נדחו מרבית ההתנגדויות להריסת מלון אסטור

הכוונה לבנות במקום מלון חדש בן 161 חדרים‏

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב, בראשות גילה אורון, דחתה את מרבית ההתנגדויות לתוכניתה של רשת פרימה מלונות להרוס את מלון אסטור בתל אביב ולהקים במקומו מלון חדש בן 161 חדרים. בתוך כך קבעה הוועדה כי יש לפרסם את התוכנית למתן תוקף. ‏

כזכור, תוכניתה של רשת פרימה מלונות הופקדה באמצע 2009. מלון אסטור, שידוע היום כמלון פרימה אסטור ת"א, הוא מלון ארבעה כוכבים בפינת הרחובות הירקון ופרישמן, שכולל 60 חדרים על פני שש קומות.

בשטח אושרה ב-2004 תוכנית להקמת מלון בן 15 קומות ו-161 חדרים ומלון נוסף בן 30 קומות במגרש שגובל מצפון למלון אסטור. אלא שהתברר שזכויות הבנייה שהוענקו בתוכנית המאושרת למלון אסטור לא מאפשרות הקמת 161 חדרים לפי תקני משרד התיירות ועל כן הוגשה תוכנית שמציעה הגדלת זכויות הבנייה ללא שינוי במספר חדרי המלון המאושרים. ‏

ההתנגדויות שהוגשו לתכונית התבססו על טענות לפיהן תיגרם פגיעה לנוף בשל גובה המגדל וכן שלא צורף נספח סביבתי למסמכי התוכנית ושבניין גבוה נוסף על חוף ימה של העיר יביא לחסימה של זרימת רוח ואוויר.

את פרימה ייצגו עוה"ד מירה בורנשטיין וברק קינן ממשרד הרטבי-בורנשטיין-בסון.

‏נקבע בהחלטת הוועדה המחוזית שהתוכנית תפורסם למתן תוקף בתנאי שלוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ת"א יוגש כתב שיפוי ובהתאם לתיקון התוכנית.

צרו איתנו קשר *5988