יד קלה על הדק המס הרטרואקטיבי

בשנים האחרונות פורחת נורמה של התנהלות רטרואקטיבית של שלטונות המס. חבל

כשם שלא יעלה על הדעת כי תשונה שיטת הניקוד בליגת הכדורגל שנים לאחר שהסתיימה הליגה והוכרזה אלופה, כך לא יעלה על הדעת כי תשונה מדיניות המסים בישראל, אך למרבה הצער זה קורה כאן ועכשיו.

סקירה מהירה של השינויים בתחום המיסוי בישראל מגלה כי בשנים האחרונות פורחת במלוא עוזה נורמה של התנהלות רטרואקטיבית של שלטונות המס, התנהלות שפוגעת בוודאות המס של חברות ישראליות ומשקיעי חוץ, ומשנה במידה רבה את כללי המשחק לאחר שהוא הסתיים.

הבעיה: את ההודעה על שינוי הכללים ימצא רק מי שיתאמץ ויחפש היטב באתר רשות המסים.

התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS), אשר החליפה את התקינה הישראלית, היתה בגדר של "רעידת אדמה" בתחום החשבונאות, וגם בהיבטי המס היתה לה השלכה דרמטית.

התקינה, שהפציעה ברעש גדול לחיי רוב החברות הגדולות בישראל בקיץ 2006, אומצה כשיטה מחייבת בשנת 2007. גם ברשות המסים הבינו זאת בזמנה, ואנשיה כינסו ועדה שבחנה את השלכות המס הנובעות ממנה.

אלא שגם היום, יותר מ-4 שנים לאחר יישום התקינה הבינלאומית, טרם החליטה רשות המסים כיצד יש להתייחס לשינוי זה. בשנת 2010, כ-3 שנים לאחר יישום התקינה הבינלאומית, הוחלט כהוראת שעה רטרואקטיבית כי התקינה לא תיושם בשנות המס 2007-2009 מתוך כוונה, כנראה, לבחון בזמן זה את שיטת המיסוי הראויה.

החלטה זו גרמה לבעיות רבות בקרב נישומים אשר נאלצו לשנות באופן רטרואקטיבי את דיווחי המס שלהם לתקופה ארוכה של 3 שנים. בינתיים חלפה לה עוד שנה, כאשר הוראת השעה לא חלה על שנת המס 2010.

לפני מספר ימים פרסמה רשות המסים באתר האינטרנט שלה כי בכוונתה להמליץ לשר האוצר לפעול להאריך את הוראות השעה, כך שהתקינה לא תחול גם על 2010. עוד הודיעה הרשות כי בכוונתה להוביל חקיקה מעודכנת, שתהא בתוקף רטרואקטיבי מתחילת שנת 2011.

זהו חידוש משפטי לכל מי שסבר כי הכנסת מחוקקת חוקים: רשות שלטונית מודיעה כי החוק עומד להשתנות, אך בשלב זה עוד לא ידוע כיצד, כאשר החוק העתידי החדש יחול רטרואקטיבית החל מתאריך הקודם להודעת הרשות.

שימוש לא ראוי

זה אינו המקרה היחיד. משטר המס החל על מבנה ההלוואות הבין-חברתיות שונה באחת בחודש מארס 2008, במקביל לביטולו של חוק התיאומים שהסדיר את מערכת המס בתקופת אינפלציה.

מהלך השינוי המהיר היה פגום, וגרם לכך שמחודש מארס 2008 ועד לשלהי שנת 2009 נישומים ידעו כי החקיקה הראשית השתנתה, אך לא ידעו מה הם בדיוק הקריטריונים לעמידה בחקיקה החדשה.

המחוקק השלים את המהלך רק בסוף 2009, וקבע בתקנות מה הם התנאים החדשים שנדרשים כדי לעמוד בדרישות החוק החדש, וכן הוראות מעבר ארוכות ומפותלות בכל הנוגע להלוואות שניתנו תחת הוראות החוק הישן.

גם במיסוי מקרקעין המצב אינו ראוי אף חמור. במסגרת הרפורמה בשנת 2002 אומצו משטרי מס מיוחדים, כגון התייחסות לפינוי-בינוי, שחלוף והענקת אופציה, כהוראת שעה, שנועדה בין היתר לבחון את הצדקתם ויישומם בפועל. הוראת השעה פקעה מספר פעמים, ובמרבית המקרים אף חודשה - אולם תמיד-תמיד באופן רטרואקטיבי.

אמנם החובה לתשלום מסים מוטלת מכוח חוקים ותקנות, אך בעיקר גורמים חברתיים ושיקולים מוסריים הם הדוחפים לציית לחובה חשובה זו. לצורך ביסוס החובה המוסרית והחברתית, נדרשת מרשויות המסים בכל העולם התנהלות שקופה.

השימוש הרב שעושה רשות המסים בהחלה רטרואקטיבית של חוקי המס, כאשר חוקי המשחק משתנים לאחר ביצוע הפעולות על-ידי החברות, אינו ראוי וייתכן אף שאינו חוקתי.

התנהלות זו מחלישה את האמון במערכת גביית המס, הן של גורמי עסקים מחוץ לישראל והן של חברות מקומיות המנסות לפעול לפי החוק הקיים ביום העסקה.

4 שנים אחרי שהתקינה הבינלאומית נכנסה לחיינו, הגיע הזמן לסיום עבודת הוועדה מטעם רשות המסים. את התיקונים שיש לבצע יש להחיל כראוי מיום חקיקתם על-ידי הגוף המוסמך לכך - הכנסת.

* עו"ד טל עצמון הוא ראש מחלקת המסים במשרד גולדפרב, לוי, ערן, מאירי, צפריר ושות'.

צרו איתנו קשר *5988