השוק רותח: פז, דלק והפטרוכימיים מגייסות כמיליארד שקל

קבוצת דלק גייסה 255 מיליון שקל, פז תגייס כ-600 מיליון שקל ופטרוכימיים עד 180 מיליון ■ רוב הכסף שיגויס ישמש למחזור חובות קיימים

גל הנפקות אג"ח של חברות אנרגיה שוטף את שוק ההון, כשבימים אלה פז , קבוצת דלק והמפעלים הפטרוכימיים מקיימים מכרזים במטרה לגייס כמיליארד שקל, אשר ישמשו בעיקר למחזור של חובות קיימים.

הראשונה לגייס הייתה קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה. הקבוצה ניצלה את תנאי השוק, והשלימה אמש גיוס של כ-255 מיליון שקל באג"ח להמרה חדשה מסדרה ל'. איגרות חוב אלו עומדות לפירעון בתשלום אחד בסוף חודש אוקטובר 2012, כאשר הריבית אותן הן יישאו עומדת על 4.1% לשנה, ותשולם פעמיים בשנה.

יחס ההמרה לפיו יוכלו המשקיעים להמיר את האג"ח למניות קבוצת דלק יעמוד על 1,225 שקל למניה, פרמיה של כ-47% לעומת מחיר המניה בפתיחת המסחר, ובמידה שכל איגרות החוב יומרו למניות, הן יהוו 1.8% מהון המניות של החברה.

דלק ביקשה לגייס כ-260 מיליון שקל, ולמרות ביקושים גבוהים במכרז המוסדי שהגיעו ל-700 מיליון שקל, במכרז הציבורי ההיענות הייתה נמוכה יותר בשיעור הריבית שנקבע, כך שבסופו של דבר היא גייסה כמעט את כל הסכום שביקשה, במחיר המינימום בו הוצעו איגרות החוב.

תמורת ההנפקה מיועדת, כאמור, למחזור חוב, ואסי ברטפלד, מנכ"ל הקבוצה, אמר היום כי גיוס זה הוא "הוכחה ליכולות הגיוס המרשימות של החברה בשנה האחרונה, גיוסים שבזכותם יכלה החברה לבצע מספר מהלכים משמעותיים".

דירוג AA מינוס לפז

את הגיוס הגדול ביותר במקבץ הנוכחי מבצעת פז, שבשליטת צדיק בינו. החברה, המנוהלת על-ידי יונה פוגל, ערכה היום מכרז ציבורי להנפקת של עד 600 מיליון שקל באג"ח, בדרך של הרחבת סדרה ג', הנסחרת כבר בבורסה.

פז גייסה בסדרה זו כמיליארד שקל במאי 2009, כאשר הריבית אותה מקבלים המחזיקים מדי רבעון נקבעת בהתאם לריבית בנק ישראל, בתוספת של 2.2%. איגרות חוב אלו נסחרות כיום בתשואה של 3.2%, והן עומדות לפירעון מלא בשנת 2019. גם במקרה של פז, עיקר תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב.

לגיוס הנוכחי של פז העניקה חברת מעלות S&P דירוג AA מינוס עם אופק דירוג יציב, המאפשר לה לגייס עד 800 מיליון שקל. מעלות נימקה את ההחלטה, וכתבה כי "הדירוג הנוכחי משקף את מעמדה המוביל של החברה בתחום שיווק הדלקים, רווחיות גבוהה, ואינטגרציה אנכית עם בית הזיקוק". יחד עם זאת, מוסיפים בחברת הדירוג כי "הדירוג מוגבל בפרופיל פיננסי חלש יחסית בהשוואה לחברות אינטגרליות דומות באירופה, על רקע מרווחי הזיקוק הנמוכים, אי קיום פיזור גיאוגרפי, ביצוע השקעות משמעותיות שלא בתחום הדלקים, והקשחה אפשרית בסביבה הרגולטורית".

פטרוכימיים זכתה בדירוג A3

גם בפטרוכימיים, המחזיקה ב-30.7% מבית הזיקוק בחיפה, פועלים לגיוס הון. החברה דיווחה אמש כי מידרוג העניקה לה דירוג A3 בעל אופק דירוג שלילי, לגיוס חוב בהיקף של עד 180 מיליון שקל. דירוג זה לא שונה ביחס לדירוג הקודם שקיבלה החברה.

במידרוג מציינים שהותרת אופק הדירוג על שלילי נובעת מרמת הנזילות הנמוכה בחברה, היעדר מקורות תזרימיים שוטפים וצורך בגיוס מקורות חיצוניים על מנת לשרת צורכי מימון שוטפים ופירעון חוב. עוד כותבים בחברת הדירוג כי אחד הסיכונים העיקריים בפעילות החברה היא התבססות על מניות בז"ן כנכס עיקרי לצורך שירות החוב, וכן רמת מינוף גבוהה. עם זאת, העובדה שבז"ן היא בעלת מיצוב עסקי גבוה והיא החברה הדומיננטית באספקת דלקים לשוק המקומי, תומכת במתן הדירוג.

פטרוכימיים, הנמצאת בשליטת מודגל של דיוויד פדרמן, מייעדת כ-130 מיליון שקל מתוך תמורת ההנפקה לפירעון של חלק מהלוואה בנקאית, בתמורה לשחרור משעבוד של כ-140 מיליון מניות בז"ן וכ-38 מיליון מניות אבגול המשועבדות כיום לבנק. שוויין הכולל של המניות בשוק נאמד כיום בכ-400 מיליון שקל. יתרת תמורת הגיוס, תשמש את החברה לפעילותה השוטפת.

צרו איתנו קשר *5988