בעקבות אסון BP: חברות בארץ ידווחו על סיכונים סביבתיים

לאחר דליפת הנפט במפרץ מקסיקו, החברות הנסחרות בבורסה יצטרכו לדווח בתשקיפים שלהן לרשות ני"ע על הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעולותיהם וכיצד הדבר עשוי להתבטא בסיכונים פיננסיים

אגן כימיקלים, כי"ל, כמו גם כל חברה אחרת הנסחרת בבורסה, יהיו מחויבות לדווח בתשקיפים שלהן לרשות ניירות ערך על הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעולותיהם וכיצד הדבר עשוי להתבטא בסיכונים פיננסיים. ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ד') את תקנות המחייבות תאגידים לכלול בדיווח לרשות ניירות ערך גם את השפעות פעילותם על הסביבה.

התקנות החדשות יחייבו את החברות לחשוף את הסיכונים הסביבתיים העשויים להשפיע מהותית על ביצועיהן הפיננסיים. המידע יחשוף למשקיעים ולציבור את ההשלכות הנגרמות מפעילותן של החברות על הסביבה, האופן בו מטופלים על ידן הסיכונים וכן את הסיכונים הפיננסיים הנובעים מכך. על פי התקנות החדשות ידרשו החברות לדווח בתשקיפים והדו"חות הכספיים גם מהן העלויות והשקעות בהן נשאו או שהן צפויות לשאת בגין טיפול בנושאים סביבתיים כגון: שיקום ותיקון נזקים סביבתיים, רכישת טכנולוגיות מתקדמות לצמצום ומניעת פגיעה עתידית בסביבה ועוד.

עוד יחוייבו החברות לכלול בתשקיף דיווח בגין הליכים משפטיים או מנהליים שהתנהלו או מתנהלים נגד החברה והתחייבויות כספיות הקשורות להליכים סביבתיים אל מול הרשויות, וכן דיווח אודות אופן הניהול הסביבתי של פעילותם כגון אמצעי פיקוח ובקרה ונקיטת אמצעים להפחתת הסיכונים הסביבתיים.

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, אמר היום בדיון שקיימה ועדת הכספים לאישור התקנות המשותפות למשרד להגנת הסביבה ורשות ני"ע, כי "בעקבות האסון הסביבתי במפרץ מקסיקו נגרמו הפסדים אדירים לכל מי שהשקיע בחברת BP, כולל הפסדים לקרנות הפנסיה. התקנות שאושרו היום יסייעו למנוע מקרה דומה בישראל. הרחבת חובת הדיווח של תאגידים היא צעד חשוב בהטמעת ההשפעות הסביבתיות של פעילות החברות והחשיפה הכלכלית הנובעת מכך. הרחבת השקיפות תביא לניהול טוב יותר של הנושא הסביבתי על ידי החברות שכן - מה שמודדים מנהלים".

צרו איתנו קשר *5988