בן-זאב: "הכשרה אנרגיה - חלופה אטרקטיבית למודיעין"

מנהל מחלקת המחקר של כלל פיננסים ברוקראז' עורך את ההשוואה בין שתי החברות יום לאחר הורדת מחיר ההנפקה המינימלי ל-7.81 שקל ויום לפני ההנפקה בפועל

"במחיר המינימום בהנפקה, רכישת הכשרה אנרגיה היא חלופה אטרקטיבית למודיעין", בהנחה שמודיעין נסחרת ברמה של 4.9 אגורות ליחידת השתתפות, כך אומר יום לאחר הורדת מחיר ההנפקה המינימלי להכשרה אנרגיה ל-7.81 שקל ויום לפני ההנפקה בפועל, מנהל המחקר של כלל פיננסים ברוקראז', יובל בן זאב, אך מדגיש כי "חשוב לשים לב להבדלים בין חלופות ההשקעה".

על הסקירה שיוצאת כאמור, יום לפני ההנפקה לא חתום ירון זר, שהוא אנליסט תחום האנרגיה בכלל פיננסים, אלא מנהל מחלקת המחקר, בן זאב והוא זה שבאופן ברור נוקט עמדה חיובית בעד הכשרה אנרגיה של עופר נמרודי.

הכשרת הישוב אנרגיה מתמקדת בהחזקה של כ-51.3% מהזכויות ברשיונות "שרה" ו"מירה", החזקה זו כוללת 5% שיועברו מבעלת השליטה בחברה לאחר ההנפקה בתמורה למניות אשר יהוו כ-9.7% לאחר ההנפקה.

בקשר לשווי הכלכלי של הרשיונות "שרה" ו"מירה" מציין בן זאב כי תוצאות הסקרים התלת מימדיים (3D) יפורסמו רק עוד מספר חודשים והמידע היחיד הוא הסקרים הדו מימדיים שערכה חברת צ'פמן, אשר הצביעו על פוטנציאל עצום של של כ-5.7 TCF בשני המאגרים עם שווי גלום של כ-5.5 מיליארד דולר, אך מדגיש כי השוק קיבל הערכות מקדמיות אלו בזהירות וממתין לתוצאות סקרי ה-3D. לדברי בן זאב: "אין ביכולתינו בשלב זה להעריך את השווי הכלכלי של הזכויות ברשיונות שרה ומירה, ולפיכך נתמקד בהשקעה בהכשרה אנרגיה כחלופה ישירה להשקעה במודיעין".

דבר נוסף אותו מציין בן זאב הוא כי השווי הנגזר להכשרה אנרגיה בהשוואה למחירה של מודיעין, תחת הנחות מסויימות, הוא 1-1.1 מיליארד שקל שהם כ-8.7-11.6 שקל למניה, כך שההפחתה במחיר המינימום בהנפקה עליה הודיעה אתמול הכשרה יוצר לה אטרקטיביות עודפת, מאחר ושווי החזקותיה ברשיונות יורד לכ-830 מיליון שקל. לדבריו ההנחה המשמעותית ביותר בחישוב הוא מה שווי זכויות מודיעין ברשיונות הנוספים, אשר הבולטים בהם הם "ים חדרה" בו מחזיקה מודיעין ב-100%, "גבריאלה" (70%) ודניאל (10% בכפוף לאישורים הנדרשים). עד כה השקיעה מודיעין ברשיונות אלה כ-10 מיליון דולר.

בסעיף האחרון מוסיף בן זאב הערות ומתריע מפני סיכונים. לדבריו מודיעין הינה שותפות בעוד שהכשרה אנרגיה היא חברה בע"מ. כיוון שכך, עלולים להיות הבדלי מסוי בין החלופות, אשר עשויים להוות יתרון להשקעה במודיעין עבור חלק מהמשקיעים. בנוסף, השקעה במודיעין מעניקה למשקיעים פיזור רחב יותר של רשיונות לחיפוש גז ונפט ובכך מקטינה את הסיכון בהשקעה בה. עם זאת, ניתן לטעון כי ניתן לפזר סיכון זה בדררכים אחרות כמו רכישת מניות אחרות הפועלות בתחום.

במסגרת הגילוי הנאות, מציין בן זאב כי כלל חיתום הינה חברה קשורה לכלל פיננסים ברוקראז', והיא גם משמשת כחתם בהנפקת הכשרה אנרגיה. כמו כן קבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר הינה בעלת עניין במודיעין אנרגיה. (כלל חיתום נשלטת ע"י צחי סולטן, שהוא גם שותף בכיר לצידו של אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר במודיעין).

צרו איתנו קשר *5988