הבינלאומי הרוויח 129 מיליון ש' ברבעון; חשוף ב-150 מיליון ש' לספרד

הכנסות הבנק מעמלות עלו ב-4% ל-360 מיליון שקל, אך מנגד גם הוצאות השכר עלו ב-8.5% ל-383 מיליון שקל ■ הבנק הגדיל את החזקותיו במניות ב-47% ברבעון הראשון

129 מיליון שקל. זהו הרווח הנקי של הבנק הבינלאומי ברבעון הראשון של השנה, רווח הגבוה ב-18% מהרבעון המקביל אשתקד. רווח זה משקף תשואה להון של 8.5%, לעומת 8% ברבעון המקביל. הבנק הבינלאומי מנוהל על ידי סמדר ברבר-צדיק.

ירידה חדה בהפרשות לחומ"ס סייעה לשורת הרווח של הבנק. ההפרשות לחובות מסופקים ירדו ברבעון הראשון בשיעור חד של 80% והסתכמו ב-20 מיליון שקל, כאשר שיעור ההפרשה מסך תיק האשראי ירד ל-0.13% בלבד - הנמוך במערכת הבנקאית.

לשם ההשוואה, ברבעון המקביל עמד שיעור ההפרשה לחומ"ס על 0.63% והשיפור בסעיף זה מהווה עדות נוספת להתאוששות הכלכלית במשק. הירידה החדה בהפרשות לחומ"ס הגיעה גם הודות לרקוברי (החזרת הפרשות שבוצעו בעבר) חזק שהסתכם ב-36 מיליון שקל, לעומת 30 מיליון שקל ברבעון המקביל. החובות הבעייתיים של הבנק ירדו גם כן ב-27% ל-3 מיליארד שקל.

הכנסות הבנק מעמלות עלו ב-4% ל-360 מיליון שקל אך מנגד גם הוצאות השכר עלו ב-8.5% ל-383 מיליון שקל. סך ההוצאות התפעוליות עלה ב-7.2% ל-697 מיליון שקל, ובבנק מסבירים את העלייה בתוצאות בעלייה בהוצאות פחת של עלויות פיתוח של תוכנות, בעיקר בשל שדרוג מערכות בבנקים בקבוצה.

"שמרנות הבנק, מכפיל הון 0.94 ודיבידנד גבוה = תשואת יתר", אמר בתגובה יובל בן זאב, מנהל מחלקת המחקר בכלל פיננסים. הוא ציין גם את הדיבידנד הצפוי של 800 מיליון שקל ואיחוד ההון שנחשף לאחרונה ב"גלובס".

החשיפה לספרד ופורטוגל: 350 מיליון שקל

בסוף הרבעון הראשון עמד האשראי לציבור של הבנק על 60.4 מיליארד שקל, גידול של 0.3% לעומת הרבעון המקביל. מנגד, פיקדונות הציבור ירדו ב-1.9% ל-81.2 מיליארד שקל. ההון העצמי של הבנק גדל ב-2.4% ל-6.3 מיליארד שקל והלימות ההון לפי כללי באזל II עלתה ל-14.73% ברבעון הראשון מ-14.03% בסוף 2009. הלימות ההון הראשוני של הבנק עלתה ל-9.9% מ-9.31%.

הרווח המימוני של הבנק עלה ב-6.5% ל-572 מיליון שקל והרווח מפעולות רגילות גדל ב-18% ל-220 מיליון שקל. במהלך הרבעון הראשון הגדיל הבנק את השקעתו במניות ב-47% ל-316 מיליון שקל, וסעיף המניות מהווה 2.1% מסך תיק ני"ע של הבנק, לעומת 1.5% בסוף 2009. הבנק הפחית את חשיפתו לאג"ח קונצרניות ואג"ח של הבנקים, ומנגד הגדיל את החשיפה לאג"ח ממשלתיות לרמה של 58.7% מהתיק, לעומת 53.2% בסוף 2009.

אגב, החשיפה של הבנק לספרד, העומדת היום בחוד החנית של משבר החובות האירופי, עומדת על 150 מיליון שקל. לבנק אין שום חשיפה ליוון ואת החשיפה לפורטוגל הוא חיסל החודש. חשיפת הבנק לאירלנד מסתכמת ב-10 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988