בג"ץ: הבטחת ההכנסה לאברכים תבוטל; ישי מכין חוק עוקף בג"ץ

הפסיקה התקדימית ניתנה 10 שנים אחרי שהוגשה העתירה ■ ביניש: "הסעיף התקציבי פוגע באופן לא מידתי בעיקרון השוויון" ■ השר אלי ישי: "פגיעה בסטטוס-קוו הרוחני" ■ ח"כ משה גפני: "לא היתה פסיקה אחת של בג"ץ לטובת החרדים"

הכנסת והממשלה לא יוכלו לכלול בחוק התקציב הבא סעיף המאפשר תשלום קצבאות הבטחת הכנסה לתלמידי כוללים, בעוד שסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה אינם זכאים לקצבאות אלה - כך קבע היום (ב') בג"ץ בפסק דין תקדימי, ברוב של 6 שופטים נגד אחד.

עם זאת, בג"ץ הורה כי הסעיף התקציבי הנוכחי, הקיים בחוק התקציב לשנים 2009-2010, יעמוד בתוקפו.

במגזר החרדי נשמעו היום קולות שהכריזו כי זו "מלחמת עולם". קצבאות הבטחת הכנסה ניתנות כיום לכ-20% מהאברכים הלומדים בכוללים.

פסק הדין ניתן בעתירה שהוגשה לפני 10 שנים, בשנת 2000, כנגד האפליה של סטודנטים לעומת אברכים בקבלת קצבאות הבטחת הכנסה.

שופטי הרוב, בראשות נשיאת העליון דורית ביניש, קבעו כי הסעיף התקציבי פוגע באופן לא מידתי בעיקרון השוויון הקבוע בחוק יסודות התקציב, אשר עוגן בפסיקות רבות של בג"ץ. לביניש הצטרפו השופטים אילה פרוקצ'יה, אשר גרוניס, מרים נאור, סלים ג'ובראן ואסתר חיות.

השופט אדמונד לוי, בדעת מיעוט, סבר כי יש לדחות את העתירה, מאחר שלימודי תורה הם "ציווי מדאורייתא שהכנסת והממשלה סברו שיש מקום לממן אותו, בדרך של הטלת האחריות לפרנסתם של לומדי תורה על הציבור".

לדברי הנשיאה ביניש, שכתבה את פסק הדין של שופטי הרוב, "הסעיף התקציבי אמנם אינו נושא כותרת 'כספים ייחודיים', אולם בחינה מדוקדקת של ההליכים לקבלתו ושל חלוקת התמיכות על-פיו אינה מותירה כל ספק שמדובר באותה הגברת בשינוי אדרת".

השופטים קבעו כי ביסוד הסעיף התקציבי עומדת תכלית כלכלית, שמטרתה מתן סיוע כלכלי לאברכי כוללים, גם אם סיוע זה מהווה עידוד ללימוד התורני. נוכח תכלית כלכלית זו אין מקום להבחין בין אברכים ובין סטודנטים אחרים.

לפיכך, נקבע בפסק הדין כי הסעיף התקציבי עוקף את הוראות חוק הבטחת הכנסה ומהווה סוג של "כספים ייחודיים", שנאסרו בסעיף מיוחד שנחקק בחוק יסודת התקציב. סעיף זה קובע כי תמיכה במוסדות ציבור בתקציב המדינה חייבת להיעשות על-פי מבחנים שוויוניים. בג"ץ קבע כי יש להחיל את העיקרון גם על תמיכה בפרטים.

זמן היערכות

בפסק הדין עמדו השופטים בהרחבה על היחס שבין חוק יסודות התקציב לחוק התקציב השנתי. נקבע כי חוק יסודות התקציב הוא "חוק מסגרת" לחוקי תקציב עתידיים, הקובע את היסודות החיוניים לכל חוק תקציב שנתי. בהתחשב בטיבו הייחודי של חוק התקציב השנתי כחוק שנותן הרשאה לממשלה להוציא הוצאות, הוראה בחוק התקציב השנתי העומדת בסתירה להוראה מהותית בחוק יסודות התקציב אינה יכולה לעמוד, ודינה להתבטל.

את העובדה שהסעיף התקציבי המפלה יעמוד בתוקפו עד סוף שנת 2010, נימקה ביניש בכך שהשופטים ביקשו "לצמצם את הפגיעה באינטרס ההסתמכות של מקבלי הגמלה. אין להתעלם מן העובדה שהגמלה משולמת לאברכי כוללים יותר משני עשורים, והפסקתה המיידית משמעה פגיעה בקבוצת אוכלוסייה קשת יום. יש להניח כי משפחות האברכים מקבלי הגמלה מתבססות על הגמלה בחישוב הכנסותיהן החודשיות לצורך קיום בסיסי, ולפיכך ראינו לנכון לאפשר להיערך למציאת מקורות הכנסה חלופיים".

אף ששופטי הרוב החליטו לבטל את הסעיף התקציבי המאפשר מתן קצבאות הבטחת הכנסה לאברכים מתקציב 2011, ציינה ביניש כי ככלל "עומדת למחוקק האפשרות לתמוך בקבוצת אוכלוסייה בעלת מאפיינים ייחודיים, בין בתמיכה ישירה ובין בתמיכה עקיפה. אולם, תמיכה כזו יכולה להתבצע רק במסגרת החוק". (בג"ץ 4124/00).

"פגיעה בסטטוס-קוו הרוחני"

שר הפנים אלי ישי אמר כי בכוונת ש"ס להגיש הצעת חוק שתותיר את המצב על כנו טרם פסיקת בג"ץ - או לחלופין שהנושא יוסדר במסגרת חוק ההסדרים. לדבריו, "פסיקת בג"ץ היא פגיעה קשה בסטטוס-קוו הרוחני של עם ישראל".

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני מיהדות התורה, לא הסתיר את זעמו ואמר בתגובה לפסיקה: "מדובר במשפחות הכי חלשות מבחינה כלכלית בחברה הישראלית". גפני הוסיף כי מעולם לא היתה ולו פסיקה אחת בבג"ץ לטובת הציבור החרדי.

ח"כ ניצן הורוביץ מסר בתגובה כי "מדובר בהחלטה היסטורית. הבטחת ההכנסה לאברכים היתה אפליה מובנית עם מסר ברור - הישיבה חשובה יותר מהאוניברסיטה או מהצבא. כעת עלינו להבטיח כי הממשלה תיישם את החלטת בג"ץ במהירות ותדאג גם לסטודנטים".

ח"כ יוחנן פלסנר (קדימה), המשמש יו"ר תת-ועדת חוץ וביטחון לפיקוח על יישום חוק טל, אמר בתגובה כי "כעת אולי נגיע למצב של 'בוקר בא לעבודה' גם בקרב החרדים. אני מקווה שפסיקת בג"ץ תשים קץ למעשי המירמה והדיווחים השקריים ותסייע להשתלבות הגברים החרדים בכלכלה הישראלית בצמיחתה ובביסוסה".

יו"ר חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, אמר בתגובה כי "החלטת בג"ץ לבטל את קצבת הבטחת ההכנסה לאברכים מתקנת עוול ואפליה הסטוריים". לדבריו, קצבת הבטחת ההכנסה היא מהגורמים העיקריים שמאפשרים את השתמטות הגברים החרדיים משוק העבודה, ו"לכן ביטולה הוא גם בשורה חשובה לכלכלה הישראלית. זו לא היתה קצבת הבטחת הכנסה אלא קצבת פטור מעבודה".

רגב קרא לראש הממשלה נתניהו ולשר האוצר שטייניץ לעמוד במכבש הלחצים הדורסני הצפוי של המפלגות החרדיות להעברת חוק עוקף בג"ץ. כן ציין כי פסק הדין הוא "מצבה מפוארת לזכרו של העותר, סגן ראש עיריית ירושלים המנוח אורנן יקותאלי, מגדולי הלוחמים למען חופש הדת".

ממשרד האוצר נמסר: "אנו לומדים את פסק הדין".

פסק הדין שיזעזע את התקציב

פסק הדין התקדימי של בג''ץ תפס את משרד האוצר לא מוכן. בשלב ראשון ביקשו מהאוצר למסור כי הם לומדים את פסק הדין. נזכיר כי בימים אלה נמצא המשרד בעיצומו של גיבוש תקציב המדינה לשנים 2012-2011 וגיבוש חוק ההסדרים, ושם כבר מבינים כי ההחלטה החדשה תזעזע את התהליך.

בדיוק לפני שנתיים, בעת הכנת תקציב 2010-2009, פסיקה אחרת של בג''ץ זיעזעה את האוצר - ההחלטה להכיר בהוצאות טיפול ילדים כהוצאות פטורות במס. המשמעות התקציבית של ההחלטה אז נאמדה ב-4 מיליארד שקל - מעמסה שהאוצר לא תכנן ולא היה יכול לשאת. באוצר יצטרכו לחשוב על פתרון יצירתי מאוד כדי לצאת מה"פלונטר" שזימן לו בית המשפט העליון.

אם בעקבות הפסיקה יקבל חוק יסודות התקציב מעמד של "חוק יסוד", משרד האוצר לא יוכל לעקוף את בג''ץ באמצעות חוק ההסדרים. יתרה מכך, שינוי החוק תוך חודש-חודשיים הוא משימה בלתי אפשרית. לכן נראה כי ההחלטה לכל הפחות תעכב את גיבוש התקציב.

עם זאת, גורם בכיר באוצר ניסה להפחית מהדרמה ומסר כי "אנו נתמודד עם הבעיה, ניערך ונפתור אותה".