D&B: בתוך חצי שנה יעמדו כ-16 אלף חברות בסכנת קריסה

חברת המידע העסקי דן אנד ברדסטריט: "המשך סביבת עסקים דומה יוביל לכך שהחברות יעמדו בבעיות תזרימיות שיקשו על המשך פעילותן"

מדד ספטמבר 2010 של חברת המידע העסקי דן אנד ברדסטריט חושף עלייה מדאיגה נוספת ברמת הסיכון הענפי במשק. הנתונים מצביעים על כך ששיעור בתי העסק בישראל הנמצאים בפני סכנת סגירה עומד על 13.4% לעומת 13.26% בחודש שקדם לו - עלייה של 0.31% מתחילת השנה.

נכון להיום נמצאים 16,642 בתי עסק בישראל בסיכון גבוה. "המשך סביבת עסקים דומה תוביל לכך שבתוך חצי שנה יעמדו חברות אלו בפני בעיות תזרימיות שיקשו על המשך פעילותן, או יובילו לקריסתן", אומרים ב-D&B. הערכת כלכלני דן אנד ברדסטריט היא כי העלאת הריבית של בנק ישראל מפחד האינפלציה והתחזקות השקל משפיעה לרעה על הענפים הממוקדים בייצוא ובהתאם לזאת, מקרינה על כלל העסקים הנכללים במדד הסיכון הכלל משקי.

ביטוי להתחזקות השקל ניתן לראות בענף החקלאות, בו נרשמה בשנה וחצי האחרונות עלייה מדאיגה של 0.65% מ-9.91% במארס 2009 ל-10.56% בספטמבר 2010. התחזקות השקל שהגיע לרמתו הגבוהה מזה מספר שנים, הובילה לפגיעה בהכנסות החקלאים המייצאים יבול כמו פרחים ופירות לאירופה. מאידך, החום הכבד ששרר במהלך יולי אוגוסט פגע באופן משמעותי ביבול ובגידולים החקלאיים.

להערכת כלכלני דן אנד ברדסטריט,חקלאים רבים ספגו הפסדים בשל אובדן סחורה ובלא קבלת מענה ממשלתי, כאשר "הדבר עלול להוביל לבעיות תזרים קשות של עסקים בתחום".

ענף נוסף בו נרשמה עלייה בולטת בהיקף העסקים הנמצאים בסיכון גבוה, הוא ענף חנויות המזון שרשם בחודש ספטמבר עליה של כאחוז. שיעור העסקים שנמצאו בסיכון גבוה בחודש ספטמבר עמד על 27.48% מול 26.43% בחודש אוגוסט. בדן אנד ברדסטריט מעריכים שהיקף הפרסום הרב שהשקיעו רשתות המזון הגדולות והמבצעים חסרי תקדים בהם נקטו, על מנת למשוך את הלקוחות, הוביל לדחיקה של נתח המכירות של המכולות הקטנות ועקב כך לגידול בהיקף העסקים בסיכון בתחום זה.

גידול דומה מסתמן גם בשיעור העסקים בסיכון גבוה בתחום קמעונאי הביגוד, שרשם בספטמבר עלייה חודשית של 0.19% ועלייה של 0.69% מתחילת השנה. אמנם, תחום הביגוד מושפע ממגמות עונתיות, אולם בניגוד לשנים קודמות מוסיף החודש הסיכון בתחום זה לעלות.

כלכלני דן אנד ברדסטריט מעריכים שהגורם המרכזי לעלייה בסיכון בענף הביגוד הוא דחיקה הולכת ומתחזקת של הרשתות הקטנות על ידי הרשתות הבינלאומיות שנכנסו לישראל. שולי הרווח של הרשתות הקטנות, שאינן יכולות לעמוד בעלויות הגבוהות של שכר הדירה במיקומי הפריים בקניונים השונים, מייצרים בעיות תזרימיות וקושי לעמוד בתשלומי הספקים השונים. בדן אנד ברדסטריט מעריכים כי מגמת ההרעה בענף תוסיף להתחזק גם בחודשים הקרובים.

צרו איתנו קשר *5988