עושים סדר: כללים חדשים להעברת זכויות ברשיונות קידוח

בין כללי המדיניות החדשה שפירסם הערב משרד התשתיות, גם הדרישה לקבלת אישור הממונה למכירת גרעיני השליטה, אשר נועדה לחסום את האפשרות לעקוף את דרישות המשרד

לאור ההתפתחויות במשק האנרגיה בכלל, ובנושא חיפושי הנפט והגז הטבעי בפרט, ובהמשך להודעת משרד התשתיות הלאומיות מיום ה-15 בספטמבר 2010, מפרסם הערב (ד') משרד התשתיות הלאומיות את כללי המדיניות החדשה למתן אשורים להעברת זכויות לפי החוק.

המשרד קובע כי גם שינויים בשליטה בתאגיד המחזיק בזכויות אלה, טעונים את אישור הממונה על ענייני הנפט והגז במשרד התשתיות, יעקב מימרן. בכך מנסה הממונה לחסום את הדרכים לעקוף את הצורך לקבל את אישורו לקבלת הזכויות. ז"א הממונה קובע כי גם עסקאות למכירת גרעין השליטה בשותפויות ובחברות המחזיקות בזכויות טעונות את אישורו, ובכך הוא חוסם מסלול שעקף עד היום את המסלול הישיר של מכירת הזכויות עצמן.

הממונה מבהיר כי ככלל, לא ייבחנו בקשות להעברת זכויות במשך השנה הראשונה מרגע מתן הזכויות ע"י המדינה וכן, כאשר פרק הזמן שנותר עד לתום תקופת הזכות אינו עולה על חצי שנה.

כמו כן דורש הממונה כי חוסנו הכלכלי ויכולותיו המקצועיות של הגורם אשר מבקשים להעביר אליו את הזכות, יהיו לפחות כמו אלה של המעביר.

בנוסף מבהיר הממונה כי בקשות להעברת זכויות ברשיונות יאושרו אך ורק "בנסיבות מיוחדות" ובין היתר יידרשו המבקשים להוכיח כי ההעברה תורמת "לקידום הפעילות בתחום חיפושי הנפט והגז, עדיפה על פני החזרת הזכויות למדינה ועולה בקנה אחד עם שיקולי ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה".

הממונה מקציב לציבור 40 יום על מנת להציג את עמדותיו לקראת גיבוש סופי של המדיניות.

שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו: "כללי המדיניות שאנו מפרסמים היום מטרתם לעודד ולקדם את הפעילות בתחום חיפושי הגז והנפט בישראל. מדובר בתחום בעל פוטנציאל גדול לעתיד המדינה ולפיתוח התשתיות שלה, ואזרחי ישראל יהיו הראשונים ליהנות מפירות ההשקעה. מדינת ישראל זקוקה לכוחות הטובים ביותר בתחום על מנת להביא למיצוי מיידי של הפוטנציאל הטומן שינוי חיובי במצבה הגיאופוליטי של ישראל כבר בשנים הקרובות. משרד התשתיות הלאומיות מבצע את הפעולות הנדרשות ונערך לצמיחה הצפויה בעקבות הגילויים".

צרו איתנו קשר *5988