בעלה של פלוג הועסק בבנק ישראל באופן חריג

כך קובע דוח חמור של מבקר הפנים של בנק ישראל משנת 1998 אשר הגיע לידי "גלובס" ■ שאול לאך קיבל על עבודתו בבנק ישראל בשנות ה-90 סכום כולל של 108 אלף שקל

פרופ' שאול לאך, בעלה של ד"רקרנית פלוג, שמונתה לאחרונה למשנה לנגיד בנק ישראל, הועסק בבנק ישראל באופן חריג, בלתי תקין ובניגוד לכל נוהל תקין, כך קובע דוח חמור של מבקר הפנים של בנק ישראל משנת 1998 אשר הגיע לידי "גלובס". יצוין כי באופן משונה, דוחות ביקורת של בנק ישראל הם חסויים לחלוטין, ורק לבכירים בודדים מאוד יש גישה אליהם. בעקבות חשיפת הדוח ומינויה של פלוג, פנה יו"ר ועד העובדים (ירושלים), דוד וזנה, למבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, על מנת שיבדוק את תקפות המינוי לנוכח הממצאים.

בדוח הביקורת לשנת 1998 הוקדש פרק לליקויים בהעסקת יועצים. בדוח נכתב כי בדצמבר 1996 הוקם צוות לחקר התפתחות הפריון במשק, ובו היו אמורים להשתתף לאך ביחד עם פרופ' מנואל טרכטנברג. צוין כי תקצוב צוות זה עמד על 73 אלף שקל. מבדיקת המבקר הפנים עולה כי לאך הועסק לבדו, וקיבל בסופו של דבר 75 אלף שקל. יתרה מזו, כותב המבקר, ליחידת ניהול כ''א דווח כי לאך יועסק לתקופה של שלושה חודשים, אולם בפועל הוא הועסק שנה (ינואר-דצמבר 1997).

בהקשר הזה כותב המבקר הפנימי: "הפרויקט נמשך למעלה משנה והועסק בו מומחה אחד, בניגוד לדיווח שנמסר". יתרה מזו, "תחילת העסקתו של ד''ר לאך בבנק החלה ללא תהליך קליטה מסודר כמקובל לגבי עובדים אחרים", כותב המבקר.

עוד מציין המבקר כי העסקתו של ד''ר לאך אושרה אחרי אישור מיוחד של המשנה למזכ''ל שכן ד''ר לאך נחשב מומחה בסוגיית הפריון במשק. האישור המיוחד נדרש לאור העובדה כי העסקת עובד שהוא קרוב משפחה לעובד אחר בבנק מנועה על פי נוהלי העבודה בבנק.

לפי הדוח, "בינואר 1998 פנתה הנהלת מחלקת המחקר בראשות של פרופ' ליאו ליידרמן, בבקשה לשלם סך של 4,700 שקל ללאך, בגין עבודתו בחודש ינואר 1998. "בקשה זו בוצעה ללא פתיחת הזמנה חדשה ואף ללא רישום בהזמנה המקורית שנסגרה, אף על פי שבפרטי התשלום צוין כי התשלום הוא על פי ההזמנה המקורית", כותב המבקר ומוסיף: "ביצוע התשלום באופן שנעשה הוא חריגה מנוהל ובקרה תקינים מאחד, אינו מציג נכונה את העובדות ואינו מאפשר בקרה אחר התשלומים ליועץ".

אלא שאחרי תום הפרויקט הראשון, נחתם במאי 1998 חוזה חדש עבור פרויקט נוסף ("מימון פרטי ומימון ממשלתי למו''פ - תחליפים או משלימים"), בעלות של 29 אלף שקל נוספים. "לא ברור אם גם בתחום זה ד''ר לאך הוא מומחה שאין בלתו, המחייב חריגה מנוהל העסקת קרובי משפחה", כותב מבקר הפנים.

"מאמור לעיל נראה כי העסקתו של ד''ר לאך הינה חריגה, בלתי תקינה ומנוגדת לכל נוהל תקין", מסכם מבקר הפנים את הפרשה שלא נחשפה עד כה. מדוח הביקורת עולה כי ד''ר לאך קיבל בתקופה הנ''ל סך של כ-108 אלף שקל.

מבנק ישראל נמסר כי אינם מעוניינים להגיב.

פרופ' לאך מסר בתגובה: "זו הפעם הראשונה שאני שומע על הדוח הזה. ההתנהלות שלי היה מול מנהל המחלקה, פרופ' ליאו ליידרמן. כל הקשר שלי היה איתו. יצאתי מנקודת הנחה שהכול היה והתנהל כפי שהיה צריך".