רבעון עגום לבנק יהב: התשואה להון ירדה ל-4% ברבעון השני

הבנק הרוויח 9.3 מיליון שקל ברבעון השני של השנה, ירידה של 18% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

בנק יהב , בניהולו של שאול גלברד, הציג הבוקר (א') את תוצאותיה לרבעון השני ולחצי הראשון של 2010. הרווח הנקי הסתכם ברבעון ב-9.3 מיליון שקל, לעומת רווח של 11.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ- 18%.

הקיטון נובע מעלייה של 8% בסעיף ההוצאות התפעוליות, שהסתכמו ברבעון השני בכ-84.6 מיליון שקל, לעומת 78.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע ממימוש תוכנית ההתרחבות של הבנק שכתוצאה ממנה עלו התשלומים בעיקר למיקור חוץ בתחום המיחשוב.

התשואה על ההון העצמי של הרווח הנקי ברבעון השני ירדה ל-4%, לעומת 5.2% בתקופה המקבילה אשתקד ו-4.4% בכל שנת 2009.

הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם ברבעון השני של השנה ב- 63.1 מיליון שקל, לעומת 61.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של 3%. בניטרול רווחי הון ברבעון לעומת התקופה המקבילה אשתקד, עלה הרווח המימוני בשיעור של כ-24%. הרווח הושפע בעיקר מגידול במרווחים הפיננסיים במגזר הצמוד למדד ובמגזר הלא צמוד ומגידול בהיקפי האשראי והפיקדונות במגזר הלא צמוד.

בחצי הראשון של השנה, דיווח הבנק כי הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם ב-122.2 מיליון שקל, לעומת 116.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-5%. בניטרול רווחי הון במחצית הראשונה של שנת 2010, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, עלה הרווח המימוני בשיעור של כ-33%.

הרווח הושפע בעיקר מגידול במרווחים הפיננסיים במגזר הצמוד למדד ובמגזר הלא צמוד וכן בשל גידול בהיקפי האשראי והפקדונות.

התשואה על ההון העצמי של הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2010 הגיעה ל- 4.8% לעומת 4.6% בתקופה המקבילה אשתקד. יחס ההון לרכיבי סיכון על פי 'באזל 2' עומד על - 13.8%.

ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו במחצית הראשונה של השנה ב-72.6 מיליון שקל, לעומת 69.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-4%. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו במחצית הראשונה של השנה ב-167.1 מיליון שקל, לעומת 156.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-7%. הגידול נובע ממימוש תוכנית ההתרחבות של הבנק שכתוצאה ממנה עלו התשלומים בעיקר למיקור חוץ בתחום המיחשוב, ולהוצאות פרסום.

הרווח הנקי הסתכם במחצית הראשונה של השנה ב- 16.6 מיליון שקל, לעומת 15.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-8%.

"הבנק ימשיך במדיניות ההתרחבות שלו ובפעילותו לצמיחה ולגיוס לקוחות חדשים בהתאם לאסטרטגיה ארוכת הטווח, שקבע לעצמו כבנק הבית של עובדי המדינה וכבנק ייחודי לשכירים ולמשקי בית בישראל", אמר דוד בן דוד, יו"ר בנק יהב. "הרחבת מערך הסינוף ומרכזי הייעוץ של הבנק תימשך על פי תוכניות העבודה של הבנק".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988