נגד הלבנת הון: גמ"חים יחויבו להירשם כנותני שירותי מטבע

1800 נותני שירותי מטבע פועלים ברחבי הארץ במחזור שנתי של 80 מיליארד שקל ■ העבירות בשירותי המטבע, נלוות לעבירות פליליות כגון סמים, סחיטה וזנות

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת דנה היום בתיקון לחוק איסור הלבנת הון. החוק החדש יכניס לפיקוח את נותני שירותי המטבע (המכונים צ'ינג'). בנוסף, הצעת החוק קובעת כי המבקש להירשם כנותן שירותי מטבע יפרט את כל נושאי המשרה החל מבעל שליטה, דירקטור ומנכ"ל, עד כל ממלא תפקיד, בסניף שירותי המטבע.

יואב צבר ממחלקת שירותי מטבע במשרד האוצר אמר "היום פועלים כ-1800 נותני שירותי מטבע ברחבי הארץ. מתוכם כ 40% פרטיים ו 60% תאגידים. בדקנו את המחזור הכספי של נותני השירות וגילינו נתון מדהים. המחזור השנתי שלהם עומד על כ 80 מיליארד שקל. לא כולל הלוואות חוץ בנקאיות, פעולות שמבוצעות באמצעות האינטרנט ובכרטיסי אשראי. בביקורת שעשינו, גילנו עבירות מנהליות ופליליות, כגון אי דיווח על הלבנת הון. חלק מהמקומות מפצלים פעילות כספית, למספר פעולות, ע"מ לא להתחייב בדיווח. חלק מהפעילות, הייתה של משפחות פשע. לבנקים, קשה להם לחדור, לעומת לשירותי מטבע. חייבים להסדיר את הנושא בחקיקה".

עוד אמר צבר, "עשרות כתבי אישום הוגשו כנגד נותני שירותי מטבע. העבירות בשירותי המטבע, נלוות לעבירות פליליות כגון סמים סחיטה, זנות וכו'. הפעילויות הפלילית מתנקזת לשירותי המטבע . היום אין חובה להגדיר נושאי משרה ומנהלים אצל נותני שירותי מטבע. יש תאגידים כאלה עם 10 סניפים שאין להם נושאי משרה. יש ניצול לרעה של קרנות גמילות חסדים."

עו"ד גלעד בראון מלשכת עורכי הדין טען, שבמעטה של פיקוח על פעילות שירותי מטבע, המדינה מבקשת להכניס את כל תחום ההלוואות, הליווי הפיננסי לרבות הלוואות חוץ בנקאיות והלוואות למימון רכישת רכבים, תחת חובת הדיווח לרשות להלבנת הון. מה שלא קיים היום בחוק.

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור עו"ד פול לנדס אמר לוועדה, המצב הנוכחי אבסורדי, כיון שהסמכות להטלת עיצום כספי על חברה לשירותי מטבע לא יעילה. כיון שמייד עם הטלת העיצום הכספי על החברה, בעל החברה מקים חברה חדשה ותוך שעה, כל הנכסים והפעילות הכלכלית מועברים לחברה החדשה ובכך אין אפשרות חוקית לגבות את הקנס שהושת על החברה. עוד אמר לנדס.

יו"ר הוועדה ח"כ דוד רותם אמר שעפ"י הצעת החוק, כל הפעילות של קרנות גמילות חסדים (גמחי"ם) יחויבו להירשם כתאגידים נותני שירותי מטבע ולדווח לרשות על הפעולות הכספיות כמתחייב בחוק. רותם הביע תמיהה על כך ושאל, מה יהיה על אדם שירש כסף מאביו והחליט להקים קרן הלוואות ע"ש. האם אף הוא, יחויב בקבלת רישיון ודיווח לרשות ? עו"ד לנדס השיב שפעילות כספית בסכומים מסוימים, חייבת בדיווח כבר היום, אף אם היא גמילות חסדים.

גלעד נווה ממחלקת המחקר והמידע של הכנסת מסר לוועדה דיווח על הנעשה בעולם בתחום ואמר שבמדינות החברות בכוח המשימה הרב לאומי בהלבנת הון ומימון טרור, קיימת דרישה לפיקוח אפקטיבי על הפעילות הכלכלית אצל נותני שירותי המטבע. בבריטניה החוק רחב יעיל ונאכף טוב. במרבית המדינות גם פעילות ניכיון שיקים וליסינג מחויבים בדיווח. באוסטרליה, קנדה וארה"ב חברות ניכיון שטרות נכללים בחובת הדיווח.

צרו איתנו קשר *5988