מודיעין ודלק ייאלצו לקדוח ב"קרן" תוך שנה לכל היותר

הממונה על ענייני הנפט אישר הארכת תוקף של רשיון "קרן" עד ל-31 במארס 2012 ■ בהסכם בין מודיעין לדלק קידוחים ולאבנר נקבע כי האחרונות יעבירו למודיעין 10% בזכויות הרשיון

מקסימום עוד שנה צפוי להתחיל קידוח "קרן" השכן למאגר "ים תטיס": ביצוע קידוח ברשיון "קרן" לפי פרוספקט מתוקן יחל עד ה-31 במארס 2012, זאת כאשר חתימת הסכם עם קבלן ביצוע תבוצע עד ל-30 בספטמבר 2011. השותפות מודיעין דיווחה היום (א') כי נמסר לה ע"י שותפות אבנר , כי הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות אישר הארכת תוקף של רשיון "קרן" עד ל-31 במארס 2012.

נזכיר כי ב-23 בפברואר הגיעה מודיעין שבשליטת סולטן ודנקנר, להסכם עם השותפויות דלק קידוחים ואבנר, החברות הבנות של דלק אנרגיה מקבוצת דלק של יצחק תשובה, על פיו יעבירו דלק קידוחים ואבנר למודיעין זכויות השתתפות של 5% ובסה"כ 10% ברשיונות "אביה" ו"קרן". העברת זכויות אלו מותנת בין היתר באישור הממונה.

נציין כי רישיון קרן משתרע על שטח של 400,000 דונם בים התיכון, צפונית מערבית לחזקת נועה (ים תטיס).

נזכיר כי תוקף רישיון "קרן" פקע והוגשה בקשה להארכתו. בהסכם נקבע, כי במידה ועד מועד השלמת ההסכם רישיון קרן לא יוארך עד לפחות 1 בדצמבר 2011, אזי ההסכם לא יחול ביחס לרישיון זה, זכויות ההשתתפות ברישיון קרן לא יועברו לשותפות והשותפות לא תשלם הוצאות עבר בגין רישיון זה.

בתמורה לזכויות תשלם מודיעין לדלק ואבנר, במועד השלמת העסקה, כ-178 אלפי דולר בגין הוצאות עבר ברישיונות (ובסה"כ כ-356 אלפי דולר), וכן החזר הוצאות בהן תשאנה דלק ואבנר בשיעור חלקה היחסי של השותפות ברישיונות, בגין התקופה שממועד החתימה ועד מועד ההשלמה.

צרו איתנו קשר *5988