דו"חות ישראמקו: הפעלה מסחרית של "תמר" - במחצית 2013

רווחי השותפות ברבעון השלישי צנחו ל-5.53 מיליון שקל לעומת 20.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ■ "לקבלת המלצות ששינסקי עלולה להיות השפעה מהותית לרעה"

השותפות המוגבלת ישראמקו אותה מנהל יוסי לוי ויו"ר הדירקטוריון שלה הוא חיים צוף פרסמה הערב (ב') את דו"חותיה הכספיים לרבעון השלישי של השנה ובהם היא מציינת בהתייחסה לרשיון הקידות בתגלית "תמר" כי "קידוחי הפיתוח מתוכננים להתחיל בשנת 2011 והרצת הפרויקט צפויה להתחיל הרבעון הרביעי של 2012". להערכת השותפות, בהתבסס על מידע שקיבלה מנובל אנרג'י, "ההפעלה המסחרית של פרויקט "תמר" צפויה במחצית הראשונה של 2013".

ישראמקו מציינת עוד בדוחותיה, כי בספטמבר האחרון מסרה נובל הודעה לעיתונות מטעמה, כי דירקטוריון נובל אישר את תוכנית הפיתוח של מאגר "תמר", במתווה הכולל בעיקרו 5 בארות שכל אחת מהן תוכל להפיק כ-200-250 מיליון רגל מעוקב של גז טבעי ליום, שיוזרם באמצעות שני צינורות בקוטר 16" לפלטפורמת הפקה חדשה שתוקם מול חופי אשדוד, בצמוד לפלטפורמה הקיימת של מאגר "מרי B". מפלטפורמה זו יוזרם הגז הטבעי בצנרת 30" הקיימת למתקן הקבלה של פרויקט "ים תטיס" באשדוד, בקיבולת התחלתית של עד כ-1 מיליארד רגל מעוקב ליום.

תוכנית הפיתוח הזו, אשר טרם הובאה ע"י נובל לאישור יתר השותפים בפרויקט ולכן טרם אושרה על ידם, תאפשר גם אחסון גז טבעי ממאגר תמר במאגר "מרי B" ותאפשר הרחבה משמעותית בכושר אספקת הגז. עלות הפיתוח הכוללת מוערכת בסך של כ-3 מיליארד דולר.

בהתייחס להמלצות ועדת ששינסקי כותבת השותפות בדוחותיה כי היא מתנגדת להחלת שינוי כלשהו (במיסוי/תמלוגים) ביחס לזכויות נפט (רשיונות וחזקות) שכבר ניתנו לשותפות בהתאם לחוק הנפט וכי היא נערכת להציג בפני הוועדה את עמדתה בנושא. השותפות מציינת כי לקבלת ההמלצות עלולה להיות השפעה מהותית לרעה על הרווחים העתידיים ממאגרי הנפט והגז ועל פעילותה של השותפות.

ובאשר לתוצאות הכספיות, רווחי השותפות צנחו ברבעון השלישי ל-5.53 מיליון שקל לעומת 20.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המימון של השותפות נחתכו בחצי ל-13.8 מיליון שקל לעומת 24.96 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בעוד שהוצאות השותפות ברבעון השלישי הוכפלו ל-8.29 מיליון שקל לעומת 4.26 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2009. השותפות מציינת כי עיקר ההוצאות הינן בגין עבודות גיאולוגיות וגיאופיזיות שבוצעו בהיתר "דניאל".

לאחר שינויים בשווי ני"ע זמינים למכירה והפרשי תרגום מט"ח בגין פעילויות חוץ הסתכמו הפסדי השותפות ברבעון השלישי ב-39.3 מיליון שקל לעומת רווח של 6.16 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

היקף המזומנים ושווי המזומנים של השותפות קפץ בסוף הרבעון השלישי ל-100.3 מיליון שקל לעומת 3.5 מיליון שקל בלבד שהיו לה בסוף הרבעון המקביל אשתקד.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988