ביה"ד: המדינה לא שילמה למתמחים של שופטים על שעות נוספות

ביה"ד הארצי קבע כי המדינה התנהלה באופן לא חוקי כשנמנעה מלשלם למתמחים של שופטים גמול שעות נוספות והמירה אותו בשעות חופשה ■ הגדיל בשיעור של 100% את הגמול לכל שעה נוספת שביצעו המתמחים והומרה לשעת חופשה

המדינה התנהלה באופן לא חוקי כשנמנעה מלשלם למתמחים של שופטים גמול בגין שעות נוספות, ותחת זאת המירה אותו בשעות חופשה - כך קבע אתמול (ד') בית הדין הארצי לעבודה, שקיבל את ערעור המתמחים לשעבר של שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים - והגדיל את הגמול הכספי בעבור כל שעה נוספת שביצעו והומרה לשעת חופשה, בשיעור של 100%.

"ההסדר שהנהיגה המדינה אינו חוקי בהיותו מנוגד לחוק שעות עבודה ומנוחה. הוא נכפה על המתמחים בעל-כורחם, מבלי שהיתה להם ברירה אלא לנהוג על-פיו. בכך נמנע מן המתמחים גמול השעות הנוספות לו הם זכאים על-פי דין", כתב השופט עמירם רבינוביץ, ואליו הצטרפו עמיתיו, השופטים יגאל פליטמן ושמואל צור.

מתמחים שסיימו את התמחותם בלשכות שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים הגישו את התביעה נגד המדינה בשנת 2003, באמצעות עו"ד יאיר דוד. בתביעתם טענו המתמחים כי המדינה הנהיגה עמם הסדר לא חוקי, לפיו הם יעבדו בשעות נוספות בתמורה להמרתן בשעות חופשה. לכן, טענו המתמחים, יש לחייב את המדינה לשלם להם גמול בגין שעות העבודה הנוספות שבהם עבדו בתקופת ההתמחות.

מנגד, המדינה טענה כי תפקיד המתמחה דורש מידה מיוחדת של אמון אישי, ולכן לא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה. עוד טענה המדינה כי על-פי ההסדר עם המתמחים הם היו רשאים לעבוד רק עד 25.5 שעות עבודה נוספות בחודש שהומרו בשעות חופשה, ולא מעבר לכך.

בית הדין האזורי קיבל את התביעה בחלקה וחייב את המדינה לשלם למתמחים בעבור השעות הנוספות שביצעו במסגרת ההסדר תוספת שכר של 25% בעבור שעת עבודה הנוספת הראשונה ו-50% בעבור השנייה, ואילו על השעות הנוספות שמעבר ל-25.5 השעות שבהסדר נקבע כי תשולם תוספת שכר של 125% ו-150%.

הן המדינה והן המתמחים הגישו לבית הדין הארצי ערעור על פסק דינו של האזורי. המדינה ערערה על ההחלטה לחייב אותה לשלם למתמחים גמול בגין שעות עבודתם בגין עבודה בשעות נוספות שחרגו מהמכסה המאושרת.

המתמחים ערערו על החלטת האזורי שלא לשלם להם תגמול כספי בשיעור 125% ו-150% בגין עבודתם בשעות הנוספות במסגרת המכסה, אלא תגמול של 25% ו-50% בלבד. בית הדין הארצי קיבל את שני הערעורים.

לאור מסקנתו כי הסדר העבודה שערכה המדינה עם המתמחים לגבי שעות העבודה הנוספות שבהסדר היה בלתי חוקי, קיבל בית הדין הארצי את ערעורם והגדיל את התגמול הכספי שקיבלו בגין עבודתם בשעות הנוספות שבהסדר ב-100% לעומת החלטת האזורי.

באשר לערעור המדינה קבע בית הדין כי "אין מקום לחייב את המדינה בתשלום שעות נוספות שמעבר למכסת ה-25.5 שעות שאושרה למתמחים, מכיוון שלמתמחים היה ברור כי הם אינם רשאים לעבוד שעות נוספות מעבר למכסה זו, והם אף חתמו על מסמך בו פורט האישור המותנה".

בנוסף קבע בית הדין הארצי כי על המדינה לשלם למתמחים הוצאות משפט בסך 30 אלף שקל, וסיים בהבעת תקווה כי "יש לצפות כי המדינה תימנע בעתיד מלהחיל הסדרים אלה של מתן חופשה במקום גמול שעות נוספות שלא בהתאם לחוק".

בעקבות פסק הדין אמר עו"ד יאיר דוד, שייצג את המתמחים בהליך:"בית הדין הארצי לעבודה קבע מפורשות כי המדינה פעלה בניגוד לחוק והחילה הסדר בלתי חוקי על המתמחים 'בעל-כורחם'. יש לזכור כי המדובר בהתנהלות בלתי חוקית של הנהלת בתי המשפט ומשרד המשפטים, שהם הגורם המופקד במדינת ישראל על החקיקה ואכיפת החוקים. ובהקשר זה יפה הביטוי התלמודי: אם בארזים נפלה השלהבת - מה יגידו אזובי הקיר?". (ע"ע 505-08).

צרו איתנו קשר *5988