האם הליך הקובלנה הפלילית הפרטית בדרך להתבטל?

משרד המשפטים מציע לבטל את החריג היחיד הקיים היום בחוק סדר הדין הפלילי, שבאמצעותו יכול אדם פרטי - ולא גוף תביעה מטעם המדינה - לקיים הליך פלילי נגד אדם

‎‎לאחר שנים רבות שבהן יכול היה כל אזרח לפתוח בהליך פלילי נגד אדם אחר במסגרת "קובלנה פלילית פרטית", מציע משרד המשפטים לבטל את הליך הקובלנות הפליליות הפרטיות.

אם תתקבל הצעת החוק שנוסחה במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, המהווה תיקון לחוק סדר הדין הפלילי - יבוטל החריג היחיד הקיים היום בחוק, שבאמצעותו יכול גם אדם פרטי - ולא גוף תביעה מטעם המדינה - לקיים הליך פלילי נגד אדם.

‏אחד העקרונות הבסיסיים במשפט הפלילי קובע כי המאשים הוא מדינת ישראל, ולא אדם פרטי. עם זאת, אחד הסעיפים בחוק סדר הדין הפלילי מהווה חריג לכלל זה, ומאפשר לכל אזרח להאשים אדם, באמצעות הגשת קובלנה פלילית פרטית, בעבירות מסוימות, קלות יחסית, המופיעות בחוק העונשין ובחוקים נוספים, ובהם: החוק למניעת מפגעים, חוק אוויר נקי, פקודת סימני סחורות, חוק הגנת הצרכן, פקודת סימני מסחר, חוק הגנת הדייר, חוק הגנת הפרטיות, חוק שמירת ניקיון, חוק מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים, חוק המים, חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון ועוד.

‏ואולם, לדברי משרד המשפטים, הניסיון שהצטבר בעשרות השנים שבהן קיים מוסד הקובלנה הפלילית עורר את הצורך לבחון מחדש את ההצדקה לקיומו.

ב-1997 המליצה הוועדה לענייני סדר דין פלילי, שבראשה עמד אז השופט אליהו מצא, לבטל את מוסד הקובלנה הפלילית הפרטית. הוועדה ציינה כי לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, האפשרות שבידי אדם פרטי להעמיד אדם אחר בסיכון של הרשעה פלילית עלולה לפגוע בזכותו של אדם להליך הוגן.

קובלנות מעטות

‏גם התיקון לחוק העונשין, ולפיו לא ניתן להגיש קובלנה פלילית בנושא "קל ערך", ביטלה את אחת ההצדקות העיקריות לקיומה של קובלנה פרטית - הגשת כתב אישום במצב שבו רשויות התביעה סגרו את התיק בשל חוסר עניין לציבור.

התברר כי בשנים האחרונות מספר הקובלנות הפרטיות המוגשות נמוך ביותר, ועומד על פחות מ-100 בשנה, רובן עוסקות בתחום הקניין הרוחני ובעבירות של לשון הרע, איום ותקיפה. בכל העבירות הללו עומדת בפני הקובל אפשרות לנקוט הליך אזרחי, של תביעת נזיקין רגילה, ולהשיג סעד גם ללא ההליך הפלילי.

בתחום הקניין הרוחני, טוען משרד המשפטים כי לאור הגברת האכיפה בתחום זה על-ידי המשטרה והפרקליטות, אין עוד צורך בנקיטת הליכי קובלנה פרטית.

‏לדברי משרד המשפטים, ביטול פרק הקובלנה הפרטית בחוק סדר הדין הפלילי עשוי להביא לעלייה מסוימת בהגשת תלונות במשטרה, כדי להניע את ההליך הפלילי על-ידי מוסדות המדינה, תלונות שאחרת היו מטופלות בדרך של קובלנה פלילית. ואולם, מדובר בהיקף זניח, והמשטרה הודיעה כי תספוג אותו ללא צורך בתוספת תקציבית. ‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988