דיבידנד | לפני כולם

לראשונה מאז 2008: פועלים רשאי לחלק דיבידנד

הודעת הבנק הרשמית - בשבועיים הקרובים ■ הבנק צפוי לחלק עד 50% מהרווח ■ בהנחה שלבנק תהיה תשואה על ההון של לפחות 10%, צפוי הבנק לחלק יותר ממיליארד שקל מדי שנה

בנק הפועלים חוזר לחלק דיבידנד. ל"גלובס" נודע כי הבנק קיבל בשבוע שעבר אישור מיוחד מהמפקח על הבנקים, דודו זקן, לחלוקת דיבידנד. בכוונת הבנק להודיע רשמית על חלוקת דיבידנד כבר בשבועיים הקרובים. יו"ר בנק הפועלים הוא יאיר סרוסי והמנכ"ל הוא ציון קינן.

עמידה ביעד הלימות ההון ליבה

דירקטוריון הפועלים יתכנס בשבוע הבא על מנת לאשר את חלוקת הדיבידנד, וכן את מדיניות הדיבידנד הפרמננטית. הפועלים צפוי לחזור למדיניות שהייתה נהוגה בעבר: דיבידנד של עד 50% מהרווח הנקי, זאת בכפוף לעמידה ביעד הלימות ההון ליבה של 7.5%. הואיל והלימות ההון ליבה של בנק הפועלים עמדה בסוף 2010 על 7.88% (בהנחה שחוזר חובות פגומים היה בתוקף בסוף 2010) אין לבנק בעיה לחלק דיבידנד ועדיין לעמוד בהלימות ההון הנדרשת.

בהנחה שלבנק הפועלים תהיה תשואה על ההון של לפחות 10%, צפוי הבנק לחלק יותר ממיליארד שקל מדי שנה. עם זאת, ובניגוד לנהוג בעבר, צפוי דירקטוריון הפועלים לקבוע כי הדיבידנד יחולק פעמיים בשנה - ולא מדי רבעון, כפי שהיה נהוג ב-2004-2007. בשנים אלו חילק הפועלים לבעלי מניותיו דיבידנד של יותר מ-5 מיליארד שקל.

אישור מיוחד

האישור מבנק ישראל נדרש משום שבנק הפועלים הפסיד ב-2008, ולכן על פי תקנות בנק ישראל נאסר עליו לחלק דיבידנד במשך שלוש שנים - כלומר עד 2012, אלא באישור מיוחד של המפקח על הבנקים. יצוין כי ב-2010 חזרו הבנקים, למעט דיסקונט והפועלים, לחלק דיבידנד. זאת, לאחר שמשנת 2008 לא אישר בנק ישראל חלוקת דיבידנד לבעלי המניות, עקב הצורך בחיזוק הון הליבה. בסך הכול חילקו הבנקים ב-2010 דיבידנד של 2.6 מיליארד שקל. לאומי חילק 1.4 מיליארד שקל, הבינלאומי 800 מיליון שקל, מזרחי טפחות 320 מיליון שקל, אגוד 60 מיליון שקל ובנק ירושלים 25 מיליון שקל.

צפי לדוח טוב מאוד

הפועלים צפוי לפרסם ביום שלישי את דוחותיו לרבעון הראשון. מקור יודע דבר העריך כי הבנק צפוי להציג דוח טוב מאוד, עם רווח של יותר מ-800 מיליון שקל ותשואה על ההון של כ-15%. להערכות אנליסטים, הפועלים יציג ברבעון הראשון של 2011 את הרווח הגבוה ביותר במערכת הבנקאית, ויעקוף את בנק לאומי - בראשונה מ-2007.

צרו איתנו קשר *5988