עמיתים נאבקת באגד: תובעת השבת חוב של 2 מיליארד שקל

‎‎לטענת הקרן שמנהלת את קרנות הפנסיה הוותיקות, אגד הפרה את החובות וההתחייבויות כלפיה במשך שנים רבות ■‏‎‎‏ רקע: ההצתה המאוחרת של אנדורן

‎‎העיכובים הרבים והלחץ מבחוץ עשו את שלהם. לאחר שהוגשה תביעה ייצוגית נגדה, עמיתים - מינהלת קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, בניהול יעל אנדורן - סוף-סוף יוצאת למאבק באגד להשבת חוב של כ-2 מיליארד שקל, שקיים לכאורה כלפי קרן הגמלאות הוותיקה של עובדי אגד, שהולאמה כבר ב-2003.

אתמול (שבת) נודע כי עמיתים הגישה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב את התביעה כנגד אגד, בטעה להפרת חובותיה והתחייבויותיה כלפי הקרן במשך שנים רבות.

עמיתים מבקשת מבית הדין לחייב את אגד לשלם לקרן את כל הרווחים שהפיקה מהכספים שהיו שייכים למעשה לקרן, ושאגד הותירה אותם בידיה שלא כדין - כאשר "מאז שלהי שנות ה-70 של המאה הקודמת נמנעה אגד מלהעביר לקרן סכומים נכבדים שהיא חייבת לה, ובכך גרמה לה לנזקים קשים. התנהלות זו הביאה את הקרן לגרעון אקטוארי חמור", נטען בכתב התביעה.

‏בעמיתים מציינים כי הם ניסו ללא הצלחה להגיע להבנה עם אגד, כשהתביעה נעשתה בתיאום עם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר.

את התביעה הגישו משרד עו"ד אשר חלד ושות' ומשרד עו"ד יגאל ארנון ושות'.

‎‎‏"גירעונות בסכומים גדולים"

‏‏בכל אופן, בעמיתים טוענים בכתב התביעה כי "משך שנים ארוכות אגד לא העבירה לקרן את כל הכספים שהיתה מחויבת להעביר בגין פרישה מוקדמת לגמלאות של חבריה, בגין התחייבותה להשלמת התשואה השנתית של הקרן על השקעותיה לתשואה מינימלית ריאלית של 6.5% לשנה ובגין התחייבותה לשאת בהוצאות ניהול הקרן".

‏‏נוסף על כך, בעמיתים טוענים כי "אגד ניצלה את שליטתה בפועל בקרן ופעלה בניגוד עניינים ותוך הפרה של חובותיה לקרן, ובכך גרמה לקרן להיקלע לגירעונות בסכומים גדולים".

בעמיתים מוסיפים ומאפיינים את אופי ההתנהלות של הקרן בימיה תחת אגד בהתייחס לניגוד העניינים שבו היו מצויים מנהלי הקרן בעבר, "אשר גרם לכך שבכל עת שהיו הם צריכים להכריע בין טובת הקרן לבין טובת אגד, היתה ידה של הקרן על התחתונה".

‏בעמיתים מסבירים עוד בכתב התביעה כי "במהלך השנים שלאחר מינוי המנהל המיוחד נערכו שיחות ופגישות בין הצדדים, במסגרתן נדונו עניינים שונים שהיו במחלוקת ביניהם, ואף הועלו על-ידי אגד הצעות כספיות לפתרון כלל המחלוקות בין הצדדים (...). משלא צלחו המגעים כאמור, ובהתבסס על תוצאות הבדיקות שנערכו עד לאותו מועד ולאחר מכן, פנתה הקרן ב-27.4.2008 אל אגד בדרישה כי תשלם לה את חובותיה כלפיה. אגד כפרה בחלק מטענות הקרן ודחתה את הדרישה לתשלום חובה, תוך שהעלתה טענות שונות (ומוכחשות) בקשר עם כך", גורסים בעמיתים.

‏‏עוד נטען בתביעה כי "מהחומר שנבדק עלה עוד כי במשך השנים בהן לא שולמו התשלומים כאמור ועד שמונה לקרן מנהל מיוחד, הקרן נמנעה מלדרוש סכומים אלו מאגד, קל וחומר לתובעם, בשל השליטה וההשפעה שהיתה לאגד באותן השנים על הקרן והתנהלותה ו/או בשל מעשים ומחדלים של אגד, מנהליה ומנהלי הקרן באותן שנים, שנעשו תוך ניגוד עניינים והפרה של חובות אמון ונאמנות כלפי הקרן".

בתגובה על התביעה מסרה היועצת המשפטית של אגד, עו"ד אורנה קידר: "אנו הבהרנו כי כלל אין חוב לקרן. החוב הנטען לא הופיע מעולם בספרי אגד. אחד מגימלאי הקרן הגיש באחרונה תובענה ייצוגית נגד הקרן ונגד יעל אנדורן, מנכ"לית עמיתים, וזו האחרונה הגישה תביעה זו ככל הנראה כדי להתחמק מהתביעה הייצוגית". ‏‎‎‏

‎‎אוטובוס התביעה נתקע שנים בתחנה / רקע

‏באוקטובר 2008 חשף "גלובס" את הדו"ח שממנו עלה, לדברי עמיתים, כי קואופרטיב אגד חייב כ-1.5 מיליארד שקל לקרן הפנסיה הוותיקה של עובדי החברה וגמלאיה.

פרשה זו החלה כבר באוקטובר 2004, כשהטענה הושמעה בראשונה, וראש מינהלת קרנות הפנסיה הוותיקות דאז, עו"ד ירון ארבל, מינה בעקבותיה בודק לנסיבות הגירעון בקרן הפנסיה הוותיקה של אגד.

את המאבק כנגד אגד וכנגד אי-הפעולה מצד עמיתים הוביל עמי אלרואי, שהיה בעבר המבקר הפנימי של אגד ושל קרן הגמלאות ונצב"א, ואינו מייצג את אגד או מי מטעמה.

‏הקרן מבססת את תביעתה נגד אגד על בדיקות שקיימה בעקבות בדיקה שקיים מטעמה רו"ח ראובן סווירי, שמסר לה את ממצאיו כבר באפריל 2007, כשהקרן עברה לניהולה של המדינה - תחת מינהלת קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, כבר ב-2003. בעמיתים מתרצים את משך הזמן הארוך שעבר עד שהגישו את התביעה בכך ש"מדובר בעניינים מורכבים ביותר הדורשים לימוד חומר רב (שלא תמיד ניתן לאיתור בנקל)".

‏‏כך, עמיתים פנתה לאגד בבקשה שתשלם את חובה כבר באפריל 2008. ביוני 2008 מנהל הכספים של אגד השיב לעמיתים בדברים הבאים: "הנני לדחות את כל דרישותיכם, וכן לדרוש מכם החזר של 276 מיליון שקל".

‏נציין כי לפני כשנתיים אלרואי אמר ל"גלובס" כי החוב האמיתי גדול בהרבה. "למעשה, החוב האמיתי של אגד לקרן הגמלאות בערכים של היום הוא כ-6 מיליארד שקל", טען אז אלרואי.

‏אגב התביעה הייצוגית שהוגשה נגד עמיתים על-ידי עמית בקרן (אלרואי) כבר במאי השנה, על מנת שהקרן תפעל להשבת חובה לכאורה של אגד, בעמיתים מציינים שהתביעה הוגשה "לאחר שהקרן החלה להיערך לנקיטה בהליכים משפטיים כנגד אגד", באופן שלדבריה מייתר למעשה את התביעה הייצוגית.

‏‏בכל אופן, באגד טענו אז, באוקטובר 2008, כי מדובר בטענות לא מוצדקות, שבכל מקרה התיישנו. ‏‎

ההצתה המאוחרת של אנדורן

באוקטובר 2008 חשף "גלובס" את הדו"ח שממנו עלה לדברי עמיתים שקואופרטיב אגד חייב כ-1.5 מיליארד שקל לקרן הפנסיה הוותיקה של עובדי החברה וגמלאיה.

פרשה זו החלה כבר באוקטובר 2004, כשהטענה הושמעה בראשונה, וראש מינהלת קרנות הפנסיה הוותיקות דאז, עו"ד ירון ארבל, מינה בעקבותיה בודק לנסיבות הגירעון בקרן הפנסיה הוותיקה של אגד. את המאבק כנגד אגד וכנגד אי הפעולה מצד עמיתים הוביל עמי אלרואי, שהיה בעבר המבקר הפנימי של אגד ושל קרן הגמלאות, ואינו מייצג את אגד או מי מטעמה.

הקרן, בניהולה של יעל אנדורן, מבססת את תביעתה נגד אגד על בדיקות שקיימה בעקבות בדיקה שקיים מטעמה רו"ח ראובן סווירי, שמסר לה את ממצאיו כבר באפריל 2007, כשהקרן עברה לניהולה של המדינה - תחת מנהלת קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, כבר ב-2003. בעמיתים מתרצים את משך הזמן הארוך שעבר עד שהגישו את התביעה בכך ש"מדובר בעניינים מורכבים ביותר הדורשים לימוד חומר רב (שלא תמיד ניתן לאיתור בנקל)".

כך, עמיתים פנתה לאגד בבקשה שתשלם את חובה כבר באפריל 2008. ביוני 2008 מנהל הכספים של אגד השיב לעמיתים בדברים הבאים: "הנני לדחות את כל דרישותיכם, וכן לדרוש מכם החזר של 276 מיליון שקל". נציין שלפני כשנתיים אלרואי אמר ל"גלובס" כי החוב האמיתי גדול בהרבה.

"למעשה, החוב האמיתי של אגד לקרן הגמלאות בערכים של היום הוא כ-6 מיליארד שקל", טען אז אלרואי. אגב התביעה הייצוגית שהוגשה נגד עמיתים על ידי עמית בקרן (אלרואי) כבר במאי השנה, על מנת שהקרן תפעל להשבת חובה לכאורה של אגד, בעמיתים מציינים שהתביעה הוגשה "לאחר שהקרן החלה להיערך לנקיטה בהליכים משפטיים כנגד אגד", באופן שלדבריה מייתר למעשה את התביעה הייצוגית.

בכל אופן, באגד טענו אז, באוקטובר 2008, כי מדובר בטענות לא מוצדקות, שבכל מקרה התיישנו.

צרו איתנו קשר *5988