אלי ישי דורש להקפיא ההתייקרות המתוכננת של תעריפי המים

שר הפנים מבקש לצמצם את סמכויותיה של המועצה לרשות המים ולהעבירן לידי ועדת שרים מיוחדת שתוסמך לטפל בנושא ולפיקוח פרלמנטרי ■ ישי: העלאת תעריפי המים כבר פוגעת בצורה קשה באוכלוסיות חלשות

שר הפנים ויו"ר ש"ס, אלי ישי, דורש להקפיא את ההתייקרות המתוכננת בתעריפי המים עד לגיבוש נוסחה לקביעת התעריף ואופן עדכונו. במסגרת תוכנית חדשה להסדרת הפיקוח על תעריפי המים, שגיבש ישי ושתובא בקרוב לאישור הממשלה, מבקש שר הפנים לצמצם את סמכויותיה של המועצה לרשות המים, ולהעבירן לידי ועדת שרים מיוחדת שתוסמך לטפל בנושא ולפיקוח פרלמנטרי.

עלויות תקציביות

מטיוטת התוכנית שהועברה לשר התשתיות ולשר האוצר והגיעה לידי "גלובס" עולה כי הממשלה תסמיך צוות שרים מיוחד שיהיה אחראי על קביעת תעריפי המים והביוב. הרכב הצוות, שיכלול את שר הפנים, שר האוצר, שר התשתיות ושר החקלאות, בשיתוף נציגי המרכז לשלטון מקומי, התאחדות התעשיינים וגורמים רלוונטיים נוספים, ינחה את מועצת רשות המים לגבש הצעת תוכנית למשק המים בישראל, שתכלול את מיפוי צורכי הפיתוח הדרושים בתחום תשתיות המים והביוב עד שנת 2030.

בהתאם לכך, התוכנית תכלול גם את העלויות התקציביות והיעדים המרכזיים למימושה. זאת בהתחשב בתחזית לגבי הגידול בצריכה עקב ריבוי טבעי של האוכלוסייה, מגמות בחקלאות, תוכניות התפלת מי ים ולו"ז תכנון וביצוע, תחזיות אקלימיות, שדרוג תקן טיהור מי קולחין, עדכון תקני איכות מים, מגמות אזוריות (ירדן ורשות פלסטינית) ועוד.

מועצת רשות המים תגיש דו"ח ביניים לצוות עד פברואר 2011 ודו"ח סופי עד יוני 2011. צוות השרים יגבש בהתייעצות עם מועצת רשות המים נוסחה לקביעת תעריפי המים ואופן עדכונם עד 31 בדצמבר 2010.

בנוסף, צוות השרים יכין תיקון לחוק תאגידי מים וביוב שיכלול שינוי בהרכב מועצת רשות המים, כך שמספר נציגי הכבוד במועצה יעמוד על שישה מתוך עשרה חברי המועצה. ארבעת נציגי המועצה האחרים יהיו מנכ"לי משרדי ממשלה. כמו כן, סמכות מועצת רשות המים תוגבל להמלצה ולייעוץ לצורך קביעת תעריפי מים ועדכונם על פי החלטת צוות השרים. הפיקוח הפרלמנטרי על תעריפי המים יופעל על ידי ועדת משותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכלכלה של הכנסת. הסדרי הפיקוח יעוגנו במסגרת תיקוני חקיקה. ועדת השרים תגבש את תיקוני החקיקה ותביא אותם לאישור הממשלה.

דו"ח המבקר

בהצעת המחליטים מצטט ישי מדו"ח מבקר המדינה בנושא משק המים, וכותב כי "מן הראוי שהחלטות בדבר העלאת תעריפי המים יתקבלו לאחר שווידאו כי נערכה בדיקה יסודית של הנתונים ומרכיבי התעריף לאחר גיבוש תוכנית אב ולוחות זמנים לסגירת פערי העבר. יתר על כן, בהיות מחיר המים מוצר קיומי לכל תושב במדינה, העלאה בשיעור ניכר של תעריפי המים עלולה לפגוע בצורה קשה באוכלוסיות מעוטות יכולת וחלשות בחברה". ישי מוסיף כי נוכח לדעת שהעלאת תעריפי המים כבר פוגעת בצורה קשה באוכלוסיות חלשות בחברה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988