חשיפה: עשרות שופטים עובדים ללא עוזרים משפטיים

בעוד הדרגים הבכירים זוכים ליותר מעוזר אחד, שופטים בערכאות נמוכות נאלצים לעתים לחלוק בכוח עזר או להסתדר בלעדיו ■ השופט בן-עטר, שהתאבד, חלק עוזרת אחת עם שני שופטים

אף שבמערכת בתי המשפט יש כ-750 עוזרים משפטיים ומתמחים ורק 630 שופטים - עשרות שופטים נאלצים לעבוד ולכתוב החלטות ופסקי דין ללא כוח עזר שיפוטי כלל, מאחר שלא מוקצה להם עוזר משפטי או שופט.

ל"גלובס" נודע כי אף שבהנהלת בתי המשפט דחו את הטענה כי השופט מוריס בן-עטר, מבית משפט לעניינים מקומיים בירושלים, התאבד לפני כשבועיים בשל עומס העבודה - בפועל כיהנו בבית המשפט המקומי בירושלים 3 שופטים, כולל בן-עטר, ולשלושתם יחד הוקצתה עוזרת משפטית אחת בלבד.

העובדה שבמערכת בתי המשפט פועלים שופטים ללא עוזר משפטי או מתמחה נחשפה בדיון שהתקיים בשבוע שעבר בוועדת החוקה, בעקבות התאבדותו של בן-עטר.

"במערכת בתי המשפט יש כ-580 עוזרים משפטיים וכ-170 מתמחים", אמר מנהל בתי המשפט, משה גל, "שזה יותר ממספר השופטים במערכת".

ח"כ יריב לוין (ליכוד) שאל: "אז לכולם יש עזרה?" גל השיב: "לא, כי למשל בעליון יש שני עוזרים לשופט. חלק מהעוזרים מועסקים ביחידות מנ"ת (מוקד ניהול תיקים - י"י), לא כולם צמודי שופט. אין הכתבה של המערכת מלמעלה, כל נשיא של בית משפט מנהל בעצמו".

ח"כ לוין הקשה: "לכמה שופטים אין עוזר בכלל?" גל השיב: "זה לא מצב קבוע, זה דינמי. לרוב הגדול של השופטים יש עוזר או מתמחה".

עוד מתברר כי בבית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים, שהוא חלק מבית משפט השלום בעיר, התקן היה ל-3 שופטים, ואולם בפועל כיהנו רק שני שופטים, בתוספת שליש משרה שאותה מאיישת שופטת בדימוס.

חלוקה לא שוויונית

שאלת העומס הקיים על השופטים בערכאות הנמוכות, ובפרט על השופטים החדשים, תעלה ביום שישי הקרוב בישיבה מיוחדת של נציגות השופטים הארצית, שאליה זומן גם גל.

על-פי נתוני הנהלת בתי המשפט, למערכת מוקצים כיום 151.75 תקנים למשרות למתמחים. המספר אינו עגול, מאחר שחלק מהמשרות הן חלקיות. בפועל מועסקים כיום במערכת 164 מתמחים, חלקם בחלקי משרה.

למערכת בתי המשפט מוקצים 598 תקנים של עוזרים משפטיים, ובפועל מועסקים כיום 573 עוזרים משפטיים. תקן השופטים כיום עומד על 628, וכמעט כל התקנים מאוישים (למעט 10-20 הנמצאים בתהליכי מינוי).

בירור מצב חלוקת כוח העזר השיפוטי מעלה תמונה של חוסר שוויון בין הערכאות ובין שופטים ותיקים לחדשים. כך, שופטי העליון נהנים משני עוזרים משפטיים ומתמחה לכל שופט, וזאת מלבד מחלקה של "שירותים משפטיים" המעניקה סיוע לשופטים. כך המצב גם אצל נשיאים וסגני נשיאים בבתי המשפט המחוזיים - חלקם נהנים משני עוזרים, ולעתים אף שני עוזרים ומתמחה.

לעומת זאת, במחוזות רבים, שופטי שלום חדשים נאלצים לבלות שנתיים-שלוש ראשונות ללא סיוע כלל. בבית משפט השלום בתל-אביב, שבו כ-100 שופטים, יש יותר מ-10 שופטים שלא מוצמד להם עוזר משפטי או מתמחה. בחלק מבתי המשפט העוזרים מוקצים ליחידות המנ"ת (מוקד ניהול תיקים), ובאחרים חולקים כמה שופטים עוזר אחד או מקבלים שירות ממאגר עוזרים משפטיים כללי.

מאחר שהסמכות להקצות כוח עזר היא של נשיאי בתי המשפט השונים, שופטים חדשים נאלצים לבקש שוב ושוב. לעתים הם מקבלים מתמחה לאחר שנה וחצי, המוחלף בתקן של עוזר משפטי כעבור 4 שנים.

"הנשיאים אחראים להקצאה"

בתגובה לפניית "גלובס" סירבה הנהלת בתי המשפט למסור כמה שופטים מכהנים בלא סיוע של עוזר משפטי או מתמחה, והפנתה את העיתון להגיש בקשה בהתאם לחוק חופש המידע.

בהנהלת בתי המשפט מסבירים כי כאשר מתקבל תקן חדש לשופט ממשרד האוצר, מתקבלים יחד עמו תקנים גם לעוזר משפטי, קלדנית ותקן וחצי של מזכירה. ואולם מאחר שבמצב הקיים יש חוסר איזון בין המחוזות בתקני כוח-האדם, לעתים מתפצל התקן בין המחוזות, ושופט חדש נותר ללא מתמחה או עוזר.

בהנהלת בתי המשפט מתנגדים להוצאת הנחיה גורפת לנשיאים להצמיד מיידית מתמחה או עוזר לכל שופט, וזאת מאחר שלא תמיד יש לכך הצדקה. למשל, במקרה של שופטים היושבים בהרכבים קבועים.

גם להקצאת עוזרים רבים לנשיאים ולסגני נשיאים יש הצדקה בעיני ההנהלה, מאחר שהם נאלצים לקבל על עצמם עבודה רבה, לרבות ניתוב תיקים הכרוך בהעסקת עוזרים.

עם זאת, בהנהלת בתי המשפט מסכימים כי ראוי שלכל שופט יהיה עוזר או מתמחה. בעניינו של השופט בן-עטר, בהנהלה מסבירים כי הוא ויתר בשלב מסוים על העוזרת המשפטית שהוצמדה אליו, ככל הנראה לאור רצונו לכתוב את כל פסקי הדין בעצמו.

מהנהלת בתי המשפט נמסר בתגובה: "עקרונית, המשאבים מוקצים כך שתקני המתמחים או העוזרים המשפטיים אמורים להיות צמודים לשופט. עם זאת, החלוקה של עוזרים משפטיים ומתמחים נעשית למחוזות והנשיאים הם האחראים על הקצאת התקנים. ישנם מחוזות שבהם מוקצים תקנים לטובת מנ"ת או בהתאם לצרכים ספציפיים של בית המשפט. לכן ייתכן מצב שבו לכמה שופטים בודדים אין עוזר משפטי או מתמחה אישי".

מי עוזר לשופטים?

* שופטי העליון:

- שני עוזרים משפטיים

- מתמחה

- מחלקה של "שירותים משפטיים" המעניקה סיוע לשופטים

* נשיאים וסגני נשיאים במחוזי:

- שני עוזרים משפטיים

- מתמחה (לעתים)

* שופטי שלום חדשים:

- לעתים ללא סיוע כלל או סיוע חלקי