דו"חות הדקה ה-90 בבורסה: מי "זכה" להערת "עסק חי"?

עדיין אין התאוששות בתפרון ■ אזורים פועלת למימוש נכסים ■ סקורפיו רשמה זינוק בהכנסות ועלייה בהפסדים ■ מטיס קפיטל מפסידה גם אחרי יפנאוטו ■ ודוראה בונה על מימושים

קמן: לרוני אלרואי מחכה מלאכה קשה - ההון העצמי ירד ל-71 מיליון שקל

מחזיקי איגרות החוב של קמן אחזקות שבשליטת רוני אלרואי אמנם אישרו בתחילת השבוע את בקשת החברה להשהות בחצי שנה את ההתניה הפיננסית שלפיה על החברה להציג הון עצמי הגבוה מ-100 מיליון שקל, ובכך הסירו את האיום של דרישת פירעון מיידי. אולם תוצאות הרבעון השלישי מראות שהמשימה לא עומדת להיות קלה, וזאת לאחר שחברת ההחזקות הפסידה ברבעון זה 27.3 מיליון שקל, שהורידו את ההון העצמי שלה ל-71.1 מיליון שקל בלבד.

ההפסד הגבוה ברבעון נובע מכמה גורמים שרובם לא תזרימיים, ובהם הפחתת שוויה של ההשקעה בחברת תאת תעשיות ב-7.1 מיליון שקל, מחיקות מלאי בהיקף של 9.5 מיליון שקל ועוד, אולם גם חלקה של הקבוצה בפעילות החברות הבנות הסתכם ברבעון בהפסד של 1.5 מיליון שקל.

על פי הדיווח המגזרי של החברה, הפעילות בכל המגזרים, ובהם במגזר התעשייה, מסחר, קמעונות, נדל"ן, תעופה, פיננסים ואחרים הסתיימו בהפסד.

מצבת החובות הנוכחית של קמן מסתכמת כעת ב-303.1 מיליון שקל, ש-90% ממנה מסווגת כהתחייבות לטווח קצר, לאור האפשרות שיש למחזיקי האג"ח והבנקים לדרוש את פירעון החובות, אם החברה לא תעמוד בהתניות הפיננסיות. בפועל, אמורה החברה לפרוע בשנה הקרובה חובות בהיקף כספי של 82 מיליון שקל.

רואי החשבון: "החברה אינה עומדת באמות מידה פיננסיות שנקבעו לגבי הלוואות מתאגידים בנקאיים ואג"ח שהונפקו לציבור".

רון שטיינבלט

תפרון: עדיין אין התאוששות - ירידה בהכנסות ועלייה בהפסד

שנה לאחר שנקלעה לקשיים שהעמידו בספק את המשך פעילותה, ולאחר תוכנית רה-ארגון אגרסיבית, שכללה פיטורי עובדים, הזרמת הון וארגון חובות, מפרסמת חברת הטקסטיל תפרון דוחות כספיים לא מלהיבים.

הכנסות החברה ירדו ברבעון השלישי ב-14.4% לעומת הרבעון המקביל, וב-27.8% לעומת הרבעון הקודם, והסתכמו ב-18 מיליון דולר. ההפסד הנקי צומצם אמנם ב-62.8% לעומת הרבעון המקביל, אך גדל ב-53.9% לעומת הרבעון הקודם, לרמה של 3.1 מיליון דולר.

ה-EBITDA (רווח בנטרול מס, ריבית, פחת והפחתות), שכבר היה חיובי ברבעון הקודם, חזר להיות שלילי: 590 אלף דולר. תפרון רשמה תזרים חיובי של כ-800 אלף דולר, ובקופתה היו 2.8 מיליון דולר בסוף הרבעון.

תפרון ניצבת לפני השלמת עסקה עם חברת נובל הקנדית, אשר אמורה להזרים לקופתה 5.2 מיליון דולר (יחד עם בעלי המניות מבטח שמיר וקבוצת רימון בראשות צבי לימון). כחלק מהעסקה תקבל תפרון מנובל, שתהפוך לבעלת מניות מרכזית, נכסים במוצרי האל-תפר (seamless), ובהם רשימת לקוחות, מוניטין והזמנות עבודה.

תפרון, בניהולו של עמית מרידור, נסחרת בבורסה של תל אביב ומעבר לדלפק בארה"ב לפי שווי של 46 מיליון שקל. ההתחייבויות השוטפות של תפרון כוללות 19.8 מיליון דולר אשראי מבנקים ו-9 מיליון דולר התחייבויות לספקים ולנותני שירותים.

דבר רואי החשבון: "יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות הנה בכפוף לעמידה באמות מידה פיננסיות חדשות במהלך שנת 2010".

שירי חביב ולדהורן

אזורים: פועלת למימוש נכסים - אין מקורות לתשלום האג"ח

חברת הנדל"ן אזורים שבשליטת שעיה בוימלגרין נהנית מהגאות בתחום המגורים בישראל, אך שגיאות העבר מעיבות על השורה התחתונה: הפסד של 17 מיליון שקל ברבעון השלישי, ושל 102 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה.

עלייה בקצב מכירת הדירות הביאה לזינוק של 113% בהכנסות הרבעון השלישי ל-180 מיליון שקל. עם זאת, לחברה תזרים מזומנים שלילי, והיא מעידה כי אין בידיה לשלם 177 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ז' בחודש מארס 2011. אזורים פועלת למימוש נכסים בנתניה, שיאפשרו את תשלום האג"ח.

אזורים אף חורגת מאמות מידה פיננסיות שונות בנוגע להלוואות שנטלה מהבנקים. "אם תידרש הקבוצה לפירעון האשראי הבנקאי סולו מהתאגיד הבנקאי באופן מיידי, לא צפוי כי יהיו בידיה די אמצעים כדי לפרוע ההתחייבות".

חרב נוספת שמונפת מעל ראשה של אזורים היא זו של חברת הדירוג S&P מעלות, שדירגה BBB פלוס את אג"ח ח' של החברה בהיקף של 377 מיליון שקל. אזורים חורגת מתנאי התשקיף, מה שמאפשר הורדה נוספת בדירוג ודרישה מצד מחזיקי האג"ח לפירעון מיידי, מהלך שגורר אוטומטית דרישה שכזו גם מצד מחזיקי אג"ח ז', שלהם חייבת החברה 461 מיליון שקל. לאזורים אין הכסף הנדרש בתרחיש כזה.

דבר רואי החשבון: "מפנים את תשומת הלב להשלכות אפשריות של חריגה מאמות מידה פיננסיות שהתחייבה החברה לתאגיד בנקאי ולהורדה אפשרית של דירוג איגרות החוב על-ידי מעלות".

אבי שאולי

סקורפיו: זינוק בהכנסות ועלייה בהפסדים - שטיינמץ מחכה לבנק הפועלים

אחרי שביהמ"ש אישר לסקורפיו נדל"ן, שבשליטת בני שטיינמץ, לזמן אסיפת אג"ח לאישור הסדר חוב עם מחזיקי האג"ח, פרסמה חברת הנדל"ן הפעילה במזרח אירופה את התוצאות לרבעון השלישי.

למרות שההכנסות ממכירה ומהשכרה של נכסים הסתכמו ב-51 מיליון שקל, פי חמישה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בשורה התחתונה הפסידה סקורפיו 97.5 מיליון שקל, בעקבות ירידת ערך של נדל"ן להשקעה, בהיקף של 98 מיליון שקל. בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה נרשם הפסד גדול של 209 מיליון שקל, בהמשך להפסד של 313 מיליון שקל ב-2009 כולה.

חברת הנדל"ן נפגעה קשה מהמצב במזרח אירופה, והיא מתקשה לעמוד בהחזר החוב בזמן. הסדר החוב נחתם אמנם אחרי שנה של דיונים עם נציגות מחזיקי האג"ח, אך בנק הפועלים, אשר לו חייבת החברה 372 מיליון שקל, עדיין לא אישר את ההסדר.

לסקורפיו יש גירעון של 486 מיליון שקל בהון העצמי וגירעון של 1.1 מיליארד שקל בהון החוזר. היקף התחייבויות החברה 1.8 מיליארד שקל, מתוך זה 516 מיליון שקל למחזיקי האג"ח.

מרבית הפרויקטים של החברה נמצאים כעת בהקפאה, ובחלקם מעורבים סכסוכים משפטיים שונים בגלל איחור במסירת דירות במועד. מלבד מחזיקי האג"ח בישראל ובנק הפועלים, מנהלת החברה מלחמת הישרדות באירופה במטרה לשמור על נכסיה ולא לאבד אותם לבנקים המלווים.

רואי החשבון: "לאור אי הוודאות בקיום תוכניות ההנהלה, הרי שעולים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ'עסק חי'".

אבי שאולי

מטיס קפיטל: ההכנסות הגבוהות לא עוזרות - מפסידה גם אחרי יפנאוטו

הרבעון הראשון של מוני הראל, מבעלי מועדון הכדורגל הפועל תל-אביב, ללא שותפו אמנון ברזילי בחברת מטיס קפיטל , מסתיים בהפסד כבד. החברה, שנפרדה באחרונה מ-50% בסוכנות סובארו יפנאוטו, סיימה את הרבעון השלישי בהפסד של 5.1 מיליון שקל, ואת ינואר-ספטמבר בהפסד של 13.3 מיליון שקל.

החזקתה העיקרית של מטיס קפיטל היא 73.4% בחברת פטרו-גרופ, העוסקת באספקה ומכירה של דלק בארה"ב. פטרו-גרופ נקלעה למשבר מימוני בשנה האחרונה, אך נחלצה ממנו בחודש יולי האחרון כשהצליחה לקבל מימון של 46 מיליון דולר. בנוסף, מדווחת החברה שהחל מחודש מאי 2010 חלה התאוששות ושיפור בתוצאות פעילותה, על רקע שיפור בכלכלת ארה"ב.

מטיס קפיטל סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 970 מיליון שקל, ובתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה הכנסות של 2.7 מיליארד שקל. למרות הסכומים הגבוהים, בשורה התחתונה נרשם כאמור הפסד.

רואי החשבון של החברה צירפו לדוחותיה הערת "עסק חי", בשל חוסר הוודאות באשר ליכולת החברה והבת פטרו-גרופ להשיג מקורות מימון נוספים לתשלום מלוא ההתחייבויות החזויות שלהן לשנתיים הקרובות. מניית מטיס קפיטל איבדה 24% מתחילת השנה, למחיר המשקף לחברה שווי שוק של 70 מיליון שקל בלבד.

רואי החשבון: "ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי".

אבי שאולי

דוראה: בונה על מימושים ודיבידנדים - תוכנית מימושים ב-130 מ' ש'

מצבה של חברת ההשקעות דוראה ממשיך להיות קשה. בשורה התחתונה שומרת החברה על יציבות שלילית, עם הפסד רבעוני של כ-14 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של 2010 גדלו הפסדיה ב-70% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ל-36.3 מיליון שקל, והובילו לגירעון של יותר מ-78 מיליון שקל בהון העצמי.

דוראה, הנמצאת בשליטת בצלאל איגר, צוברת הפסדים כבדים מאז 2008, ובסיום השנה שעברה הגיעו אלה ל-114.5 מיליון שקל. החברה עוסקת בהשקעות בנדל"ן, ובפיתוח נכסים מניבים,. היא בעלת השליטה בחברה הציבורית ליברטי, הפועלת בתחום הנדל"ן בישראל, ובאמצעותה היא מחזיקה יחד עם אמיר נחום בחברת אורתם סהר הנדסה.

למרות שלל פעילויותיה, ההכנסות שמציגה החברה מצומצמות, וברבעון הן הסתכמו בקצת יותר מ-7 מיליון שקל, בעיקרן מנכסיה בארץ. הריביות שהיא משלמת בגין ההלוואות שלקחה להרחבת פעילות מקשות על התאוששותה, ויצרו לה הוצאות מימון של יותר מ-24 מיליון שקל, שבאו לידי ביטוי בשורה התחתונה.

דוראה נדרשת לפרוע במהלך הרבעון השני של 2011 אג"ח בהיקף של 42 מיליון שקל.

כדי להתמודד עם התחייבויותיה מתכננת החברה מימוש נכסים תמורת יותר מ-130 מיליון שקל עד סוף הרבעון השלישי של 2012, קבלת דיבידנדים מחברות מוחזקות והמשך העמדת אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים.

רואי החשבון: "יכולת החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה בשנה הקרובה מותנית במימוש תוכניות ההנהלה, הכוללות בין היתר מימוש נכסים, קבלת דיבידנדים מחברות מוחזקות והמשך העמדת אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים".

אביב לוי

פטרוכימיים: ירידת הדולר מביאה הפסדים - המינוף מטריד את מידרוג

ירידת הדולר ברבעון השלישי בשיעור של 5.4% השפיעה בצורה מהותית על דוחות הרווח וההפסד של פטרוכימיים , בשליטת דיוויד פדרמן, אשר רשמה בעקבות זאת הפסד נקי של 101.6 מיליון שקל. על-פי דוח ניתוח הרגישות של החברה, כל ירידה של 5% בשער הדולר מעלה את הוצאות המימון שלה ב-72 מיליון שקל, ובתוספת עליית המדד והוצאות ריבית רשמה הפטרוכימיים ברבעון השלישי הוצאות מימון בהיקף של 130 מיליון שקל.

החברה, המנוהלת על-ידי ערן שוורץ, מחזיקה בחלק מגרעין השליטה בבז"ן (30.7%), וכן היא בעלת שליטה משותפת ביצרנית הבדים אבגול (26.9%). חלקה של הפטרוכימיים ברווחי חברות אלו הסתכם ברבעון השלישי ב-28 מיליון שקל, ירידה של 53.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

היקף החוב סולו של הפטרוכימיים הסתכם בסוף הרבעון השלישי ב-1.85 מיליארד שקל, אולם בחודש אוקטובר ביצעה החברה ארגון מחדש של חובותיה כלפי הבנקים, שבמסגרתו הקטינה את היקף החוב כלפיהם בכ-138 מיליון שקל, תוך שהבנקים מסירים את השעבוד שהיה להם על מניות אבגול ובז"ן. הפטרוכימיים הודיעה היום כי היא שוקלת לגייס בקרוב חוב נוסף באג"ח, בהיקף שטרם נקבע.

המינוף הגבוה שבו פועלת החברה מטריד גם את מידרוג, אשר הורידה לפני שבועיים את דירוג החוב של החברה ברמה אחת, מ-A3 ל-Baa1, עם אופק שלילי, וזאת על רקע רמת הנזילות הנמוכה של החברה ותלותה ביכולת מיחזור התחייבויותיה.

צרו איתנו קשר *5988