מנירב: ניתן להגדיל את גביית המס בכ-10 מיליארד ש' לשנה

זאת - לטענת נשיא לשכת רואי החשבון לשעבר - ע"י הטלת מס על חלוקת דיבידנדים על רווחים מחו"ל של חברות זרות שחברת-האם שלהם ישראלית

ניתן להגדיל את גביית המס בישראל בסכום של כ-10 מיליארד שקל לשנה, זאת על-ידי הטלת מס על חלוקת דיבידנדים על רווחים מחו"ל של חברות זרות, שחברת-האם שלהם ישראלית - כך טוען ראש לשכת רואי החשבון לשעבר, רו"ח עופר מנירב, במכתב ששיגר החודש לשר האוצר יובל שטייניץ, ובו הצעה כיצד ניתן להרחיב את מקורות גביית המס ולהגדיל את הפעילות במשק.

מנירב, המכהן כיו"ר ועדת המסים והקשר עם רשויות המס של לשכת רואי החשבון, מסביר במכתבו כי הוא מוצא לנכון לפנות אל השר דווקא בימים אלה, בשעה שבאוצר שוקדים על צעדים כלכליים שיקטינו את הפגיעה בשכבות החלשות ובשכבות הביניים, תוך חיפוש מקורות תקציביים להקלות שבכוונתם לעשות.

לדבריו, "בשנים האחרונות, חלק לא מבוטל מהפעילות הכלכלית של גופים עסקיים נעשית מעבר לים, וזאת באמצעות חברות הנמצאות חלקן בשליטת חברות ישראליות ורובן בשליטת בעלי מניות יחידים.

"כפועל יוצא מפעילות זאת נצברו בחברות בחו"ל סכומי כסף גדולים ביותר הנאמדים בעשרות רבות של מיליארדי דולרים, אשר אינם מגיעים לארץ, אין משולם עליהם מס, ואין הם תורמים למשק המקומי - וזאת בעיקר עקב שיעור המס הגבוה, שיעור של 25%, המוטל על בעלי המניות בעת חלוקת הרווחים כדיבידנד".

מנירב מזכיר במכתבו כי לפני כשנתיים קידם האוצר מהלך להקטנת שיעור המס על דיבידנד מחו"ל, לשיעור של 5%, כאשר מחזיקת המניות הינה חברת-אם ישראלית.

"אמרתי כבר אז, והנתונים מוכיחים זאת היום בדיעבד, כי המהלך לא יביא להעברת הכספים לארץ, שכן ממילא בעת חלוקת הרווחים לבעלי המניות הסופיים ישולם מס נוסף בשיעור של 25%", כותב מנירב לשר שטייניץ, ומוסיף: "הצעתי למנהל רשות המסים, הצעה עליה חזרתי לפני מספר חודשים גם לפניך, במסגרת מפגש שקיימת עם צמרת לשכת רואי החשבון, להוציא הוראת שעה לשנה, לפיה חלוקת דיבידנד מרווחים בחו"ל, לבעלי המניות הפרטיים, תחויב בשיעור מס של 10% - ובלבד שההכנסות יועברו לארץ".

מנירב מציין עוד כי מהלך שכזה יביא להזרמה של עשרות מיליארדי שקלים למשק, דבר אשר יתרום משמעותית להנעת גלגלי המשק ובעקבותיו להכנסות נוספות ומסים נוספים וכן לגביה מיידית, להערכתו, של "לפחות 10 מיליארד במהלך השנה הקרובה".

מנירב אף צופה מראש את הביקורת על הצעתו, ומסביר לשר מדוע יש לדחות התנגדויות להצעה: "עניתי מראש למקטרגים הצפויים שיטענו כנגד המהלך, בטענה כי יהיו כאלה שינצלו את המהלך להעברת כספים שלא שולם בגינם מס בחו"ל, שדבר זה נכון לגבי כל מהלך, ואלה שהינם עבריינים ולא משלמים מסים ימשיכו לעשות כך גם בעתיד".

העתק מהמכתב נשלח גם אל מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי, ואל נשיא לשכת רואי החשבון, רו"ח דורון קופמן.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988