רפי גוזלן: המשק האמריקני לא יגלוש למיתון נוסף

כלכלן המאקרו של לידר שוקי הון: מדד חודש מאי עלה ב-0.6%-0.7% ■ צפויה עליית תשואות בשוק האג"ח המקומי

"יו"ר הפדרל ריזרב בן ברננקי סיפק בשבוע האחרון חיזוק להערכה כי הכלכלה האמריקאית חווה האטה זמנית ולא גולשת למיתון. להערכתנו, התנאים הפיננסיים הנוחים וסימנים ראשונים להתאוששות ביפן תומכים בתרחיש זה. אם אכן התקופה הנוכחית תתברר כהאטה זמנית ולא מעבר לכך, צפויה עליית תשואות ניכרת לאורך העקום בארה"ב", כך כותב רפי גוזלן, כלכלן המאקרו של לידר שוקי הון, בסקירה השבועית.

התגובה המתונה יחסית של שוק האג"ח לאחרונה ביחס לירידות בשוק המניות אינה מפתיעה מכיוון שהתשואות בו משקפות כבר צמיחה אנמית ממושכת בכלכלה האמריקאית, בין היתר מתוך ציפייה לריסון פיסקאלי חריף.

בנוגע למצב בישראל מציין גוזלן כי למרות התאוששות ניכרת בשוק העבודה מאז המיתון האחרון נרשמה עלייה מתונה בשכר הריאלי עד כה. זאת בהשפעת קצב האינפלציה הגבוה ששחק חלק ניכר מעליית השכר הנומינאלי. יחד עם זאת, סביר כי אם לא תתפתח האטה משמעותית בכלכלה הגלובלית, התחממות שוק העבודה צפויה להוביל להתגברות קצב עליית השכר הריאלי, כשם שאירע בשנים 2007-2008 כאשר המשק התקרב לתעסוקה מלאה.

לגבי מדד מאי שיפורסם השבוע (ביום ד') מעריך גוזלן כי הוא צפוי לעלות בשיעור של 0.6%-0.7% (הקונצנזוס עומד על עלייה של 0.5%). המדד יושפע בעיקר מעליית מחירי האנרגיה והמזון במקביל לעלייה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה ובמחירי הפירות והירקות. כמו כן, "סביבת האינפלציה הבסיסית עולה מדרגה והיא נתמכת בהתקרבות המשק לתעסוקה מלאה".

אפיק הריבית המשתנה יניב תשואה עודפת

לגבי שוק האג"ח מציין גוזלן כי סביבת הריביות הנמוכה לא צפויה להמשיך וללוות את המשק המקומי, אלא אם העולם עומד בפני מיתון מחודש. תמיכת הגורמים הגלובליים לירידה בתשואות עשויה לאפיין את הטווח הקצר אך לא מעבר לכך. בלימת הירידה בתשואות בארה"ב במהלך המחצית השנייה, בשילוב על הלחצים האינפלציוניים המקומיים יתמכו בעליית תשואות בשוק המקומי.

צורכי המימון הממשלתי מוסיפים להיות נוחים מבחינת שוק האג"ח אך הירידה בחיסכון הפרטי והעלייה בהשקעות צפויים להמשיך ולייצר לחץ להמשך עליית הריביות לטווח ארוך. "כל עוד קיים פער גדול בין הריבית הניטרלית לבין הריבית בפועל, יימשך הלחץ להאצה באינפלציה ומכאן גם לחץ לעליית תשואות בשוק האג"ח. האינפלציה הגבוהה הצפויה בשנה הקרובה תגביל את עוצמת הירידה בציפיות לאינפלציה. אנו מצפים לביצוע עודף של אפיק הריבית המשתנה על פני האפיקים בריבית קבועה (צמוד ושקלי)".

צרו איתנו קשר *5988