דו"ח מבקר המדינה: חברת החשמל "קנתה" את יוגב ורכלבסקי

לינדנשטראוס: "חברת החשמל, החברה הממשלתית הגדולה במשק, אמורה לשמש דוגמה לתפקוד יעיל וחסכוני ולהקפדה על שקיפות ועל סדרי מינהל תקין, אולם ממצאי דו"ח זה מלמדים כי היא אינה פועלת ברוח זו" ■ הדבר נחשף לראשונה ב"גלובס"

‎‎ממצאי "גלובס": כבר באוגוסט 2009 פורסם ב"גלובס" כי

* חברת החשמל העסיקה יועצים חיצוניים שונים ללא מכרז בעלות של עשרות אלפי שקלים בחודש. ‏

‏* בחברה האריכו את ההתקשרות עם היועצים גם לאחר שוועדת התקשורת בדירקטוריון החברה החליטה להוציא למכרז חדש את כל ההתקשרויות עם יועצים בתחום התקשורת. ‏

בנובמבר 2008 חשף "גלובס" ממצאים ראשוניים שעלו בבדיקת תנאי העסקתם של היועצים החיצוניים בחברת החשמל. הבדיקה העלתה כי בחברה מועסקים לא פחות מ-60 יועצים שונים על-ידי הנהלת החברה, הדירקטוריון והאגפים. הסכום הכולל ששילמה חברת החשמל ליועצים ממועד תחילת עבודתם ועד סוף 2008 הסתכם בכ-15.6 מיליון שקל, מתוך זה כ-7.5 מיליון ששולמו ליועצים להנהלה, לדירקטוריון וליחידת הדוברות. הביקורת העלתה כי הנהלת החברה העבירה דיווח מסולף לדירקטוריון לפיו הסכום הכולל של התקשרויותיה עם שלושה מבין יועצים עומד על כ-5.8 מיליון שקל כשבפועל עמד סכום ההתקשרות על קצת יותר מ-7 מיליון.

‏‎‎ממצאי המבקר:

‏‎‎‏"חברת חשמל, החברה הממשלתית הגדולה במשק, אמורה לשמש דוגמה לתפקוד יעיל וחסכוני ולהקפדה על שקיפות ועל סדרי מנהל תקין, אולם ממצאי דוח זה מלמדים שהיא אינה פועלת ברוח זו". חלק מהיועצים קיבלו מהחברה שכר חודשי של עשרות אלפי שקלים אולם ההנהלה והדירקטוריון לא פיקחו כראוי על עבודתם ולא קבעו להם מדדים, סדרי דיווח ותוצרי עבודה. "לפיכך" כותב המבקר "נבצר מהחברה לקבל תמורה מלאה בעד השקעתה".

בבדיקות פרטניות של ההתקשרויות, שערך מצא המבקר ליקויים בתנאי ההתקשרות עם כמה יועצים ובהם יועץ אסטרטגי (אורי יוגב), יועץ לענייני שינוי מבני (יובל רכלבסקי), ויועץ תקשורתי-פוליטי (חברת פוליסי של בוריס קרסני).

יוגב, לשעבר הממונה על התקציבים באוצר, נשכר על-ידי חברת החשמל בינואר 2007 לצורך "ייעוץ אסטרטגי בנושאים הקשורים לשינוי מבני וארגוני בחברה ולסיוע בניהול המגעים הנחוצים עם גורמי הממשלה השונים". עבור השנתיים וחצי הראשונות להעסקתו שילמה חברת החשמל ליוגב סכום של 900 אלף שקל. המבקר מצא בין היתר כי יוגב זכה לתשלום על בסיס דיווחים חסרים ללא תיעוד של עבודתו. "המבקר רואה בחומרה" נכתב בדוח "את שיטת ההתקשרות שבמסגרתה משלמת החברה כספים ליועצים בלא שהם נדרשים לתת לה תפוקה מוכחת".

יובל רכלבסקי, לשעבר הממונה על השכר באוצר, נשכר על-ידי חברת החשמל ביוני 2008 כיועץ למנכ"ל לצורך ליווי המו"מ עם ועד העובדים וההסתדרות על תוכנית השינוי הארגוני בחברה. תקופת העסקתו של רכלבסקי הוארכה עד דצמבר 2009 והוא קיבל כ-600 אלף שקל עבור תקופה בת שנה וחצי שבה הועסק. לגבי רכלבסקי קבע המבקר כי העסקתו לא אושרה כנדרש על-ידי ועדת המכרזים וכי הוא לא נדרש לדווח על שעות עבודתו ועל תוצרי עבודתו.

חברת שירותי הלובינג פוליסי של בוריס קרסני הועסקה בחברת החשמל משנת 1995 ועד דצמבר 2009. בין השנים 1995 עד סוף 2008 שילמה החברה ליועץ סכום מצטבר של 5.6 מיליון שקל. המבקר מעיר בדוח כי "לא ראוי שהחברה תהיה קשורה בהסכמים עם יועץ במשך תקופה כה ארוכה על בסיס שימוש בסעיפי הפטור ממכרז, בייחוד לנוכח העובדה שבמשך כל התקופה לא נבחנה תרומתה של חברת הייעוץ כדי לוודא שהתשלומים שניתנו לה מוצדקים". בתחילת החודש פרסמה חברת החשמל מכרז לשכירת חברת לובינג אך הכחישה כי יש קשר בין פרסום המכרז לממצאי דו"ח המבקר.

יועצים חיצוניים נוספים המוזכרים בדו"ח הם איל ארד ועמירם פליישר. ארד הועסק בחברת חשמל בתפקיד יועץ אסטרטגי תקשורתי ותדמיתי במשך כ-13 שנים ובמהלך מרבית התקופה עבד ללא הסכם בכתב. רק בתחילת נובמבר 2006 נחתם הסכם בין ארד לחברה שהוארך בכל פעם בחצי שנה. עד סוף יוני 2009 קיבל ארד סכום כולל של כ-840 אלף שקל. פליישר נשכר בתחילת 2009 לתקופה של שנה בסכום של עד 240 אלף שקל.‏