יצרני יריעות איטום: לבטל הפקדת ערבות בעת יבוא מאיטליה ומיוון

הגישו עתירה מינהלית נגד החלטת הממונה על היטלי סחר בתמ"ת, המחייבת הפקדת ערבות בנקאית בעת יבוא יריעות איטום מאיטליה ומיוון בגובה 16% ו-13% בהתאמה

יבואנים ויצרנים של יריעות איטום הגישו לבית המשפט המחוזי בירושלים עתירה מינהלית נגד החלטת הממונה על היטלי סחר בתמ"ת, המחייבת הפקדת ערבות בנקאית בעת יבוא יריעות איטום מאיטליה ומיוון (בגובה 16% ו-13% בהתאמה).

כמו כן הוגשה בקשה למתן צו ביניים כנגד ההחלטה להורות למינהל המכס לגבות את הערובה הזמנית.

ההחלטה ניתנה בעקבות תלונה שהגישה חברת פזקר, יצרנית מקומית של היריעות, על יבוא יריעות במחירי היצף.

מגישי העתירה הם 3 יבואניות - ביטום, א.צ. שיווק ויחזקאל אהרון (כמיפרוד) - שני יצרנים מאיטליה ויצרן יווני, המיוצגים על-ידי עוה"ד אביגדור דורות ושירית נקר ממשרד שדות ושות'.

לטענת העותרים, הערובה הזמנית תפגע קשות ביבוא היריעות ותחזק באופן משמעותי את כוחה של היצרנית היחידה בשוק, חברת פזקר מקבוצת פז.

לטענתם, החלטת הממונה על היטלי סחר בתמ"ת, ראובן פסח, בנוגע ליבוא מיוון ניתנה בחוסר סמכות, מאחר שלא הוצגו בפניו נתונים על מחירי היריעות בשוק היווני.

עוד נטען כי ייקור היבוא יגרום להתייקרות מחירי היריעות על-ידי פזקר, אשר אינה מסוגלת לספק לבדה את הביקוש בשוק.

צרו איתנו קשר *5988