HOT מקפיאה הבג"ץ נגד מיזם התקשורת של חברת החשמל

הסיבה: כחלון הבטיח שהמיזם יחויב בפריסה ארצית, וב-HOT בטוחים שהמיזם לא יהיה כלכלי

הסיכוי ש-HOT תעתור לבג"ץ נגד משרד התקשורת בנושא מיזם תשתיות התקשורת של חברת החשמל הולך וקטן - החברה קיבלה הבהרות משר התקשורת משה כחלון שלפיהן המיזם המתוכנן יחויב בפריסה אוניברסלית.

מכיוון שכך, ב-HOT מעריכים כי בתנאים כאלה המיזם לא יהיה כלכלי ולא יימצא מי שיקים אותו, ולאור זאת היא מקפיאה את תוכניתה לעתור נגד המיזם.

בפגישה אחרונה שקיים בעל השליטה ב-HOT, פטריק דרהי, עם שר התקשורת משה כחלון, אמר דרהי (להפתעת כולם) כי הוא אינו חושש מכניסת חברת החשמל, וכי אין לו התנגדות ליוזמת השר להכניס אותה לשוק. דרהי אינו מאמין כי המיזם כלכלי וכי הוא מהווה איום על HOT או על השוק, ולכן מייחס לו הרבה פחות חשיבות וכוח ממה שמייחסת לו HOT.

התנאי השני של HOT לכך שלא תגיש בג"ץ קשור בדרישתה לערוך שימוע למיזם לפני שמאשרים אותו. נכון לעכשיו אין סיכוי שייערך שימוע, משום שהתקבלה החלטת ממשלה שמאשרת את המיזם, אך HOT מנסה בכל זאת להביא לעריכת שימוע שיוביל מטבע הדברים לעיכוב נוסף בפרויקט.

במקביל הורידה גם בזק הילוך במאבק נגד המיזם לאחר שמטרתה הושגה - למיזם ניתן רישיון כללי, שיחייב את המשקיעים בו לפרוס את תשתית הסיבים האופטיים בכל הארץ. בזק, כמו HOT, סבורה כי אין הצדקה כלכלית לפריסת סיבים אופטיים לכל בית, ולכן המיזם נדון לכישלון.

מנגד, כחלון מחויב לפריסה אוניברסלית ולרישיון כללי משום שהחלטת הממשלה מחייבת זאת, ולאור ההתנגדות לאפשר לחברת החשמל להיכנס לשווקים נוספים כל עוד אין רפורמה במשק החשמל.

כחלון הבטיח כי המיזם יקבל הקלות ככל שיידרש, ובתנאי שהפריסה תהיה אוניברסלית. כלומר, המיזם יוכל להשלים את פריסת התשתיות שלו לאורך הרבה יותר זמן ממה שקבוע במסגרת הרישיון, וכרגע מדובר על 5-7 שנים.

צרו איתנו קשר *5988