המוסדיים נפלו בשבי המצרי

לצד הדיון אודות אופיו העתידי של שוק האנרגיה המקומי, מתקיים דיון נוסף הנסוב סביב ההשקעה שביצעו מספר גופים מוסדיים גדולים בחברת EMG, ספקית הגז המצרי.

העיכוב הנמשך בהזרמת הגז ממצרים גורם למידה רבה של סקפטיות בכל הנוגע לעתידה של חברת EMG. כפועל יוצא מכך, הולכים וגוברים הספקות גם לגבי גורל השקעתם בחברה של אותם גופים מוסדיים המנהלים כספי ציבור (השקעה שמסתכמת ב-4.3% מההון של EMG).

מוקדם עדיין לקבוע מסמרות לגבי עתידה של EMG, אבל ברור שאלמנט הסיכון הטמון בהשקעה בה גדל ככל שהיא ממשיכה לאבד הכנסות.

הגופים המוסדיים - קופות הגמל וקרנות ההשתלמות - מחפשים בשנים האחרונות הרחבה של אפיקי ההשקעות שלהם לתחומים נוספים. לכן, הדיון על עתיד ההשקעה ב-EMG - חברה פרטית הרשומה במצרים ומשמשת כספקית גז טבעי לישראל - הוא מעניין ורלוונטי בניסיון לקבע סטנדרטים טובים יותר בעתיד להשקעות בשוקי הנדל"ן והתשתיות בחו"ל, תוך גידור נכון של סיכונים ותשלום של מחיר ראוי. בוודאי עבור החזקה לא סחירה באקוויטי.

בסך-הכול השקיעו הגופים המוסדיים קצת יותר מ-90 מיליון דולר (כ-390 מיליון שקל דאז) במניות EMG שמכר להם יוסי מימן ב-2007, בהמתנה לזרם מזומנים עתידי קבוע שינבע מהדיבידנדים שתחלק בעלת צינור הגז המצרי. ההמתנה הייתה צפויה להסתיים השנה, ואז הגיעה רעידת האדמה הפוליטית במצרים. כעת די ברור שההמתנה לדיבידנדים תימשך וזרם המזומנים למוסדיים יתאחר אף מעבר לזרם הגז בצינור.

מקרה EMG, אם כן, מהווה תזכורת נוספת לבעייתיות בעסקאות לא סחירות - כמו השקעה בקרנות פרייבט אקוויטי/גידור/סיכון בעייתיות - וזו אינה הפעם הראשונה. הוא מזכיר לנו כי ניהול השקעות הוא במידה רבה ניהול סיכונים, ואלה כוללים גם סיכונים גיאופוליטיים.

ואולם, למרות הנזק הכבד הטמון באפשרות של מחיקת ההשקעה של הראל, מנורה מבטחים, כלל ביטוח, פסגות, והפניקס ב-EMG, הרי שבחינה לעומק של מספרי ההשקעה מלמדת שבסופו של יום, גם אם יתגשם תסריט פסימי במיוחד לגבי צינור הגז של EMG, המוסדיים לא צפויים להיפגע מכך משמעותית (זאת, בניגוד לקרן תשתיות ישראל שחשופה בהשקעה זו למחיקת 9% מנכסיה - ראו טבלה).

"בשביל הפרופורציה הנכונה יש לציין שההשקעה ב-EMG היא כ-0.1% מהנכסים המנוהלים ע"י המוסדיים המושקעים שם", אמר לנו מוסדי בכיר בשוק, "זה שם את הדברים בפרספקטיבה הנכונה". והוא צודק. אחרי הכל, שינוי של כמה אחוזים בשוק או במניה כמו טבע, הוא משמעותי יותר עבור הפנסיה שלכם.

צריך גם לזכור שכעת, כשמנסים לחשב את הפגיעה בציבור שנכנס דרך המוסדיים להשקעה עקיפה ב-EMG, לוקחים בחשבון רק את מקרה הקיצון של מחיקה מלאה של ההשקעה, וזו עדיין אפשרות רחוקה. למרות הכל, הגיוני יותר להעריך שהמוסדיים צפויים רק לסבול מעיכוב - ארוך יותר או פחות - עד שיראו את זרם הדיבידנדים מההשקעה בחברת הגז. כך שהשאלה הרלוונטית יותר כרגע לעסקת EMG היא האם המוסדיים שילמו יותר מדי עבור מניותיהם בחברה.

צרו איתנו קשר *5988