המחלה ההולנדית עלולה לפגוע בישראל אם תהיה יצואנית גז

מחקר של בנק ישראל: יצוא של 1 מיליארד ד' בשנה יפגע בענפים אחרים

המשק הישראלי עלול לסבול מ"המחלה ההולנדית" אם הוא יגיע למעמד של יצואן גז - כך מעריכים כלכלני חטיבת המחקר של בנק ישראל, במחקר חדש שהופץ היום (ד').

הגז הטבעי המקומי איפשר למשק בשנים האחרונות להפחית את יבוא חומרי האנרגיה, דבר שגרם להגדלת העודף בחשבון השוטף ולייסוף בשער החליפין הריאלי. תיסוף זה, העלול לגרום פגיעה ביצוא של שאר הענפים, מכונה בספרות "המחלה ההולנדית".

ההמלצה: להקים קרן עושר

תוצאות המחקר מצביעות על השפעה מובהקת וישירה של העלייה ביצוא גז טבעי על שער החליפין הריאלי. לפי המחקר, במקרה של ישראל, יצוא של גז בהיקף של כמיליארד דולר בשנה מביא לעלייה של 1.5% בסך היצוא, והדבר מביא לתיסוף של כ-0.8% בשער החליפין הריאלי.

מסקנת המחקר היא שבמקרה של ישראל, לשימוש בגז טבעי לצרכים מקומיים בלבד תהיה השפעה קטנה יחסית על שער החליפין הריאלי והמשק לא צפוי לסבול מהמחלה ההולנדית. "כיוון שההחלפה של יבוא כבר התממשה בחלקה, וההשפעה העתידית גם היא מגולמת בציפיות השווקים, הרי שרוב ההשפעה על שער החליפין של המאגרים שהתגלו עד כה כבר התממשה, מה שתרם מן הסתם לייסוף הריאלי בשנתיים האחרונות", מסבירים בבנק ישראל.

עם זאת, במקרה שמאגר לוויתן ישמש ליצוא, עשויות להיות לכך השפעות גדולות יותר. בגלל חוסר הוודאות לגבי היקף היצוא העתידי, בבנק ישראל טוענים כי כעת לא ניתן לכמת את ההשפעה של תרחיש כזה על שער החליפין, אך אם יתגלו מאגרי גז טבעי גדולים נוספים, "סביר להניח שישראל תהפוך ליצואנית של גז טבעי", הם כותבים.

כלכלני הבנק ממליצים להקים קרן עושר לאומי (Sovereign Wealth Fund) למטרת חיסכון פיסקלי. להערכתם, הדבר עשוי לאזן את ההשפעה של המחלה ההולנדית ויסייע גם בחלוקה הבין-דורית של הרווח מגז ונפט. היום כבר הוגשה הצעת חוק בעניין (ראו מסגרת).

צרו איתנו קשר *5988