ניצחון לתשובה: המדינה חויבה לחשוף את הסדר המס עם EMG

השופט דחה את הטענה כי על המידע חל חיסיון של נישום שזהותו ידועה ■ דחה גם את הטענה כי המידע מופיע באמנה בין ישראל למצרים ■ מרחב: על אף הפגיעה בפרטיות נכבד את ההחלטה

המדינה תיאלץ לחשוף חלקים מהסדר מס שנחתם בין רשות המסים לאיש העסקים יוסי מימן וחברת מרחב שבשליטתו - כך הורה היום (א') שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, נעם סולברג.

לפי ההחלטה ייחשפו רק החלקים בהסדר הנוגעים להכנסות עתידיות שיקבלו מימן ומרחב כבעלי מניות בספקית הגז המצרי, חברת EMG. מימן שולט בכ-20.6% ממניות EMG באמצעות מרחב וחברות אחרות שבשליטתו.

השופט הורה לפרקליטות המדינה למחוק במסמך ההסדר שייחשף "כל פרט המתייחס להכנסתו או לפרט שבהכנסתו של אדם".

אפליה לכאורה

דבר קיומו של הסדר המס נחשף היום על-ידי בית המשפט המחוזי בירושלים בעקבות עתירה שהגישו ב-16 באוגוסט קבוצת דלק, נובל אנרג'י, שותפות רציו וקרנות הנאמנות וקופות הגמל של הלמן-אלדובי באמצעות עו"ד עופר צור ממשרד גורניצקי ושות'.

בהחלטה שניתנה היום מקבל בית המשפט את העתירה ומורה למדינה וכן למימן ולקבוצת מרחב לשלם לעותרות הוצאות משפט בסך 25 אלף שקל.

העותרות, שהסתמכו על חוק חופש המידע, דרשו לחשוף שורת מסמכים שלטענתן שימשו את ועדת ששינסקי לבחינת המדיניות הפיסקלית על גילויי נפט וגז. בין המסמכים שדרשו העותרות להביא לעיונן היה "מכתב ההתחייבות של רשות המסים להענקת פטור לספק המצרי EMG".

הדרישה באה בעקבות חשיפת "גלובס" שלפיה קיבלה EMG פטור גורף מתשלום מסים בישראל למשך 20 שנה, במסגרת הסכם אמנה שנחתם בין ישראל למצרים ב-30 ביוני 2006. דלק ונובל, המתחרות ב-EMG על אספקת גז לחברת החשמל ולקוחות פרטיים, טענו כי הפטור שניתן לחברה הזרה מהווה אפליה נגד הגז הישראלי.

בדיון שנערך לאחרונה בוועדת הכלכלה של הכנסת אמר בעל השליטה בקבוצת דלק, יצחק תשובה, כי "לאחרונה התברר כי לספקי הגז המצרי העניקה מדינת ישראל פטור ל-20 שנה. 20 שנה יש להם פטור. האם יעלה על הדעת שבמקום לעודד תוצרת ישראלית יוצרים אפליה בין שני ספקים? לא ניתן להתחרות באופן שוויוני והוגן עם אפליה שכזאת".

השופט סולברג אמר כי "יש לכאורה טעם רב בטענתן של העותרות על אינטרס חזק לפרסום תוכנה של ההתחייבות, כדי שתדענה הן ויידע הציבור מהם תנאיה".

התחייבות לצדדים שלישיים

בקבוצת מרחב טענו בתגובה כי מדובר בפטור הניתן לכל חברה המייצאת אנרגיה לישראל. ואולם, בשונה מחברות אחרות מחזיקה EMG בבעלות על צינור הולכת הגז שחלקים ממנו עוברים בשטח ישראל וכן במתקן לקליטת הגז ליד אשקלון.

בספטמבר הורה השופט סולברג להעביר את מכתב ההתחייבות של רשות המסים לעיון בית המשפט במעטפה חתומה. סולברג הפתיע כשהודיע כי "בעל המניות הישראלי" ב-EMG יוכל להתנגד לזכות העיון במסמכים.

בהחלטתו היום חשף השופט סולברג כי מכתב ההתחייבות של רשות המסים כולל למעשה שתי התחייבויות, שתיהן מיום 28.4.04.

התחייבות אחת כלפי EMG מעניקה לה כאמור פטור מתשלום מס בישראל על הכנסותיה ממכירה והובלה של גז טבעי ממצרים לישראל. ההתחייבות השנייה, לעומת זאת, הופנתה "לצדדים השלישיים המחזיקים כ-25% ממניותיה של חברת EMG" (מרחב ומימן ע.ב.).

לא יכלו לדעת כמה מסמכים

על-פי השופט סולברג, "התחייבות זו אין עניינה בפטור ממס אלא בהסדרי מס של הצדדים השלישיים בגין הכנסותיהם העתידיות מכוח היותם בעלי מניות בחברת EMG".

סולברג דחה את טענת הפרקליטות כי הסכם הפטור "מצא את ביטויו ממילא" באמנה בין ישראל למצרים, שפורסמה באינטרנט.

כמו כן, השופט דחה את טענת המדינה כי על המידע כולו חל חיסיון של נישום שזהותו ידועה. השופט קבע כי החיסיון אינו גורף, והוא חל רק לגבי מידע העשוי ללמד על הכנסותיהם של נישומים.

גם טענתם של מרחב ומימן - שהתנגדו לחשיפת הסדר המס בנימוק שהמסמך לא התבקש על-ידי העותרות - נדחתה על-ידי השופט, שקבע כי העותרות "לא יכלו לדעת אם מדובר במסמך אחד ובו שתי התחייבויות או בשני מסמכים נפרדים".

מרחב: פגיעה בפרטיות

מקבוצת מרחב נמסר בתגובה: "על אף הפגיעה בפרטיות, קבוצת מרחב ובעליה מכבדת ותכבד את החלטת בית המשפט".