פסק דין תקדימי: אישה לא מחויבת להודיע על הריון בראיון עבודה

עו"ד שיר-אל נקדימון משדולת הנשים: "פסק הדין קובע מפורשות כי אישה יכולה להתרכז בכישוריה המקצועיים בעת ראיון העבודה בדיוק כמו עובד גבר, ולא לעסוק בתוכניותיה להקמת משפחה או אם היא בהריון"

נשים בתחילת הריונן אינן מחוייבות לספר על כך בזמן ראיון עבודה - כך עולה מפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. בית הדין הארצי הגדיל את הפיצויים שפסק בית הדין האזורי לעובדת שפוטרה בגלל הריונה מ-20 אלף שקל ל-50 אלף שקל, וקבע כי במקרה האמור הופר חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

ההריון לא רלוונטי לתפקיד

ב-2003 נשכרה שרונה ארביב לתפקיד מזכירה בחברת הביוטכנולוגיה פואמיקס. היא היתה אז בחודש השני להריונה. כעבור חודשיים וחצי הודיעה למנהל על ההריון - ופוטרה.

ארביב תבעה את החברה בבית הדין האזורי לעבודה בטענה כי פוטרה בשל היותה בהריון ועתרה לקבלת פיצוי על בסיס חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

בית הדין האזורי קיבל את תביעתה באופן חלקי ופסק לה פיצויים, אך הוא דחה את טענתה כי פיטוריה נעשו בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, מאחר שבעת פיטוריה עבדו בחברה פחות מ-6 אנשים.

ארביב ערערה לבית הדין הארצי לעבודה. פואמיקס טענה להגנתה כי דבר ההריון היה שיקול מהותי ולגיטימי בהחלטה לפטר את ארביב, וכי העובדת היתה חייבת ליידע על הריונה כבר בראיון העבודה. כמו כן טענה כי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אינו תקף במקרה זה, כיוון שבחברה עבדו בעת הפיטורים פחות מ-6 אנשים, להוציא 3 מנהלים.

בית הדין הארצי קיבל ברוב דעות את עמדתה של ארביב וקבע כי "במקרה זה עובדת הריונה של התובעת אינה רלוונטית לתפקיד שמילאה בחברה. המשימות שלהן נדרשה לא כללו מאמצים פיזיים המסוכנים לאישה בהריון, אין מדובר בעבודה המחייבת חשיפה לחומרים מסוימים המחייבת עובדת להודיע למעבידה על דבר הריונה, אף אין לחברה בנסיבות המקרה טענה בדבר חשיבות מיוחדת לתקופה שבה צפויה העובדת לשהות בחופשת לידה. באי-גילויו של הפרט הזה אין משום חוסר יושר המצדיק טענה או טרוניה מצדו של המעסיק כלפי העובדת".

ביחס לשאלת תחולת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, קבע בית הדין הארצי כי אמנם אין למנות את 3 המנהלים כעובדים בהקשר זה, אך יש למנות את מספר העובדים בשני מועדים - מועד ההודעה על הפיטורים והמועד שבו נכנסו הפיטורים לתוקף.

"כיוון שבמהלך תקופת ההודעה המוקדמת ובעת שהסתיימו יחסי העבודה הועסקו בחברה 6 עובדים - חל החוק במקרה זה", נקבע. (ע"ע 363/07).

לדברי עו"ד שיר-אל נקדימון, שייצגה את שרונה ארביב בתביעתה במסגרת פרויקט אכיפה של שדולת הנשים בישראל, "מדובר בפעם הראשונה שבו בית הדין הארצי לעבודה דן במקרה שבו עובדת לא מספרת בזמן ראיון עבודה על דבר היותה בהריון, ולכן זוהי פסיקה תקדימית".

נקדימון ציינה כי "זהו פסק דין חדשני וחשוב שקובע מפורשות כי אישה יכולה להתרכז בכישוריה המקצועיים בעת ראיון העבודה בדיוק כמו עובד גבר, ולא לעסוק בתוכניותיה להקמת משפחה או אם היא בהריון. בית הדין קובע מפורשות כי אסור לשאול עובדת בראיון העבודה האם היא בהריון".