כסף בלי מסים

יש היגיון שלא להטיל מס חברות על רווחים מסוימים, כל זמן שהכסף לא יצא מהחברה

קראתי בעניין את הכתבה "פחות דיבידנדים לבעלי שליטה, יותר כסף לקופת המדינה" שפורסמה אתמול (ג') "בגלובס". גם לפני החלת כללי ה-IFRS סברתי כי על דיבידנדים המחולקים מרווחים שלא שולם בגינם מס חברות יש להטיל מס חברות במקביל, במועד הטלת המס על הדיבידנדים.

יש היגיון כלכלי ומיסויי שלא להטיל מס חברות על רווחים מסוימים, כל זמן שהכסף לא יצא מהחברה. לא מובן ולא הוגן שכסף שיוצא מהחברה לטובת פרטים או בעלי שליטה, בלי שיועיל לחברה, לא ימוסה, ויגרום למעשה לאפליה בגובה המס בין חברות שיש להן תכנון מס אגרסיבי לחברות אחרות.

בפחות התלהבות קראתי את הסבריי המומחים ל"כמעט קטסטרופה", ועליהם ברצוני להגיב.

מוזר בעיני שהעקרונות "המקודשים" לכאורה של אי-חיוב במס לפני מימוש, והאמירה שאין אפשרות להתמודד עם התיישנות השומות, גוברים על ההפסד שיש למדינה מעיוות בחוק, הפסדים שמשמעותם כמובן הגדלת הרווח של בעלי השליטה.

מה עוד שהמעבר לכללי IFRS מאפשרים לבעלי השליטה להעצים את העיוות ולהגדיל את רווחיהם מדיבידנדים על חשבון הפסדי המס של המדינה - קרי הפסד של כל אזרחי המדינה.

חיזוק לטענת ה"כמעט קטסטרופה" ניתן בכתבה בדוגמאות המובאות על-ידי המומחים. לדוגמה, במקרה של ציוד שהיה שווה 100 שקל משוערך ב-300 שקל ומתוכם מחולקים 200 שקל כדיבידנד, מובן שכיום לא משולם מס חברות על הסכום שחולק, וגובה המס ייקבע במועד המימוש של הציוד.

בכתבה נטען כי היה ויוטל מס חברות על הסכום שחולק כדיבידנד, וערך הציוד במימוש ירד ל-100 שקל - פירושו של דבר שהטלנו ושילמנו מס על משהו שלא היה עליו רווח.

נשכח ממביע הדעה כי במקרה קטסטרופלי זה, שבו הציוד נמכר ב-100 שקל חולק למעשה דיבידנד מרווח שלא היה בפועל, האם מציע המומחה להחזיר את הדיבידנד שחולק מהרווח שלא נצמח מהנכס? מובן שלא, אין זה ריאלי לדרוש ממקבלי הדיבידנד להחזיר כספים אחרי שנים, אולם ריאלי מאוד לדרוש מהחברה להקטין את הדיבידנד המחולק בגובה מס החברות, ולמעשה למסות את הרווח בעת מימושו בפועל, קרי במועד חלוקת הדיבידנד.

במקרה כזה החברה לא תיפגע כלל - לא במועד חלוקת הדיבידנד ולא במועד המימוש.

התיישנות אפשר לפתור

גם הטענה בעניין התיישנות השומות אינה במקומה. מסמכי החברה נשמרים לאורך זמן, ואת נושא ההתיישנות ניתן לפתור על-ידי החרגת תקופת ההתיישנות בנושאים אלה.

לא ברורה לי גם הדוגמה שניתנה על הבעייתיות של המס במקרה של פירוק. מדוע במקרה של פירוק צריך להחזיר את מס החברות ששולם על הדיבידנד? הרי הדיבידנד לא מוחזר, אז מדוע יש להחזיר את המס ששולם עליו?

אני חוזר ואומר - אין מקום להשית מס חברות על רווחים מסוימים, במקרה שהם אינם מחולקים כדיבידנד. אולם יהיה יותר מצודק והגון למסות כספים אשר יוצאים מהחברה לבעלי השליטה ואחרים ואינם תורמים להמשך צמיחת החברה.

הכותב הוא יועץ כלכלי ופיננסי

צרו איתנו קשר *5988