אלרוב עוברת לשיטת השווי ההוגן: ההון יגדל ב-433 מיליון שקל

ערך הנדל"ן להשקעה יגדל בכ-805 מיליון שקל ויעמוד על כ-4.11 מיליארד שקל ■ יתרת העתודה למסים נדחים תגדל בכ-196 מיליון שקל ותעמוד על כ-383 מיליון שקל

עכשיו זה רשמי. אלרוב , הנמצאת בשליטת אלפרד אקירוב, דיווחה הבוקר (ג') כי דירקטוריון אלרוב החליט אתמול על מעבר לשיטת הדיווח ביחס לנדל"ן להשקעה לשיטת השווי ההוגן, וזאת החל מדוחות הרבעון הראשון לשנת 2010 .

עד כה דיווחה החברה על פי שיטת העלות וזאת, בין היתר, עקב העדפתה לנהוג במדיניות חשבונאית זהירה ואובייקטיבית ולהימנע מתנודתיות יתר בנכסיה ובתוצאותיה העסקיות וכן רצון לבחון את נתוני השווי ההוגן על פני תקופה של מספר שנים וזאת לאור אי הוודאות שהיתה קיימת לגבי התוצאות הצפויות של המעבר לשיטת השווי ההוגן.

החלטת הדירקטוריון התקבלה, בין היתר, על בסיס נתוני שווי הוגן של נכסי נדל"ן להשקעה שבבעלות החברה ובבעלות החברה הבת, אלרוב נדל"ן, בתקופה שבין דצמבר 2007 לדצמבר 2009.

כתוצאה מהשינוי יגדל ההון העצמי של החברה, הכולל את זכויות המיעוט, יגדל בכ-609 מיליון שקל, מתוכם מיוחס לבעלים של החברה כ-433 מיליון שקל במסגרת יתרת העודפים וסך של כ-176 מיליון שקל מיוחס לזכויות המיעוט. סך כל ההון יעמוד על כ-2.29 מיליארד שקל, מתוכם מיוחס לבעלים של החברה כ-1.907 מיליארד שקל.

ערך הנדל"ן להשקעה יגדל בכ-805 מיליון שקל ויעמוד על כ-4.11 מיליארד שקל. יתרת העתודה למסים נדחים תגדל בכ-196 מיליון שקל ותעמוד על כ-383 מיליון שקל.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988