הוד-השרון: נסללה הדרך להקמתן של כ-2,300 דירות

ביהמ"ש המחוזי דחה את כל העתירות שעיכבו את התוכנית באזור מגדיאל מזה 8 שנים

הוסר המחסום שעיכב הוצאתה לפועל של תוכנית לבניית יותר מ-2,300 דירות באזור מגדיאל בהוד-השרון, זאת לאחר שבית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה עתירות שהוגשו בעניין התוכנית, שהופקדה כבר לפני כ-8 שנים.

2,384 יחידות הדיור הן חלק מתוכנית המתאר הר/1200, שפורסמה למתן תוקף במאי 2003, ושמתייחסת לשטח של 311 דונם, שלגביו יחול שינוי ייעוד הקרקע וייקבעו הוראות וזכויות בנייה. התוכנית המפורטת מתייחסת לתוכנית איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים, והיא נידונה בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הוד-השרון.

מספר רב של התנגדויות

תוכנית זו הופקדה בוועדה המקומית בנובמבר 2003, והוגשו לה מספר רב של התנגדויות, כולל של חברת חווילות כפר-סבא בע"מ ושל אהרון מאיר, בעלי זכויות בחלקות שכלולות בתחום התוכנית. הוועדה המקומית דנה בהתנגדויות בפברואר 2005 והחליטה לקבל חלק מההתנגדויות אך נתנה תוקף לתוכנית.

על החלטה זו הוגשו עררים רבים, כולל מטעם מאיר וחברת חווילות. בעררים נטענה טענת מקדמית שלפיה הוועדה המקומית איבדה את סמכותה לדון בתוכנית, היות שהמועד הקבוע חלף, ולכן הוועדה היתה צריכה להעביר את התוכנית לטיפולה של הוועדה המחוזית.

ועדת הערר דחתה את הטענה המקדמית בספטמבר 2006, וגם כנגד החלטה זו הוגשה העתירה שנידונה בבית המשפט המחוזי. במהלך הדיונים בוועדת הערר התברר כי מתקיים משא-ומתן מתקדם בין הצדדים, וב-2007 הגישה הוועדה המקומית יחד עם חלק מהעוררים הודעה משותפת לוועדת הערר לאשר את הסכמי הפשרה שהושגו בין הצדדים ולהורות על תיקון התוכנית בהתאם. ועדת הערר אישרה במאי 2007 את הסכמי הפשרה והורתה על תיקון התוכנית בהתאם.

"מעשה עשוי"

העוררים שאיתם לא נחתמו הסכמי פשרה עתרו גם הם במסגרת העתירה שנידונה בבית המשפט המחוזי. חברת חווילות הגישה לוועדת הערר רשות לערור בפני הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, אך בקשה זו נדחתה.

חברת חווילות טענה כי החלטת ועדת הערר התקבלה מבלי לדון בטענותיה, ועותרים נוספים טענו כי השיקול המרכזי שהכתיב את החלטת ועדת הערר היה האינטרס של בעלי הקרקעות בתוכנית לממש את הזכויות.

בית המשפט דחה את העתירות וקבע כי התוכנית היא בבחינת "מעשה עשוי", ואין עוד מקום לדון בעתירות.

צרו איתנו קשר *5988