העמותה למימון משפט קצב נכשלה בגיוס תרומות

העמותה פועלת בלא אישור ניהול תקין ■ מדוח שהוגש באחרונה לרשם העמותות עולה כי נכון לסוף 2009 עומד מאזן ההתחייבויות שלה על 380 אלף שקל, אף שסך הכנסותיה הוא אפסי

עמותת "משפט אמת יעשה", שהוקמה במטרה להתרים כספים למימון מאבקו המשפטי של נשיא המדינה לשעבר משה קצב, לא מצליחה לגייס תרומות כלל ואיננה עומדת במטרתה להכניס כספים כלשהם - כך עולה מדוח העמותה שהוגש בשבועות האחרונים לרשם העמותות, ואשר הגיע לידי "גלובס".

מאידך, מתברר כי העמותה ממשיכה להוציא כספים, ונכון לסוף 2009 עומד מאזן ההתחייבויות וההלוואות שלה על 380 אלף שקל - אף שסך ההכנסות שלה הוא אפסי.

העמותה הוקמה בידי בני משפחת קצב בפברואר 2007, לאחר שיצא לנבצרות מכהונתו כנשיא המדינה. העמותה פועלת בלא אישור ניהול תקין מרשם העמותות, שמעולם אף לא ביקשה.

ב-2007 גייסה העמותה תרומות של 31,600 שקל בארץ ו-481 אלף שקל בחו"ל. ואולם, לפי הדוח האחרון שהעבירה העמותה לרשם העמותות, המתייחס לשנים 2008-2009, גייסה העמותה סכום של כ-76 אלף שקל מתרומות בישראל ב-2008, ורק 500 שקל ב-2009. התרומות מחו"ל בשנים אלה עומדות על אפס.

ואולם, מתברר כי ההכנסות המועטות של העמותה אינן מונעות ממנה להמשיך ולהוציא כספים, תוך משיכת הלוואות מגורמים שונים: ב-2007 הוציאה העמותה 703,850 שקל, כתשלום לעורכי הדין אביגדור פלדמן, ציון אמיר ואברהם לביא, וליועצי התקשורת מוטי מורל ורונן צור. זאת, בתוספת הוצאות הנהלה בסך כ-18 אלף שקל. גירעונה התפעולי של העמותה הסתכם בשנת 2007 ב-209 אלף שקל.

ב-2008 נהנתה העמותה דווקא מעודף קטן - לעומת הכנסותיה בסך כ-76 אלף שקל, היא הוציאה רק 70 אלף שקל כתשלום שכר-טרחה משפטי, אך בתוספת הוצאות ההנהלה שלה, בסך 7,400 שקל, היא שוב עמדה על גירעון קל של כ-1,400 שקל.

באשר לשנת 2009, לעומת ההכנסה בסך 500 שקל, הוציאה העמותה 150 אלף שקל, וכן 7,100 שקל כהוצאות הנהלה, והתוצאה היא גירעון תפעולי של 156 אלף שקל. בסך הכול נמצאת העמותה, נכון לסוף 2009, בגירעון מצטבר של 367 אלף שקל.

ללא תנאי החזר

דוח העמותה איננו מפרט ממי נטלה העמותה את ההלוואות, ומציין רק כי "ההלוואות ניתנו על-ידי אנשים שונים, עדיין לא נקבעו תנאי ההחזר".

כל ההוצאות של העמותה, לבד מהוצאות הנהלה, כמו למשל תשלום לרואה החשבון המלווה אותה, היו לצורך תשלום שכר-טרחה לעורכי הדין. ואולם, ברור כי העמותה לא כיסתה אפילו את חלקו העיקרי של התשלום שנדרש קצב לשלם לעורכי דינו תמורת הייצוג במשפטו, שהתנהל במתכונת אינטנסיבית של 3 דיונים בשבוע.

אף שמי שפעלו להקמת העמותה ולרישומה היו אחיו ובנו של קצב, ליאור וישראל קצב, בני המשפחה מכחישים כיום כל קשר לפעילותה של העמותה.

העמותה רשומה בכתובתו הפרטית של מיכאל שבתאי במושב צפרייה, ואולם שבתאי הלך לעולמו לפני כשנה וחצי.

אחת מ-3 חברי הוועד המנהל של העמותה היא עו"ד שירי דיין, קרובת משפחתו של קצב, שאף פעלה למענו בתקופת החקירה המשטרתית, כשהחתימה עדים שונים מטעם קצב על תצהירים שהוגשו ליועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז. ואולם, דיין טוענת כיום כי אינה יודעת על המתרחש בעמותה.

ב-2009 ניהלה עמותת אומ"ץ תכתובת עם רשם העמותות בשל העובדה שהעמותה נמנעה מלדווח את שמותיהם של מי שתרמו לה כספים, ואף לא ביקשה פטור מציון אותם שמות.

סגנית רשם העמותות, עו"ד אביטל שרייבר, כתבה בתשובה כי בדרך-כלל, כאשר עמותות אינן מציינות שמות תורמים ואינן מבקשות לפטור אותן מכך, מדובר בתרומות בסכומים הנמוכים מ-20 אלף שקל לתורם.

אישור מהיועמ"ש

מטרתה המוצהרת של העמותה, שנרשמה ב-2007, היא "גיוס תרומות בארץ ובעולם לשם מימון המאבק המשפטי ולטיהור שמו של מר משה קצב, לרבות תשלומים לעורכי דין ולאיתור ראיות חותכות, שיסייעו להגנה המשפטית ולשם יצירת דעת קהל חיובית בעניינו".

במסמכי רישום העמותה הוסף סעיף נוסף, לפי דרישתה של שרייבר, הקובע בין היתר כי עם סיום ההליכים המשפטיים תתפרק העמותה מרצון, ויתרת הכספים יימסרו לעמותה ציבורית.

שרייבר הבהירה כי על העמותה להימנע משימוש בתוארו של קצב כנשיא המדינה וכל מאפיין הקשור למוסד הנשיאות, בכל מסמך או פנייה הקשורים לעמותה, ועליה להבהיר לתורמים כי העמותה פועלת למען קצב כאזרח פרטי, ולא מתוקף כהונתו כנשיא.

הנחיות אלה מטעם רשם העמותות ניתנו בעקבות התייעצות חשאית במשרד המשפטים, שהגיעה עד ליועץ המשפטי לממשלה עצמו. המשנה ליועמ"ש, עו"ד מייק בלס, התלבט אם בייעודה של העמותה אין משום הפרה של הוראות חוק שירות המדינה (מתנות), האוסר על עובד ציבור לקבל מתנות הניתנות לו בשל היותו עובד ציבור, והחל גם על נשיא המדינה.

קצב שימש עדיין עובד ציבור, אף שבאותו שלב כבר הודיע על נבצרות. "היה חשש כי יהיו תורמים שיתרמו לעמותה נוכח הידיעה כי הנשיא עשוי לשוב ולמלא את תפקידו, בבחינת 'שלח לחמך'", אמרו במשרד המשפטים. נשקלה גם האפשרות שקצב ייקלע לניגוד עניינים, באשר התורמים עשויים לבקש את סיועו במתן חנינות.

בסופו של דבר הודיע בלס לרשם העמותות דאז, עו"ד ירון קידר, כי "לא קיימת מניעה חוקית לרישום העמותה, בכפוף לסייגים שפורטו".

בעבר אמר קצב: "אני לא מעורב בפעילות העמותה ולא יודע פרטים לגבי גיוסי כספים. הרבה אנשים היו רוצים שלא יהיה לי כסף ולא תהיה לי הגנה משפטית. ידעתי על העמותה אחרי שהיא קמה. את העמותה הקימו חברים, ישראל וליאור רק סייעו לחברים טובים להקים את העמותה. שאלתי אם הכול חוקי, הכול מאושר, ואמרו לי שכן".

עמותת קצב
 עמותת קצב

צרו איתנו קשר *5988