מושכים רווחים ללא מסים

גם אם אינכם בעלי שליטה בחברה, עדיין תוכלו למשוך ממנה רווחים וליהנות מתכנון מס חוקי

אם אתם רוצים למשוך רווחים מחברה בע"מ תוך חיסכון עצום במס, כדאי לכם לעשות שימוש באחד מתכנוני המס המפורטים להלן. תכנון מס למשיכת רווחים אינו מיועד רק לבעלי שליטה בחברה. למעשה, גם לאנשים שאינם בעלי שליטה כדאי יהיה לפעול באמצעות חברה וליהנות מאפשרויות תכנון המס בחסות החוק.

תועלת נוספת מפעילות באמצעות חברה היא החיסכון בביטוח לאומי ומס בריאות אשר חלים רק על המשכורת המשולמת לבעל השליטה. כידוע, הכסף שנשאר בקופת החברה או שנמשך כדיבידנד פטור מביטוח לאומי ומס בריאות.

מי שאינו מסתפק בחסכון במס על הדיבידנד, ויבקש גם להפחית את מס החברות הישראלי (25% בשנת 2010), יוכל לעשות זאת בתנאים מסוימים. כך לדוגמה, ניתן להקים חברה במדינה אחרת עם שיעור מס חברות נמוך יותר מישראל, לדוגמה בקפריסין, שם שיעור מס החברות הוא 10%. מדובר בחיסכון של 15% על רווחי החברה.

המיסוי על משיכת רווחים

בעיקרון, מיסוי רווחי חברה בע"מ בישראל הוא דו-שלבי. בשלב הראשון מוטל מס בשיעור 25% על רווחי החברה. בשלב השני מוטל מס בשיעור של 25% בעת חלוקת הרווחים כדיבידנד לבעלי השליטה.

נניח, לדוגמה, כי לחברה היו הכנסות של 100,000 שקל בשנת 2010. החברה תשלם מס חברות בסכום של 25,000 שקל. בשלב השני, על משיכת הדיבידנד (75,000 שקל) בעלי השליטה ישלמו 25%, היינו 18,750 שקל. סך המס (מס חברות+מס דיבידנד) שיועבר לרשויות המס הוא 43,750 שקל.

כאמור, משיכת הרווחים מהחברה ללא תכנון מס חייבת במס דבידנד בשיעור 25%. שימוש בתכנון מס, כמפורט להלן, עשוי לחסוך תשלום מס בגובה של 25%. בדוגמה לעיל מדובר בחיסכון של 18,750 שקל.

הלוואה לבעל השליטה

במקום למשוך רווחים מהחברה בדרך של דיבידנד ולשלם מס בשיעור של 25%, כדאי לכם לשקול לקחת הלוואה מהחברה. מדובר בפרקטיקה פשוטה ונפוצה מאוד. הבעיה היא שרשות המסים לא אוהבת את התרגיל הזה, ומחייבת את הלווה להחזיר את ההלוואה עם ריבית של 4%+מדד (ריבית רעיונית).

במקרים מסוימים רשות המסים עשויה לטעון כי ההלוואה היא בעצם דיבידנד, ולפיכך היא תבקש למסות את "ההלוואה" בשיעור של25%. במקרים קיצוניים רשות המסים עשויה לטעון כי ההלוואה היא בעצם הכנסה, ואז בעל המניות עשוי להיות ממוסה בשיעור המס השולי שלו.

אז מה עושים? אם קיבלתם הלוואה מהחברה שלכם, תוכלו להחזיר את ההלוואה לחברה בדרך הבאה: גשו לבנק הקרוב ובקשו לקבל הלוואה Back-to-back. את כספי ההלוואה תעבירו לחברה, וזו תפקידם בחשבון הבנק שלה כבטוחה להחזר ההלוואה שלכם.

פעולה זאת גורמת להמרת ההלוואה מהחברה להלוואה מהבנק. היתרונות בכך הם רבים ומגוונים. כך לדוגמה, הריבית שתשלמו בגין ההלוואה לבנק תהיה נמוכה יותר מאשר הריבית הרעיונית הנקבעת על-ידי רשות המסים. כמובן שהיתרון המרכזי הוא קבלת כסף ללא מיסוי.

הפיכת החברה לחברה משפחתית

פתרון אחר למשיכת הכספים מהחברה הוא להפוך את החברה שלכם ל"חברה משפחתית". מדובר בייצור כלאיים משפטי, ההופך את החברה למעין שותפות. המשמעות היא שרווחיה והפסדיה של החברה נחשבים כרווחיו והפסדיו של בעל השליטה, בדיוק כמו בשותפות.

לאחר שהחברה שלכם הפכה לחברה משפחתית, החברה תעביר לכם משכורת או דמי ניהול. מדובר בהוצאות היוצרות הפסדים בחברה, שהם למעשה הפסדיו של בעל השליטה.

כך יוצא שמצד אחד לבעל השליטה נוצרה הכנסה ממשכורת - ומצד שני נוצרו לו גם הפסדים שהועברו אליו מהחברה. בדרך זאת ניתן לקזז את ההפסדים מול הרווחים ולא לשלם מס.

רשות המסים ערה כמובן לתכנון המס הזה, והיא מכנה אותו כ"תכנון מס אגרסיבי" החייב בדיווח בתנאים מסוימים. אפשרות אחרת היא להעביר מענק פרישה לבעל המניות אשר אינו חייב במס או בדיווח.

הזדמנות למשיכת רווחים במס נמוך

במקרה שתכנוני המס המפורטים לעיל אינם ניתנים לביצוע מכל סיבה שהיא, קיימת אופציה נוספת. בהתאם להוראת שעה בפקודת מס הכנסה, שיעור המס על הכנסה מדיבידנד הופחת מ-25% ל-12% בלבד, לבעלי שליטה המקבלים דיבידנדים מחברה שיש לה רווחים צבורים עד המועד הקובע (31 בדצמבר 2002).

הטבת המס תינתן בהתקיים 4 התנאים הבאים:

  • בחברה קיימים רווחים הראויים לחלוקה, אשר נצברו בחברה עד ליום 31 בדצמבר 2002.
  • הרווחים נמשכו מהחברה מיום 1 בינואר 2010 ועד סוף שנת 2010.
  • החברה ממנה מחולק הדיבידנד אינה ציבורית.
  • הכנסות בעל המניות בשנים 2009 עד 2012 ממשכורת או תשלומים אחרים מהחברה מחלקת הדיבידנד לא פחת מממוצע הכנסות שקיבל אותו בעל המניות מהחברה בשנים 2007-2008.

בחוק נקבע כי הטבת המס תינתן רק ביחס לדיבידנדים אשר יחולקו החל מיום 1 בינואר 2010 עד ליום 30 בספטמבר 2010. אם רשות המסים לא תאריך את מועד ההטבה, נותרו לכם ימים ספורים למשוך דיבידנדים במס מופחת.

* הכותב, ד"ר במיסוי בינלאומי, הוא עורך דין המייצג לקוחות מישראל ומהעולם בתחום המיסוי. ניתן לפנות אליו במייל: avinov@bezeqint.net

צרו איתנו קשר *5988