו צרפתי.

ל"גלובס" נודע כי בדיונים שנערכו באחרונה הושגה התקדמות ניכרת בנושא מתווה הרפורמה אולם טרם נדונו לעומק שני הנושאים הנוספים: הנהגת גמישות ניהולית בחברה והפיצוי שיקבלו העובדים תמורת הסכמתם לרפורמה (על הסכמי הפרישה של העובדים - ראו מסגרת).

ישן-חדש

בדיונים על מתווה הרפורמה נדונו שתי חלופות לשינויים מבניים. החלופה הראשונה, המסתמנת כמועדפת על כל הצדדים, מכונה "ישן-חדש" ומבוססת על הפרדת תחנות הכוח הנמצאות בבנייה ובתכנון מהתחנות הקיימות. התחנות החדשות ובהן התחנות המופעלות בגז טבעי באלון תבור, חיפה, צפית ואחרות יועברו לחברה החדשה.

יחד עם התחנה הפחמית החדשה שאמורה להיבנות באשקלון (פרויקט D) תשלוט החברה במערך תחנות בעל כושר ייצור כולל של 3,000 עד 4,000 מגה-ואט. השליטה בחברה החדשה תימכר לגורם פרטי, ככל הנראה משקיע אסטרטגי, שיחזיק בנתח שלא יפחת מ-51% ממניותיה.

בדיונים דובר על לוח זמנים שלפיו תושלם הפרטת החברה לכל המאוחר עד שנת 2020. בנוסף, יוקמו בחברת חשמל מרכזי רווח שאליהם יצורפו תחנות הכוח הקיימות. החלופה השנייה מציעה להשאיר את מערך הייצור - כולל תחנות הכוח החדשות - בידי חברת חשמל, אך לפצלו לשלוש או ארבע חברות בנות. בנוסף, שתי החלופות כוללות את הוצאת יחידת ניהול המערכת מחברת החשמל לחברה בבעלות ממשלתית מלאה שתנהל את המסחר בחשמל מול יצרני החשמל השונים.

החלופה הראשונה, המכונה "ישן-חדש", מועדפת על המדינה משום שהיא מספקת לה "מן המוכן" כמעט יצרן חשמל פרטי שיהיה חזק בהרבה מהיצרנים הקיימים. בנוסף, חלופה זו עולה בקנה אחד עם עמדתו של שר התשתיות ד"ר עוזי לנדאו המתנגד לפיצולה של חברת החשמל לחברות בנות ותובע להשאיר את התכנון ואת ההקמה של תחנות כוח בידי גורם אחד.

גם ההסתדרות וועד העובדים מעדיפים את החלופה הראשונה, משום שהיא מאפשרת שמירה על המבנה הארגוני הנוכחי של החברה ועל כוחו הריכוזי של ועד העובדים. יתרון נוסף של החלופה הראשונה על פני השנייה הוא שפיצול מערך הייצור לחברות בנות עלול לגרום להפרת אמות המידה הבנקאיות (covenants) שלהן התחייבה חברת החשמל במסגרת גיוסי ההון הגדולים שערכה בשנים האחרונות.

יותר מ-1.5 מיליון שקל לעובד

חברת החשמל מבקשת לתת פיצויי פרישה מוגדלים, בהיקף של 180 אחוז, לכ-1,500 עד 2,000 עובדים שיסכימו לפרוש מהחברה במסגרת הרפורמה המתוכננת, כך נודע ל"גלובס".

עלות החבילה צפויה להגיע ליותר מ-1.5 מיליון שקל לעובד ועלותה הכוללת נאמדת במיליארדי שקלים. פרישת העובדים מתוכננת להתפרס על פני 3 שנים ולהקיף עובדים בגילאי 50 עד 67, שיחולקו ל-3 תתי-קבוצות.

תוכנית הפרישה ההמונית נדונה במסגרת המשא-ומתן על השינוי המבני בחברה. התוכנית היא למעשה גלגול מחודש של המתווה שהוצע בשעתו במסגרת "מצפן", תוכנית ההתייעלות שיזמה הנהלת חברת החשמל ב-2008. תוכנית מצפן הוקפאה לאחר כשנה של דיונים בין ההנהלה לוועד העובדים שהגיעו למבוי סתום. כעת מוחזרת התוכנית לחיים כחלק מהדיונים על הרפורמה בחברה.

הכוונה היא להביא לפרישתם של כ-1,500 עד 2,000 עובדים בגילאי 50 ומעלה, כלומר כ-15% מסך העובדים הקבועים בחברה. בדרך זו מקווה חברת החשמל להתייעל ולצמצם את עלויות התפעול שלה בסכום המוערך ב-1-2 מיליארד שקל בשנה.

לאחרונה השיגה הנהלת חברת החשמל הישג משמעותי כשקיבלה את הסכמתו העקרונית של הוועד לפיטוריהם של כ-20 מנהלים בכירים בחברה מבלי שתהיה לוועד אפשרות לקבל מראש את רשימת שמותיהם של המפוטרים. מחברת החשמל נמסר בתגובה כי החברה תתייחס בתום השיחות ורק לאחר סיכומי הדברים.

צרו איתנו קשר *5988