ורמוס במכתב חריף ללדור: הסדר פסגות פסול ולא מחייב אותי

מנכ"ל פסגות דורש מהפרקליטות להסביר מהו הבסיס החוקי להסדר שעשתה עם קרן אייפקס לסגירת תיק החקירה נגד פסגות - ובייחוד לתנאי הקובע את סיום העסקתו בקבוצה

מנכ"ל פסגות, רועי ורמוס, דורש מהפרקליטות להסביר מהו הבסיס החוקי להסדר שעשתה הפרקליטות עם קרן אייפקס לסגירת תיק החקירה נגד פסגות, ובייחוד לתנאי הקובע את סיום העסקתו בקבוצת פסגות - כך עולה ממכתב ששיגרו באי-כוחו של ורמוס, עוה"ד ניר כהן ואמיר בן-ארצי, לפרקליט המדינה משה לדור בראשית השבוע (ב').

עוד דורש ורמוס כי פרקליט המדינה יבהיר מדוע לא ניתנה לו זכות טיעון בטרם התיימרה הפרקליטות לקבוע את סיום העסקתו.

במכתב מציינים עוה"ד כי ורמוס לא קיבל העתק של ההסדר, אלא למד על פרטיו מפרסומים בתקשורת. על כך שההודעה לתקשורת נשלחה בעיצומו של יום שבת כתבו עורכי הדין: "מדוע הפרסום נעשה בבהילות כזו, ובלי שהודעה על הכוונה לפרסם את ההודעה נמסרה מבעוד מועד לורמוס?".

"רואה בחומרה"

המכתב נשלח על רקע הודעת הפרקליטות לתקשורת בסוף השבוע שחלף, ולפיה הוחלט לסגור את תיק החקירה נגד בית ההשקעות פסגות, בכפוף לתנאים מסוימים. ההחלטה התקבלה לאחר שקרן אייפקס, שרכשה את פסגות, פנתה אל פרקליט המדינה לדור ואל יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' זוהר גושן, וביקשה להימנע מנקיטת הליכים פליליים ומינהליים כנגד קבוצת פסגות הנרכשת.

אייפקס התחייבה, בין היתר, לכך שלאחר העברת השליטה לידיה פסגות תקבל על עצמה שורה של צעדים, אשר יהיה בהם כדי לענות על האינטרס הציבורי, ולייתר את העמדתה של פסגות לדין ואת נקיטת ההליכים המנהליים כנגדה.

התנאים שהציב פרקליט המדינה להשלמת ההסדר היו, בין השאר, התחייבות מצד אייפקס כי התאגידים המשפטיים בקבוצת פסגות יקבלו על עצמם אחריות למעשים, כפי שעולים מממצאי החקירה, וכן ייטלו אחריות כלפי המדינה והרשויות לתוצאות ולנזקים שנבעו מהפעילות שבה היו מעורבים בעבר.

נוסף על כך נקבע כי פסגות תסיים את כהונתם של המנהלים ובעלי התפקידים שהיו מעורבים בפעילות הנחקרת - בהם גם רועי ורמוס - ויכינו תוכנית אכיפה פנימית וכללי ממשל תאגידי שיניחו את דעתה של רשות ניירות ערך.

כן התחייבה פסגות לשלם 150 מיליון שקל, שלא יובאו בחשבון בחבות המס של הקבוצה, כביטוי מעשי לנטילת האחריות האמורה.

בנסיבות, ובכפוף למילוי התנאים, נקבע כי אין אינטרס ציבורי בהעמדת פסגות לדין. בד-בבד החליט גם יו"ר רשות ניירות ערך כי לא יינקטו כנגד התאגידים גם צעדים במישור המינהלי.

מומחים למשפט מינהלי, חוקתי ופלילי מתחו ביקורת קשה במשך השבוע על ההסדר, וטענו כי אין להסדר ולתשלום שהתחייבה פסגות לשלם כל בסיס חוקי.

במכתב ששלחו באי-כוחו של מנכ"ל פסגות ללדור צוין כי "ורמוס רואה בחומרה רבה את ההסדר... ולעמדתו הוא פסול מיסודו... וממילא ברור כי ההסדר אינו מחייב אותו".

נוסף על כך מותחים באי-כוחו של ורמוס ביקורת על כך שממצאי החקירה הוצגו לאייפקס, שאינה צד להליך הפלילי. "כיצד ייתכן שממצאים אלה, שאין ספק כי קיימת לגביהם חובת סודיות וטרם הועברו לנחקרים עצמם ובאי-כוחם, הוצגו לצד ג'?", כתבו עורכי הדין.

צרו איתנו קשר *5988