"האכיפה המינהלית של רשות ני"ע תכלול עשרות הליכים בשנה"

כך מעריך עו"ד אמיר שרף, מנהל מחלקת שוק ההון וני"ע במשרד עו"ד תדמור ולשעבר סגן היועץ המשפטי של רשות ני"ע ■ "האכיפה המינהלית תביא לשינוי דרמטי בכל הנוגע לאכיפה כלפי נושאי משרה, דירקטורים ומנכ"לים"

"האכיפה המינהלית של רשות ניירות ערך תכלול עשרות הליכים בשנה" - כך מעריך עו"ד אמיר שרף, מנהל מחלקת שוק ההון וניירות ערך במשרד עו"ד תדמור ולשעבר סגן היועץ המשפטי של רשות ניירות ערך.

שרף אמר את הדברים במסגרת כנס "ביטוח אחריות מקצועית למוסדות פיננסיים" שהתקיים באחרונה.

לדברי שרף, האכיפה המינהלית תביא לשינוי דרמטי בכל הנוגע לאכיפה כלפי נושאי משרה, דירקטורים ומנכ"לים. "כיום יש אכיפה פלילית כבדה יקרה, ומשתמשים בזה מעט מאוד. למשל, בשנת 2007 הוגשו 4 כתבי אישום בלבד בתחום ניירות ערך; בשנת 2008 הוגשו 8 כתבי אישום".

לדבריו, מרגע שתופעל האכיפה המינהלית, ובתום תקופת הסתגלות מסוימת, יש לצפות לעשרות הליכים מדי שנה, שיהיו מהירים ופרקטיים, והסנקציות בגינן חמורות.

על-פי החוק, הקנס המקסימלי על חברה יעמוד על 5 מיליון שקל, ועל יחיד - 1 מיליון שקל.

לדברי שרף, "בניגוד להליך הפלילי, ששם יש צורך להוכיח יסוד נפשי, ההליך הזה הוא עובדתי בלבד, ולכן זה יהיה מהיר בהרבה. נושאי משרה, מנכ"לים ודירקטורים יהיו חשופים, ולחברה יהיה אסור לשלם את הקנס הזה. נושאי משרה גם עשויים להיות חשופים לסנקציה של איסור כהונה כנושאי משרה במשך כמה שנים".

לדבריו, "לניגוד בין המצב היום, שיש כמה הליכים פליליים בשנה המתנהלים באיטיות, אל מול השצף של ההליכים והעונשים החמורים והמהירות שלהם, והעובדה שזה עומד להיות מוחל על נושאי משרה - עשוייה להיות השפעה דרמטית בשוק, גם מבחינת החשיפה האישית וגם מבחינת ההרתעה".

צרו איתנו קשר *5988