"יש להסדיר בחקיקה את שירותי המשמורת בניירות ערך"

כך עולה מדו"ח ועדת אלמוג שהוגש אתמול לשר האוצר שטייניץ ■ שירות קסטודי הוא שירות של החזקת ניירות ערך עבור בעליהם באופן שמתעד ומבטיח את זכויות הבעלות של המשקיע ומגן עליהן

בישראל קיים חוסר בהסדרה חקיקתית פיננסית ברורה של מתן שירותי קסטודי (משמורת) בניירות ערך, כך עולה מדו"ח שהוגש אתמול (ב') לשר האוצר, יובל שטייניץ, על ידי ועדת אלמוג, שבדקה את הצורך בשיפור הרגולציה בתחום זה, בעקבות המשבר הכלכלי האחרון.

שירות קסטודי הוא שירות של החזקת ניירות ערך עבור בעליהם באופן שמתעד ומבטיח את זכויות הבעלות של המשקיע ומגן עליהן, וכן מאפשר למשקיע ליהנות מפירותיה של בעלות זו, כמו היכולת לקבל את כל התשלומים (דיבידנדים, ריביות וחלוקות) וההודעות על אירועי חברה.

תפקיד הקסטודיאן הוא לרשום את הבעלות של הלקוח לגבי הנכס הפיננסי, ולהתאים רישום זה לרישומים שמתנהלים במקום שבו מוחזקים ניירות הערך בפועל (המסלקה). כמו כן הקסטודיאן מנהל מעקב שוטף אך הבעלות בנכסים ומבצע את התשלומים וההודעות בפועל ללקוחות. תעשיית הקסטודי הבינלאומית מגלגלת 106 טריליון דולר וקיימים בה שחקנים גלובאליים מועטים כמו סיטי פנק וג'י.פי מורגן.

הוועדה הגיעה למסקנה כי נדרשת מסגרת מקיפה בחקיקה של הסדרת מתן שירות קסטודי בישראל. הוועדה מצאה כי לגבי אחזקות המשקיעים הישראליים בחו"ל ההתייחסות הרגולטורית היא מועטה מדי. עוד ממליצה הוועדה כי פעילות כקסטודיאן בישראל תחייב אישור רגולטורי ועמידה בתנאים ודרישות בכדי לספק שירות זה כנדרש, בדומה למתווכים אחרים בשוק ההון.

עיקרי המלצות הוועדה הם:

הגדרת שירותי קסטודי לצרכי הדו"ח - מיקוד בהסדרת שירותי הליבה שעניינם הבטחת זכויות הבעלות והזכויות הנלוות לבעלות. הפרדת נכסים, רישום ותיעוד, דרישות לביצוע התאמות ודרישות דיווח - הבטחת תיעוד ורישום אמין ומדוייק לאורך שרשרת משמורת הנכסים. חלוקות של דיבידנד, זכויות, ריבית והודעות - הוועדה ממליצה לחייב קסטודיאן או מתווך לוודא שהלקוח מקבל ויכול לממש את הזכויות הללו.

עוד ממליצה הוועדה על מינוי קסטודיאן צד ג' ופיקוח שוטף עליו זאת לנוכח העובדה שבמקרים רבים הלקוחות אינם מתקשרים ישירות עם מי שמספק את המשמורת על הנכסים, אלא עם גורם מתווך. הוועדה ממליצה גם על אחריות הקסטודיאן והמתווך כלפי לקוח בשל נזק או כשל. בנוסף, ממליצה הוועדה על מינוי מבקר חיצוני שייבחן את עמידת הקסטודיאן והמתווך בדרישות ההסדרה המוצעות.

בראש הוועדה עמדה עו"ד יעל אלמוג, עוזרת בכירה ליו"ר רשות ניירות ערך ומנהלת המחלקה הבינלאומית ברשות. החברים הנוספים בה היו הילה גלוזמן מאגף שוק ההון; ניר הלפרין, מנהל מחלקת שוק ההון ברשות המסים; עדו יד שלום, מנהל יחידת ההסדרה בפיקוח על הבנקים; דודו לביא, מנהל מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך; רונן מדר, מנהל המחלקה לפיקוח על השוק המשני ברשות ניירות ערך; עו"ד מרים אילני ממשרד המשפטים; עו"ד סיימון ברון מהמחלקה הבינלאומית ברשות ניירות ערך; ענת פייער מאגף שוק ההון; מיקי קהן, מנהל תחום יציבות פיננסית בבנק ישראל; אורלי קורן, סגנית מנהל המחלקה לפיקוח על השוק המשני ברשות ניירות ערך; שרה קנדלר, סגנית מנהל מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך; דניאל רימון, משנה ליועץ המשפטי והממונה על החקיקה ברשות ניירות ערך; נעמה שגב מיחידת הסדרה בפיקוח על הבנקים; ואיילת גולן, יועצת לוועדה.

הדו"ח מפורסם באתר רשות ניירות ערך ופתוח להערות הציבור עד ה-3 באוקטובר.

צרו איתנו קשר *5988