חרף ההתנגדויות: ועדת החוקה אישרה הקמת בית משפט כלכלי

ההצעה, שיזם יו"ר רשות ני"ע זוהר גושן, תעבור כעת לקריאה שנייה ושלישית ■ לביהמ"ש הכלכלי בת"א ימונו 3 שופטים, שידונו במרבית ההליכים השיפוטיים בתחומי האכיפה הפלילית, המינהלית והפרטית בדיני ני"ע ובדיני חברות

ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת אישרה היום (ב') את הצעת החוק להקמת בית משפט כלכלי. את ההצעה יזם יו"ר רשות ניירות ערך, זוהר גושן, כדי להקים מחלקה נפרדת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, שתעסוק אך ורק בעניינים כלכליים מובהקים.

ההצעה, שאושרה בוועדה ללא התנגדויות, אמורה לעבור כעת לקריאה שנייה ושלישית - כבר במושב המליאה הנוכחי.

בהתאם להצעת החוק, בית המשפט הכלכלי יעסוק במרבית ההליכים השיפוטיים בתחומי האכיפה הפלילית, המינהלית והפרטית בדיני ניירות ערך ובדיני חברות.

לבית המשפט ימונו 3 שופטים מקצועיים שידונו, נוסף על ההליכים הפליליים והאזרחיים שמתייחסים לדין הכלכלי, גם בעתירות מינהליות בנוגע להחלטות רשות ניירות ערך, החלטות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב והחלטות רשם החברות. כמו כן ידון בית המשפט בערעורים על החלטות ועדת משמעת לפי חוק הייעוץ וכן בתביעות אישיות, ייצוגיות ונגזרות באותם תחומים.

ההערכה היא כי במקרה שתיק פסגות (העוסק בחשד להרצה של אג"ח על-ידי החברה-הבת פסגות ניירות ערך) יגיע לכדי כתב אישום - יש סבירות גדולה שהוא יידון בבית המשפט הכלכלי.

התנגדויות ליוזמה

בחודשים האחרונים נשמעו התנגדויות שונות מצד שופטים בישראל להקמת בית המשפט הכלכלי. נשיאת בית המשפט המחוזי בחיפה, בלהה גילאור, התנגדה בעבר להצעת החוק ואמרה: "לא יכול להיות שמגזר עם כסף וכוח יחליט שהוא רוצה בית משפט מיוחד".

המתנגדת העיקרית להצעת החוק היא לשכת עורכי הדין, שהעבירה לוועדת החוקה נייר עמדה שבו התייחסה לאופן זכות הערעור המצוין בחוק. לפי אופן זה, לא ניתן יהיה לבקש רשות ערעור מבית המשפט העליון על החלטה המאשרת תובענה ייצוגית הנובעת מזיקה לנייר ערך, או המאשרת תובענה נגזרת.

הלשכה גם הביעה את התנגדותה להקים את המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בלבד.

כמו כן, הלשכה התנגדה גם לכך שתביעות אזרחיות בענייני משפחה לא יידונו במסגרת המחלקה הכלכלית, גם אם הן עוסקות בעניינים כלכליים ובדיני חברות.

מי שדווקא תומך בהצעת החוק, בניגוד לעמדת הלשכה, הוא היו"ר, עו"ד יורי גיא רון. "אני חושב שהתמקצעות כזאת היא מבורכת. התנגדתי רק לכך שבית המשפט ימוקם אך ורק בתל-אביב ויבוא על חשבון הפריפריות. אף אחד לא יכול למנוע מנשיאי בתי המשפט המחוזיים לייחד שופט כלכלי ולהפנות אליו תיקים".

"חוסר הבנה"

בפאנל הפתיחה של הכנס ה-28 של לשכת רואי החשבון הנערך השבוע באילת התייחסה רו"ח איריס שטרק להחלטה. "שופטים במדינת ישראל לא יודעים לקרוא דו"חות כספיים. יש חוסר הבנה בהליך השיפוטי, שמוביל להסתמכות על חוות-דעת של מומחים מבלי שיהיו כלים לבחון אותם, לתוצאות שגויות בפסקי הדין ולחוסר אחידות בפסיקה".

לדברי שטרק, "כיום, בעולם שדורש מיומנות יותר רחבה, תנאי סף לכהונת שופט לבית משפט כלכלי הוא תואר בחשבונאות. זה שופט שייתן מענה הרבה יותר נכון לעולם העסקי".

תוספת לחוק

בשל ההתנגדויות להקמתו של בית המשפט אך ורק בתל-אביב, הוחלט להביא במסגרת ההצבעה במליאה תוספת להצעת החוק, שלפיה תאושר לשר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן, סמכות להקים מחלקה כלכלית נוספת בעיר אחרת, בהתאם לצו מינהלי. נאמן עצמו הביע התנגדות לקבלת סמכות כזאת.

בהתאם להצעת החוק, עיקרם של העניינים הכלכליים שיידונו נעוצים בחוק החברות; חוק ניירות ערך; חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות. החוק מבהיר כי עניינים כלכליים בתחום האזרחי לא ייכללו וכן ענייני משפחה, הנידונים כיום בבתי הדין לענייני משפחה.

ענייניים בעילה של הרמת מסך ימשיכו להידון לפני ההרכב שבו נידונה התביעה אשר לצורך אכיפתה נדרשה הרמת מסך. כמו כן הוחלט כי בית המשפט הכלכלי לא ידון גם בערעור על החלטת רשם בעניין עיצום כספי, שימשיך להידון בבית משפט השלום.

בית המשפט הכלכלי

יעסוק ב:

- חוק החברות

- חוק ניירות ערך

- חוק השקעות משותפות בנאמנות

- חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות

לא יעסוק ב:

- עניינים כלכליים בתחום דיני המשפחה

- עניינים בעילה של הרמת מסך הקשורים לתביעה אחרת

- ערעור על החלטת רשם בעניין קנס כספי

22
 22

צרו איתנו קשר *5988